Аспект Локације огласа

Где је оглас приказан кориснику. На пример, да ли је оглас приказан у заглављу странице, у оквиру главног садржаја, у преклопном слоју итд. Имајте на уму да се вредности у овом аспекту (осим „Фиксан оглас“ и „Оглас у облику вињете“) односе само на одредишта за пласман аутоматских огласа.

Напомена: Аспект Локације огласа замењује аспект Формати огласа који је застарео.

Вредности

  • Заглавље
  • Главни садржај
  • Бочна трака
  • Подножје
  • Фиксан оглас
  • Оглас у облику вињете
  • Друго
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?