Wijzigingslogboek voor AdSense-beleid

Google kondigt in dit wijzigingslogboek updates aan van het beleid en de beperkingen voor AdSense. Uitgevers moeten op de hoogte blijven van wijzigingen in het beleid en deze altijd naleven.

Update van de beperkingen voor Google-uitgevers: online kansspelen (januari 2020)

In januari 2020 worden de beperkingen voor Google-uitgevers inzake kansspelen geüpdatet met een duidelijke definitie van het begrip 'online kansspelen'.

(Gepost in december 2019)

Update van het beleid voor advertentieplaatsing: advertenties op pagina's waarop moet worden ingelogd (november 2019)

In december 2019 wordt het programmabeleid van Google AdSense voor advertenties op pagina's waarop moet worden ingelogd geüpdatet om te verduidelijken hoe we omgaan met verzoeken om inkomsten te genereren met content die we niet kunnen evalueren.

(Gepost in november 2019)

Update van het Google-beleid voor uitgevers: gevaarlijke of denigrerende content (november 2019)

In december 2019 wordt het Google-beleid voor uitgevers voor gevaarlijke of denigrerende content geüpdatet.

In dit beleid zijn nu ook regels opgenomen voor content die is gemaakt door of ter ondersteuning van transnationale organisaties op het gebied van drugshandel.

(Gepost in november 2019)

Ons contentbeleid wordt vereenvoudigd en gestandaardiseerd (september 2019)

In september 2019 lanceren we wijzigingen in ons contentbeleid voor onze uitgeversproducten (AdSense, AdMob en Ad Manager).

Houd er rekening mee dat Google in de toekomst updates van het beleid en de beperkingen voor AdSense aankondigt in dit wijzigingslogboek. Uitgevers moeten op de hoogte blijven van wijzigingen in het beleid en deze altijd naleven.

Waarom we deze wijzigingen doorvoeren

Uitgevers vragen ons heel vaak om ons beleid te vereenvoudigen en stroomlijnen. We weten dat veel gebruikers met meerdere van onze uitgeversproducten werken. Daarom willen we duidelijk en overzichtelijk maken hoe u met ons beleid om moet gaan en hoe dit op u van invloed is, ongeacht welke producten u gebruikt.

U kunt het volgende verwachten:

  • Beleid voor Google-uitgevers: Hierin worden de typen content beschreven waarvoor u via onze uitgeversproducten geen inkomsten mag genereren. Dit beleid geldt onder andere voor illegale content, content die betrekking heeft op pedofilie of seksueel misbruik van kinderen, seksueel expliciete content, thema's voor volwassenen in content voor gezinnen, content die intellectuele-eigendomsrechten schendt, content die producten afkomstig van beschermde of bedreigde diersoorten promoot, gevaarlijke of denigrerende content, content die oneerlijk gedrag mogelijk maakt, misleidende content, content die betrekking heeft op schadelijke of ongewenste software en content die betrekking heeft op postorderbruiden.
  • Beperkingen voor Google-uitgevers: Hierin worden de typen content beschreven waarvoor beperkte advertentiebronnen beschikbaar zijn. Deze beperkingen gelden onder andere voor seksuele content, schokkende content, content die betrekking heeft op explosieven, vuurwapens, vuurwapenonderdelen, verwante producten en overige wapens, content die betrekking heeft op tabak, drugs, alcoholverkoop en -misbruik, online kansspelen en geneesmiddelen op recept en content die betrekking heeft op niet-goedgekeurde farmaceutische producten en supplementen. Bij deze typen content geeft Google Ads (voorheen AdWords) geen advertenties meer weer. Er worden alleen advertenties gebruikt die afkomstig zijn van andere advertentieproducten of van directe deals tussen uitgevers en adverteerders.
  • We brengen onze uitgeversproducten op één lijn om u eenvoudigere, consistentere en duidelijkere informatie te bieden, ongeacht de producten die u gebruikt.

Wat dit betekent voor u als AdSense-uitgever

Wanneer gebruikers inkomsten genereren met content die valt onder de Beperkingen voor Google-uitgevers, wordt dit niet meer gezien als beleidsschending. In plaats daarvan beperken we de weergave van advertenties bij de content waar nodig, op basis van de voorkeuren van elk advertentieproduct en/of de voorkeuren van afzonderlijke adverteerders. In sommige gevallen betekent dit dat er geen advertentiebronnen op uw voorraad bieden en dat er geen advertenties worden weergegeven bij deze beperkte content. U kunt er dus voor kiezen om inkomsten te genereren met content die valt onder de Beperkingen voor Google-uitgevers, maar u ontvangt waarschijnlijk minder advertenties voor deze content dan voor niet-beperkte content.

Het is niet toegestaan om inkomsten te genereren met en advertenties te plaatsen bij content die valt onder het Beleid voor Google-uitgevers. Als u probeert inkomsten te genereren met content die het beleid schendt, kunnen uw accounts worden opgeschort of beëindigd.

Houd er rekening mee dat dit beleid en deze beperkingen gelden in aanvulling op het overige beleid betreffende het gebruik van Google-uitgeversproducten.

Wat u moet doen

Op dit moment hoeft u niets te doen. Wanneer de wijzigingen in september 2019 van kracht worden, updaten we het Helpcentrum en het Beleidscentrum met een volledig overzicht van het beleid en de beperkingen. We willen u vragen om het geüpdatete beleid en de beperkingen dan door te nemen en ervoor te zorgen dat uw content hieraan voldoet.

(Gepost in augustus 2019)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?