การจัดการเว็บไซต์

เว็บไซต์ของคุณไม่ได้ใช้งาน

หากเว็บไซต์ของคุณไม่แสดงโฆษณาใดๆ เลยมาแล้วอย่างน้อย 4 เดือน ระบบจะถือว่าไม่ได้ใช้งาน ในกรณีนี้ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนในบัญชี แล้วคุณจะมีเวลา 1 เดือนจึงจะเริ่มแสดงโฆษณาได้อีกครั้ง หากเว็บไซต์ของคุณไม่ได้ใช้งานนานเกิน 5 เดือนก็จะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง โดยคุณจะดูเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งานได้ในรายการบนหน้าเว็บไซต์

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะขอรับการตรวจสอบ โปรดตรวจสอบว่าได้วางโค้ด AdSense บนเว็บไซต์และเว็บไซต์สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมของ AdSense แล้ว

วิธีขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกเว็บไซต์
  3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน
  4. คลิกแสดงรายละเอียด
  5. ยืนยันว่าคุณได้วางโค้ด AdSense บนเว็บไซต์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางโค้ดโฆษณาได้ในคู่มือการติดตั้งโค้ด
  6. คลิกขอรับการตรวจสอบ

    เราจะตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณพร้อมแสดงโฆษณาหรือยัง

Tip: โปรดตรวจสอบว่าคุณได้วางโค้ดในหน้าที่ต้องการแสดงโฆษณาครบทุกหน้าแล้ว หลังจากเราตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว เว็บไซต์ของคุณก็จะพร้อมแสดงโฆษณา ดูวิธีการตั้งค่าโฆษณาในเว็บไซต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร