Raport „Formaty reklam” – informacje

Raport „Formaty reklam” pozwala sprawdzić, jak konfiguracja reklam w witrynie wpływa na Twoje wyniki finansowe. Możesz użyć tego raportu, by porównać skuteczność różnych typów reklam w Twojej witrynie (np. reklam natywnych In-Feed i standardowych reklam displayowych).

Z raportu „Formaty reklam” możesz na przykład dowiedzieć się:

  • jaka jest skuteczność nowo wprowadzonych typów reklam (np. reklam natywnych) w porównaniu z Twoimi istniejącymi reklamami,
  • jaka jest skuteczność reklam automatycznych (np. reklam zakotwiczonych lub winietowych) w porównaniu ze standardowymi jednostkami reklamowymi,
  • jak wygląda porównanie skuteczności różnych rodzajów reklam (np. jednostek z dopasowaną treścią i włączonymi reklamami oraz jednostek z dopasowaną treścią bez włączonych reklam).

Dane o skuteczności

Ten raport podaje skuteczność w podziale na trzy obszary:

  • Żądane formaty: rodzaj formatu reklamy zażądany do wyświetlenia przez Twoją stronę, np. Displayowa, Jednostka z linkami, Dopasowane treści itp.
  • Metody umieszczania: sposób umieszczenia reklamy na stronie. Na przykład: umieszczenie reklamy w jednostce reklamowej, która została ręcznie ustawiona na stronie, lub automatyczne umieszczenie reklamy na stronie przez AdSense.

Wyświetlanie raportu „Formaty reklam”

Aby wyświetlić raport „Formaty reklam”:

  • Wejdź na stronę Raporty, a potem w sekcji „Wszystkie raporty” kliknij Formaty reklam.

Dane historyczne

Nie można wyświetlać danych o formatach reklam z okresu przed wprowadzeniem raportu „Formaty reklam”.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem