ES naudotojo sutikimo politika

IAB 2.0 versijos Skaidrumo ir sutikimo principai

„IAB Europe“ baigė kurti Skaidrumo ir sutikimo principų (SSP) 2.0 versiją, kurią tobulino kartu su „IAB Tech Lab“ ir daugeliu programoje dalyvaujančių įmonių. „Google“ integruos 2.0 versiją. Mūsų pristatymo laikas, kai 1.1 versijos SSP visiškai pakeisime 2.0 versijos SSP, sutampa su IAB terminu. Artimiausiais mėnesiais pateiksime daugiau išsamios informacijos apie integravimo procesą.

Ką reikia žinoti prieš registruojantis

Jei ketinate integruoti su IAB 2.0 versijos SSP, peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją apie tai, kaip „Google“ sąveikaus su IAB 2.0 versijos SSP pagal IAB 2.0 versijos SSP eilutės „Skaidrumas ir sutikimas“ (SS) turinį. „Google“ retkarčiais gali atnaujinti šią informaciją.

Kad būtų paprasčiau, toliau vartosime frazę „Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP“, kuri apima kelis funkcinio suderinamumo aspektus pagal 2.0 versijos SSP, įskaitant toliau nurodytus elementus (tačiau jais neapsiribojant).

 • Kainos siūlymas už kainos pasiūlymo užklausas, kurias gauna „Google“.
 • Leidėjų kainos pasiūlymų užklausų siuntimas kainos siūlytojui naudojant „Google“.
 • Leidimas vykdyti trečiųjų šalių skelbimų stebėjimą ir trečiųjų šalių skelbimų teikimą.

„Google“ politikos nuostatos

Toliau pateiktose suderinamumo gairėse nurodyti esami „Google“ politikos reikalavimai, ypač „Google“ ES naudotojo sutikimo politikos reikalavimai ir mūsų politikos prieš kontrolinio kodo naudojimą tapatybei nustatyti nuostatos (pavyzdžiui, nurodytos trečiųjų šalių skelbimų teikimo reikalavimuose). Atkreipkite dėmesį, kad mūsų politikos reikalavimai vis tiek taikomi ir kai kuriais atvejais yra griežtesni už 2.0 versijos SSP.

Tikslai

Siekiant kiekvieno toliau nurodyto tikslo, kad „Google“ galėtų su jumis bendradarbiauti pagal 2.0 versijos SSP, SS eilutėje turi būti nurodyta, kad naudotojas davė sutikimą arba kad su naudotoju buvo užmegztas teisėtas interesas (kai taikoma).

Informacijos laikymas ir (arba) pasiekimas įrenginyje (1 tikslas)

Jei naudojate slapukus, skelbimų mobiliesiems identifikatorius ar kitą vietinę saugyklą, „Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi sutikote vykdyti 1 tikslą.

Kai kuriose jurisdikcijose, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Norvegijoje, tam tikrose situacijose leidėjo gali nebūti prašoma sutikti vykdyti 1 tikslą naudojant MUT ir, jei SS eilutėje tai tinkamai nurodyta, „Google“ sąveikaus tokiose situacijose. Pagal mūsų ES naudotojo sutikimo politiką ši pozicija gali keistis, atsižvelgiant į teisinius pokyčius ir besivystančias reglamentavimo gaires.

Pagrindinių skelbimų pasirinkimas (2 tikslas)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti 2 tikslą pažymėjote „sutikimas“, „teisėtas interesas“, „sutikimas arba teisėtas interesas“ arba „nenaudojama“.

Suasmeninto skelbimų profilio kūrimas ir suasmenintų skelbimų pasirinkimas (3 ir 4 tikslai)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti 3 ir 4 tikslus pažymėjote „sutikimas“ ir jei SS eilutėje nurodyta, kad naudotojas sutiko su abiem šiais tikslais.

„Google“ taip pat su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti šiuos tikslus pažymėjote „nenaudojama“, išskyrus atvejus, kai naudotojas nesutiko su suasmenintais skelbimais naudodamas KSRL (žr. pastabą šios skilties pabaigoje).

Jei registruodamiesi vykdyti 3 ir (arba) 4 tikslą pažymėjote „teisėtas interesas“:

 • jei SS eilutėje pažymėta, kad skelbimų suasmeninimas (3 ir (arba) 4 tikslas) leidžiamas pagal teisėtą interesą, „Google“ su jumis nebendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP;
 • jei SS eilutėje pažymėta, kad skelbimų suasmeninimas neleidžiamas, „Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, išskyrus atvejus, kai naudojamas KSRL (žr. pastabą šios skilties pabaigoje).

Jei registruodamiesi vykdyti 3 ir (arba) 4 tikslą pažymėjote „sutikimas arba teisėtas interesas kaip teisinis pagrindas“:

 • jei nėra leidėjo apribojimų, „Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei numatytasis teisinis pagrindas yra sutikimas.
 • Jei yra leidėjo apribojimų:
  • jei leidėjo apribojimu nurodoma, kad galite veikti davę sutikimą, tokiomis aplinkybėmis „Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP;
  • jei leidėjo apribojimu nurodoma, kad galite veikti pagal teisėtą interesą, tokiomis aplinkybėmis „Google“ su jumis nebendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP.

Atkreipkite dėmesį, kad, jei SS eilutėje nurodyta, kad naudotojas nesuteikė leidimo vykdyti 3 ir 4 tikslus, tokiomis aplinkybėmis „Google“ neperduos kainos pasiūlymo užklausos kainos siūlytojui, neatsižvelgiant į jūsų registraciją (tik naudojant KSRL). Tai atitinka šiandieninį mūsų požiūrį į nesuasmenintus skelbimus naudojant KSRL.

Suasmeninto turinio profilio kūrimas ir suasmeninto turinio pasirinkimas (5 ir 6 tikslai)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti 5 ir (arba) 6 tikslą pažymėjote „sutikimas“, „teisėtas interesas“, „sutikimas arba teisėtas interesas“ arba „nenaudojama“.

Skelbimų našumo įvertinimas (7 tikslas)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti 7 tikslą pažymėjote „sutikimas“, „teisėtas interesas“, „sutikimas arba teisėtas interesas“ arba „nenaudojama“.

Turinio našumo įvertinimas (8 tikslas)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti 8 tikslą pažymėjote „sutikimas“, „teisėtas interesas“, „sutikimas arba teisėtas interesas“ arba „nenaudojama“.

Rinkos tyrimo taikymas auditorijos įžvalgoms generuoti (9 tikslas)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti 9 tikslą pažymėjote „sutikimas“, „teisėtas interesas“, „sutikimas arba teisėtas interesas“ arba „nenaudojama“.

Produktų kūrimas ir tobulinimas (10 tikslas)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti 10 tikslą pažymėjote „sutikimas“, „teisėtas interesas“, „sutikimas arba teisėtas interesas“ arba „nenaudojama“.

Specialieji tikslai

Saugos užtikrinimas, apgaulės išvengimas ir derinimas (1 specialusis tikslas)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti 1 specialųjį tikslą pažymėjote „teisėtas interesas“ arba „nenaudojama“.

Techninis skelbimų arba turinio pateikimas (2 specialusis tikslas)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei registruodamiesi vykdyti 2 specialųjį tikslą pažymėjote „teisėtas interesas“ arba „nenaudojama“.

Funkcijos

Neprisijungus naudojamų duomenų šaltinių derinimas ir sujungimas (1 funkcija)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei užsiregistruojate naudoti 1 funkciją ir jei naudotojui buvo pateiktas tinkamas paskelbimas.

Skirtingų įrenginių susiejimas (2 funkcija)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei užsiregistruojate naudoti 2 funkciją ir jei naudotojui buvo pateiktas tinkamas paskelbimas.

Automatiškai išsiųstų įrenginio charakteristikų gavimas ir siuntimas tapatybei nustatyti (3 funkcija)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei užsiregistruojate naudoti 3 funkciją. Tačiau primename, kad pagal mūsų politiką draudžiama naudoti kontrolinį kodą tapatybei nustatyti (pvz., pagal trečiųjų šalių skelbimų teikimo reikalavimus), ir reikalaujame dirbant su mumis laikytis mūsų politikos nuostatų, kurios kai kuriais atvejais gali būti griežtesnės nei 2.0 versijos SSP.

Aktyviai įgyvendiname savo politikos nuostatas ir toliau investuojame į technologijas kontroliniam kodui mūsų platformose aptikti.

Specialiosios funkcijos

Tikslių geografinės vietovės nustatymo duomenų naudojimas (1 specialioji funkcija)

„Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei užsiregistruojate naudoti šią funkciją ir jei naudotojui buvo pateiktas tinkamas paskelbimas, o naudotojai tinkamai pasirinko naudoti 1 specialiąją funkciją.

Aktyvus įrenginio charakteristikų tikrinimas tapatybei nustatyti (2 specialioji funkcija)

Jei SS eilutėje nurodyta, kad naudotojas pasirinko naudoti šią specialiąją funkciją:

 • „Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei užsiregistruojate naudoti 2 specialiąją funkciją.

Jei SS eilutėje nurodyta, kad naudotojas nepasirinko naudoti šios specialiosios funkcijos:

 • „Google“ su jumis bendradarbiaus pagal 2.0 versijos SSP, jei užsiregistruojate naudoti 2 specialiąją funkciją (nes, kai naudotojas nepasirenka naudoti funkcijos, SS eilutėje nurodoma, kad negalima apdoroti naudojant šią specialiąją funkciją).

Primename, kad pagal mūsų politiką draudžiama naudoti kontrolinį kodą tapatybei nustatyti (pvz., pagal trečiųjų šalių skelbimų teikimo reikalavimus), ir reikalaujame dirbant su mumis laikytis mūsų politikos nuostatų, kurios kai kuriais atvejais gali būti griežtesnės nei 2.0 versijos SSP.

Aktyviai įgyvendiname savo politikos nuostatas ir toliau investuojame į technologijas kontroliniam kodui mūsų platformose aptikti.

Makrokomandų reikalavimai

Pagal IAB 2.0 versijos SSP reikalaujama skelbimo failų pikselio URL naudoti makrokomandą, kad būtų nurodoma, kurioje URL vietoje reikia įterpti ir siųsti toliau SS eilutę, bei nurodyti, kurie paslaugos teikėjai yra įtraukti. Laikydamasi 2.0 versijos SSP „Google“ reikalauja nurodyti makrokomandą. Įsitikinkite, kad reklamuotojai, su kuriais dirbate, tinkamai įtraukia šią makrokomandą, nes jei ji nebus pateikta, skelbimų teikimas gali būti nutrauktas.

Jei turite klausimų apie „Google“ IAB 2.0 versijos SSP integravimą, susisiekite su mumis naudodami šią formą.

Jei reikia bendros su 2.0 versijos SSP integravimu susijusios pagalbos ar palaikymo (nesusijusių su „Google“ integravimu), kreipkitės į „IAB Europe“ el. pašto adresu framework@iabeurope.eu.

DUK

Ar integravus IAB 2.0 versijos SSP „Google“ reikalaus sutikimo naudoti slapukus? 

Ir toliau reikalausime laikytis mūsų ES naudotojo sutikimo politikos. Tai apima reikalavimą sutikti naudoti slapukus (ar kitą vietinę saugyklą), kai to teisiškai reikalaujama.

Ar „Google“ skelbimų produktai bus tiesiogiai paveikti?

Ne, jie nebus tiesiogiai paveikti. Tobuliname visą techninio integravimo išsamią informaciją ir artimiausiais mėnesiais pateiksime daugiau informacijos.

Ar pasibaigus „Google“ integravimo procesui leidėjai galės ir toliau dirbti su paslaugų teikėjais, kurie nėra registruoti GVL?

Taip, ir toliau palaikysime skelbimų technologijos teikėjus, kurie yra atrinkti esamuose leidėjų valdikliuose. Artimiausiais mėnesiais pateiksime daugiau išsamios informacijos apie tai, kaip tai veiks.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta