Beleidshandhaving

Over het beleidscentrum

Het beleidscentrum biedt gedetailleerde informatie over problemen waardoor er mogelijk geen advertenties worden weergegeven op uw sites, of delen en pagina's van uw sites. Ook vindt u in dit centrum instructies om problemen met de advertentieweergave op te lossen en om een beoordeling aan te vragen nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht.

U krijgt als volgt toegang tot het beleidscentrum: log in op uw AdSense-account en klik op Account en dan Beleidscentrum.

In het beleidscentrum ziet u:

Sites met problemen

De hoofdpagina van het beleidscentrum biedt een overzicht van de betrokken sites. In het gedeelte 'Sites met problemen' ziet u de volgende informatie:

  • Site: de site waarvoor de handhavingsmaatregel is getroffen.
  • Moet worden opgelost: of actie moet ondernemen om de handhavingsmaatregel te verhelpen. In deze kolom staat 'Ja' als een handhavingsmaatregel te wijten is aan een beleidsschending.
  • Pagina's met problemen: het aantal pagina's op de site met problemen.
  • Sitestatus: de status van de site met het probleem, dat wil zeggen of de site een waarschuwing heeft ontvangen of dat de advertentieweergave is beperkt of uitgeschakeld of dat dit alleen geldt voor bepaalde pagina's of gedeelten.
  • Laatste handhavingsdatum: de datum waarop de laatste handhavingsmaatregel is ingesteld.

Klik op en dan naast een site voor meer informatie over de problemen met advertentieweergave en hoe u deze kunt oplossen.

Tip: Zie Problemen in uw beleidscentrum oplossen die van invloed kunnen zijn op de advertentieweergave voor meer informatie over handhavingsmaatregelen en hoe u deze kunt verhelpen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen