มิติข้อมูลโฆษณาที่แสดง

ประเภทโฆษณาที่แสดงอยู่จริงในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากระบุให้หน่วยโฆษณาขอโฆษณาแบบดิสเพลย์ คุณจะใช้มิติข้อมูลนี้เพื่อดูได้ว่ามีโฆษณาแบบดิสเพลย์ประเภทใดบ้างที่แสดงในหน่วยโฆษณา เช่น ภาพเคลื่อนไหว, HTML5 เป็นต้น

อาจมีโฆษณาประเภทต่างๆ แสดงอยู่ภายในรูปแบบที่ขอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโฆษณา เช่น สมมติว่าคุณได้ตั้งค่าหน่วยโฆษณาให้ขอโฆษณาแบบดิสเพลย์ หน่วยโฆษณาอาจแสดงโฆษณาแบบดิสเพลย์ประเภทต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว, HTML5 เป็นต้น คุณใช้มิติข้อมูลรูปแบบที่ขอเพื่อดูรูปแบบที่เว็บไซต์ขอได้

ค่า

 • ข้อความ
 • รูปภาพ
 • ภาพเคลื่อนไหว
 • HTML5
 • ขยายได้
 • วิดีโอ (รวมถึงโฆษณาวิดีโอทุกประเภท)
 • โฆษณาเนทีฟ (รวมเนื้อหาที่ตรงกันที่มีโฆษณา)
 • เว็บไซต์แนะนำ (เนื้อหาที่ตรงกันที่ไม่มีโฆษณา)
 • หน่วยลิงก์
 • อื่นๆ

ค่าเดิม

หากคุณสร้างรายงานตามข้อมูลก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2019 จะเห็นค่าเดิมต่อไปนี้

 • ข้อความ
 • รูปภาพ
 • ภาพเคลื่อนไหว
 • Flash
 • HTML5
 • ขยายได้
 • วิดีโอ (รวมถึงโฆษณาวิดีโอทุกประเภท)
 • เนทีฟ/โฆษณา
 • เนทีฟ/เนื้อหาที่ตรงกัน/มีโฆษณา
 • เนทีฟ/เนื้อหาที่ตรงกัน/ไม่มีโฆษณา
 • หน่วยลิงก์
 • อื่นๆ

โปรดทราบว่าเราใช้รูปแบบการตั้งชื่อ "/" สำหรับประเภทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร