Policy

Policyer för Google-utgivare

Google arbetar för ett fritt och öppet internet genom att hjälpa utgivare att tjäna pengar på sitt innehåll och hjälpa annonsörer att nå potentiella kunder med användbara och relevanta produkter och tjänster. Ett sätt att upprätthålla tilliten till ekosystemet för annonser är att sätta gränser för vad vi gör det möjligt att tjäna pengar på.

När du tjänar pengar på ditt innehåll med Googles annonskod måste du följa policyerna nedan. Med innehåll menar vi allt som kan finnas på din sida eller i din app – inklusive andra annonser och länkar till andra webbplatser och appar. Underlåtenhet att följa dessa policyer kan resultera i att Google blockerar annonser så att de inte visas i ditt innehåll eller stänger av eller avslutar ditt konto.

Dessa begränsningar gäller utöver de andra policyer som reglerar din användning av Googles utgivarprodukter.

Olagligt innehåll

Vi tillåter inte innehåll som

 • är olagligt, förespråkar olagliga handlingar eller kränker andra människors lagstadgade rättigheter.

Otillåten användning av immateriell egendom

Vi tillåter inte innehåll som

 • gör intrång i upphovsrätten. Om vi får information om ett påstått intrång är det vår policy att agera i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Du kan bestrida beslutet via detta formulär.
 • säljer eller marknadsför förfalskade varor. Förfalskade varor har ett varumärke eller en logotyp som är identisk med eller i allt väsentligt överensstämmer med en annan ägares varumärke. De efterliknar egenskaper hos en produkt av ett visst varumärke i syfte att framstå som äkta vara från varumärkets ägare.

Utrotningshotade eller på annat sätt hotade arter

Vi tillåter inte innehåll som

 • marknadsför försäljning av produkter från utrotningshotade arter.

  Exempel: försäljning av tigrar, hajfenor, elfenben, tigerskinn, noshörningshorn, delfinolja

Farligt eller nedsättande innehåll

Vi tillåter inte innehåll som

 • uppviglar till hat mot, främjar diskriminering av eller nedvärderar en individ eller grupp baserat på etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är associerad med strukturell diskriminering eller marginalisering.

  Exempel: främjande av hatgrupper eller artiklar med koppling till hatgrupper, att uppmuntra andra att tro att en person eller grupp är omänsklig, underlägsen eller värd att hata

 • trakasserar eller skrämmer en person eller grupp.

  Exempel: att peka ut någon för övergrepp eller trakasserier; att antyda att en tragisk händelse inte har hänt eller att offer och deras familjer är skådespelare eller är delaktiga i mörkläggning av händelsen i fråga

 • hotar om eller förespråkar fysisk eller psykisk skada mot personen själv eller andra

  Exempel: innehåll som förespråkar självmord, anorexi eller andra typer av självskada, innehåll som marknadsför eller förespråkar skadliga hälso- eller sjukvårdsrelaterade påståenden eller metoder, innehåll som hotar någon med fysisk skada eller uppmuntrar till angrepp på en annan person eller främjar, glorifierar eller överser med våld mot andra, innehåll som gjorts av eller till stöd för terroristgrupper eller gränsöverskridande narkotikahandel, eller innehåll som främjar terrorhandlingar, inklusive rekrytering, eller som firar attacker av gränsöverskridande narkotikahandel eller terroristorganisationer

 • hänvisar till en aktuell och allvarlig hälsokris och som saknar tillförlitligt vetenskapligt stöd
 • utnyttjar andra genom utpressning

  Exempel: hämndporr, utpressning, hot om att sprida känsligt material

Möjliggörande av ohederligt beteende

Vi tillåter inte innehåll som

 • förespråkar någon form av hackning eller crackning, ger användare anvisningar, utrustning eller programvara för att manipulera eller få åtkomst till enheter, programvara, servrar eller webbplatser.

  Exempel: sidor eller produkter som ger olaglig åtkomst till mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter eller system/enheter för innehållsvisning, produkter eller tjänster som kringgår upphovsrättsskydd, inklusive bedräglig hantering av tekniker för digitala rättigheter, produkter som på olagligt sätt avkodar kabel- eller satellitsignaler för att tillhandahålla gratis tjänster, sidor som hjälper eller gör det möjligt för användare att ladda ned streamad video om detta är förbjudet av den som tillhandahåller innehållet

 • gör det möjligt för användare, eller som marknadsför produkter och tjänster som gör det möjligt, att spåra eller övervaka en annan person eller personens aktivitet utan tillstånd från personen i fråga.

  Exempel: Spionprogram och teknik som används för intim övervakning av partner, inklusive men inte begränsat till spionprogram/skadlig programvara som gör det möjligt att övervaka en annan persons sms, telefonsamtal eller webbhistorik, GPS-spårare som specifikt marknadsförs för att spionera på eller spåra personer utan deras medgivande, marknadsföring av övervakningsutrustning (t.ex. kameror, ljudinspelare, instrumentpanelskameror, barnövervakningskameror) som marknadsförs i det uttryckliga syftet att spionera.

  Här ingår inte (a) privata utredningstjänster eller (b) produkter och tjänster avsedda att hjälpa föräldrar att lokalisera sina minderåriga barn.

Vilseledande innehåll

Vi tillåter inte innehåll som

 • döljer eller ger vilseledande eller felaktig information om dig, ditt innehåll eller det primära syftet med din webbdestination
 • försöker övertyga användare att interagera med innehåll under falska eller oklara premisser
 • använder nätfiske som syftar till att få tag på användares information
 • främjar innehåll, produkter eller tjänster med hjälp av falska, oärliga eller bedrägliga påståenden

  Exempel: ”bli rik snabbt”-program

 • påståenden som bevisligen är falska och som på ett betydande sätt kan undergräva deltagande i eller förtroende för demokratiska val och processer

  Exempel: information om allmänna röstningsförfaranden, politiska kandidaters kvalificering baserat på ålder eller födelseort, valresultat eller deltagande i folkomröstning som motsäger officiella statliga källor

 • innehåller falska påståenden om koppling till eller rekommendation av en annan person, organisation, produkt eller tjänst.

  Exempel: efterliknande av Googles produkter, otillåten användning av företagslogotyper

 • förleder användare med hjälp av manipulerade medier rörande politiska, sociala och offentliga frågor

 • handlar om politik, sociala frågor eller ämnen som är relevanta för allmänheten till användare i ett annat land än ditt eget, om du döljer eller felaktigt framställer ditt ursprungsland eller annan väsentlig information om dig själv.

Skadlig eller oönskad programvara

Vi tillåter inte innehåll som

 • innehåller skadlig programvara, ”malware”, som kan skada eller ge obehörig åtkomst till en dator, en enhet eller ett nätverk.

  Exempel: datorvirus, utpressningsvirus (”ransomware”), maskar, trojaner, spökprogram, tangentloggar, modemkapare, spionprogram, falska säkerhetsprogram och andra skadliga program eller appar

 • bryter mot Googles policy om oönskad programvara.

  Exempel: underlåtelse att på ett tydligt sätt beskriva funktionerna i programvaran som tillhandahålls eller de fullständiga konsekvenserna av att installera programvaran, underlåtelse att publicera användarvillkor eller användarlicensavtal, kombinera programvara eller applikationer utan användarens kännedom, införa systemändringar utan användarens tillstånd, försvåra för användaren att avinstallera programvaran, underlåtelse att använda Googles allmänna API:er på rätt sätt vid interaktion med Googles tjänster och produkter

Sexuellt explicit innehåll

Vi tillåter inte innehåll som

 • innehåller explicit sex i form av text, bild, ljud, video eller spel.

  Exempel: sexuella handlingar som genital-, anal- och oralsex, onani, tecknad pornografi eller hentai, explicit nakenhet

 • innehåller sexuella handlingar utan samtycke, antingen simulerade eller verkliga.

  Exempel: våldtäkt, incest, tidelag, nekrofili, våldsporrfilm med dödlig utgång, pornografi med lolita- eller tonåringstema, dejting med minderåriga

Sexuella handlingar mot betalning

Vi tillåter inte innehåll som

 • kan uppfattas som marknadsföring av sexuella tjänster mot betalning.

  Exempel: prostitution, sällskaps- och eskorttjänster, intimmassage, kelwebbplatser samt sugardejting eller sexuella arrangemang där en deltagare förväntas ge pengar, presenter, ekonomiskt stöd, mentorskap eller andra värdefulla förmåner till en annan deltagare

Postorderfruar

Vi tillåter inte innehåll som

 • främjar äktenskap med personer från andra länder.

  Exempel: postorderfruar, internationella äktenskapsförmedlare, dejtingresor

Barnförbjudna teman i familjevänligt innehåll

Vi tillåter inte innehåll som

 • ser ut att vara lämpligt för alla åldrar men som innehåller barnförbjudna teman som sex, våld eller andra skildringar av barn eller populära barnfigurer som inte är lämpliga för alla åldrar.

Sexuella övergrepp och utnyttjande av barn

Vi tillåter inte innehåll som

 • utgör sexuellt utnyttjande eller övergrepp mot barn eller innehåll som främjar sexuellt utnyttjande eller övergrepp mot barn. Detta omfattar allt material som visar sexuella övergrepp mot barn.
 • utsätter barn för fara. Inbegripet men inte begränsat till:
  • gromning av barn (till exempel att bli vän med ett barn online för att, antingen online eller offline, möjliggöra sexuell kontakt och/eller utbyte av sexuella bilder med barnet)
  • utpressning i sexuellt syfte (till exempel att hota eller utpressa ett barn genom att använda verklig eller påstådd åtkomst till ett barns intima bilder)
  • sexualisering av minderårig (till exempel innehåll som avbildar, uppmuntrar till eller främjar sexuellt övergrepp eller utnyttjande av barn)
  • trafficking med barn (till exempel annonsering om eller förledande av ett barn för sexuell exploatering i kommersiellt syfte)

Vi vidtar lämpliga åtgärder, vilket kan inbegripa rapportering till National Center for Missing & Exploited Children och inaktivering av konton. Om du tror att ett barn är i fara eller har utsatts för övergrepp, exploatering eller trafficking ska du omedelbart kontakta polisen. Om du misstänker att ett barn är eller har utsatts för fara i anknytning till våra produkter kan du rapportera det till Google.

Integritetsrelaterade policyer

Upplysning om användarintegritet

Utgivare måste

 • ha och följa en sekretesspolicy som på ett tydligt sätt informerar om all insamling, delning och användning av data som sker på webbplatser, i appar, e-postpublikationer eller andra egendomar till följd av användning av någon av Googles produkter I sekretesspolicyn måste användarna informeras om att tredje part kan placera och läsa cookies i användarnas webbläsare eller använda pixeltaggar för att samla in information som ett resultat av annonsvisningen på webbplatsen.

  Du kan fullfölja din skyldighet att informera om Googles användning av data genom att visa en tydlig länk till sidan om hur Google använder data när du använder en webbplats eller app som tillhör en partner.

Cookies på Googles domäner

Utgivare får inte

 • placera en cookie på Googles domäner eller ändra, spärra eller ta bort cookies som har placerats på Googles domäner.

Identifiera användare

Utgivare får inte

 • använda enhetsfingeravtryck eller lokalt delade objekt (t.ex. Flash-cookies, webbläsartillägg, lokal HTML5-lagring) förutom HTTP-cookies eller mobila enhetsidentifierare som användaren kan återställa och som är utformade för annonseringsbruk.
 • överföra någon information till Google-data som Google kan använda eller identifiera som uppgifter som kan kopplas till en specifik individ, eller som permanent identifierar en viss enhet (t.ex. en mobiltelefons serienummer som inte kan återställas).
 • använda våra tjänster för att identifiera användare eller underlätta sammanslagning av uppgifter som kan kopplas till en specifik individ med uppgifter som tidigare samlats in som uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ utan att tydligt meddela detta. Användaren måste på förhand ha gett medgivande till identifieringen eller sammanslagningen. Även om du har fått användarnas samtycke får du inte dela upp data som har rapporterats i sammanställd form av Google.

  Mer information finns i riktlinjerna för policyn om användaridentifiering.

 • följa policyn för användares medgivande inom EU.

Användning av enhets- och platsdata

Om utgivare samlar in, bearbetar eller lämnar upplysningar som identifierar eller kan användas för att härleda en slutanvändares exakta geografiska placering, till exempel information från GPS, Wi-Fi eller en mobiltelefonmast, gäller följande:

Utgivare måste

 • informera användaren, via en mellansidesannons eller ett meddelande, i vilka syften deras uppgifter kan användas (inklusive, annonsanpassning, analyser och attribution, i tillämpliga fall), inklusive att uppgifterna kan delas med partner.
 • få uttryckligt medgivande från slutanvändarna innan de samlar in, bearbetar eller lämnar ut sådan information.
 • skicka sådan information till Google i krypterat skick eller via en krypterad kanal.
 • informera om sådan insamling, behandling eller utlämnande av information i alla tillämpliga integritetspolicyer.

Standardavtalsklausuler (SCC)

Google utgår från EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) för överföringar av onlineannonseringsdata och personlig mätdata från Europeiska samarbetsområdet (ESS), Storbritannien och Schweiz. Avseende Tjänster som personuppgiftsbiträde omfattar villkoren för databehandling i Google Ads SCC:er för överföring av personliga uppgifter till personuppgiftsbiträden som finns i tredje land. För Tjänster som personuppgiftsansvarig omfattar villkoren för skydd av personuppgiftsansvariga och personuppgiftsansvarigas data i Google Ads standardavtalsklausulerna för överföring av personuppgifter till personuppgiftsansvariga i tredje land. Om det finns en relevant överföring av personuppgifter gäller de standardavtalsklausuler som ingår i Partnerns avtal med Google.

Om en Partner behandlar personuppgifter som har sitt ursprung i EES, Storbritannien eller Schweiz och som görs tillgängliga av Google i samband med Partnerns användning av Google Ad Manager gäller följande:

 • Partnern får endast använda dessa personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med medgivandet från den registrerade person som de gäller.
 • Partnern måste tillhandahålla en skyddsnivå för dessa personuppgifter som minst motsvarar den som krävs enligt SCC.
 • Om Partnern fastställer att den inte kan uppfylla ovanstående krav måste Partnern meddela Google skriftligen och antingen upphöra att behandla personuppgifterna eller vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att åtgärda sådan bristande efterlevnad.

Lagen om skydd av barn online – Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)

Om du använder någon av Googles annonseringstjänster på en webbplats eller del av en webbplats som omfattas av COPPA

 • måste du informera Google om de webbplatser eller delar av webbplatser som omfattas av COPPA med Google Search Console, tagga annonsbegäran med AdMob SDK, eller tagga din webbplats, app eller annonsbegäran för att behandlas som avsedd för barn.
 •  får du inte använda intressebaserad annonsering (inklusive remarketing) för att rikta in dig på
  • tidigare eller nuvarande aktivitet av användare som du vet är under 13 år.
  • tidigare eller nuvarande aktivitet på webbplatser som riktar sig till användare under 13 år.

Språk som inte stöds

Vi tillåter inte innehåll som

Minimikrav på innehåll

Vi tillåter inte intäktsgenerering där det inte finns något innehåll.

 • ”Inget innehåll” omfattar bland annat exempelinnehåll för webbplatser eller appar under uppbyggnad.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt