Policyöverträdelser

Om Policycenter

I Policycenter får du detaljerad information om problem som kan begränsa annonsvisningen på dina webbplatser, webbplatsavsnitt eller sidor. Där kan du även läsa om hur du åtgärdar problem med annonsvisning och begär granskning efter att du har gjort ändringar.

Öppna Policycenter genom att logga in på ditt AdSense-konto och klicka på Konto följt av Policycenter.

I Policycenter visas

  • vilka sidor eller webbplatser som innehåller policyöverträdelser eller utgivarbegränsningar
  • information om varför webbplatsen, webbplatsavsnittet eller sidan har verkställda åtgärder
  • information om hur du begär granskning av sidan eller webbplatsen efter att du har åtgärdat policyöverträdelserna eller utgivarbegränsningarna.

Webbplatser med problem

På huvudsidan för Policycenter visas en översikt över de webbplatser som berörs. I avsnittet Webbplatser med problem kan du se följande information:

  • Webbplats: Webbplatsen som har en verkställd åtgärd.
  • Åtgärd krävs: Anger om du behöver göra något för att lösa åtgärden. Det står Ja i kolumnen om en åtgärd beror på en policyöverträdelse.
  • Sidor med problem: Antalet sidor på webbplatsen som innehåller problem.
  • Webbplatsstatus: Statusen på webbplatsen som innehåller problem: om den har fått en varning eller om annonsvisningen har begränsats eller inaktiverats, eller om endast vissa sidor eller avsnitt berörs.
  • Datum för senaste åtgärd: Datumet då den senaste åtgärden verkställdes.

Klicka på följt av vid en webbplats för att se mer information om de problem som påverkar annonsvisningen och hur du åtgärdar dem.

Tips! Information om verkställda åtgärder och hur du löser dem finns Åtgärda problem i Policycenter som kan påverka annonsvisningen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt