Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Rozwiązywanie problemów ze zgodnością z zasadami

Omówienie Centrum zasad

Centrum zasad to narzędzie, które pomaga przestrzegać zasad programu. W Centrum zasad możesz wykrywać, analizować i rozwiązywać problemy wpływające na wyświetlanie reklam w Twoich witrynach.

Aby otworzyć Centrum zasad, zaloguj się na konto AdSense i kliknij Konto a potem Centrum zasad.

W Centrum zasad możesz:

  • zobaczyć, w których witrynach występują problemy wpływające na wyświetlanie reklam;
  • wyświetlić informacje na temat problemów, w tym ich opisy i przykłady na zrzutach ekranu (jeśli są dostępne);
  • dowiedzieć się, jak poprosić o weryfikację witryny po rozwiązaniu problemów.
Policy Center Overview

Korzystanie z Centrum zasad

Centrum zasad ułatwia monitorowanie występujących w witrynie problemów związanych z zasadami oraz ogólnego stanu Twojego konta. Jeśli wykryjemy, że w którejkolwiek z Twoich witryn występują naruszenia zasad lub inne problemy, powiadomimy Cię o tym w Centrum zasad oraz e-mailem.

Gdy otworzysz Centrum zasad, zobaczysz listę swoich witryn, z którymi są problemy. Te ostatnie są automatycznie sortowane według liczby żądań reklamy, na które mają wpływ. Możesz je też sortować według nazwy witryny, stanu, rodzaju problemu lub daty zgłoszenia. Aby posortować problemy według wybranej kategorii, kliknij jej nazwę.

Aby utworzyć plik CSV z informacjami o Twoich witrynach, w których występują problemy, kliknij kolejno Pobierz jako plik CSVPobierz wszystkie pozycje lub Pobierz filtrowany widok.

Przykład Centrum zasad w Google AdSense

U góry strony głównej Centrum zasad znajdziesz ogólne podsumowanie stanu konta. Widać w nim, w ilu witrynach występują problemy, ile problemów ma stan Wymagane rozwiązanie i jaki odsetek żądań reklamy jest ograniczony lub wyłączony. Te kategorie możesz filtrować, klikając je.

Możesz też sprawdzić, w przypadku jakiego odsetka ruchu na koncie wyświetlanie reklam odbywa się bez ograniczeń. Pamiętaj, że kliknięcie tej wartości procentowej nie spowoduje utworzenia filtra, ponieważ filtry są dostępne tylko w przypadku witryn, z którymi są problemy.

Aby dowiedzieć się więcej o problemach podanych na liście, w kolumnie „Działanie” kliknij Rozwiąż problem. Otworzy się strona „Szczegóły problemu”, która zawiera opis problemu oraz instrukcje jego rozwiązania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
157
false
false