Zasady Google dotyczące wydawców

Google pomaga zapewnić możliwość swobodnego i otwartego korzystania z internetu, ułatwiając wydawcom zarabianie na treściach, a reklamodawcom docieranie do potencjalnych klientów i oferowanie im przydatnych produktów oraz usług, którymi mogą być zainteresowani. Utrzymanie zaufania do ekosystemu reklam wymaga ustanowienia ograniczeń dotyczących tego, na czym będziemy zarabiać.

Zarabiając na treściach za pomocą kodu reklam Google, musisz przestrzegać opisanych poniżej zasad. Treści to wszystko, co znajduje się na stronie lub w aplikacji, w tym inne reklamy i linki do innych witryn lub aplikacji. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować zablokowanie wyświetlania reklam Google z Twoimi treściami lub zawieszenie bądź zamknięcie konta.

Te ograniczenia mają zastosowanie dodatkowo do wszelkich innych zasad regulujących korzystanie z usług Google dla wydawców.

Treści niezgodne z prawem

Nie zezwalamy na treści, które:

 • są niezgodne z prawem, promują nielegalne działania lub naruszają prawa innych osób.

Nadużycie własności intelektualnej

Nie zezwalamy na treści, które:

 • naruszają prawa autorskie. Naszą zasadą jest reagowanie na zawiadomienia o możliwym naruszeniu praw autorskich zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA). W takiej sytuacji wydawca może złożyć roszczenie wzajemne za pomocą tego formularza;
 • sprzedają lub promują sprzedaż podróbek produktów. Mają one znak towarowy lub logo, które jest identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują też cechy danej marki, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby.

Gatunki zagrożone wyginięciem

Nie zezwalamy na treści, które:

 • promują sprzedaż produktów pozyskiwanych z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.

  Przykłady: sprzedaż tygrysów, płetw rekina, kości słoniowej, skóry tygrysa, rogów nosorożca, tranu z delfina

Treści niebezpieczne lub obraźliwe

Nie zezwalamy na treści, które:

 • nawołują do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promują ich dyskryminację lub ubliżają im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją;

  Przykłady: promowanie grup szerzących nienawiść lub akcesoriów dla tych grup; dehumanizacja określonej grupy lub konkretnej osoby, przedstawienie jej jako gorszej lub zasługującej na nienawiść

 • mają na celu nękanie, zastraszanie lub dokuczanie konkretnej osobie lub grupie osób;

  Przykłady: wskazywanie danej osoby jako celu znęcania się lub nękania; sugerowanie, że tragiczne wydarzenie nie miało miejsca, że ofiary lub ich rodziny są aktorami albo że są to osoby zamieszane w próbę zatuszowania faktów związanych z tym wydarzeniem

 • zawierają groźby lub nawołują do fizycznego lub psychicznego krzywdzenia siebie lub innych osób;

  Przykłady: treści pochwalające samobójstwo, anoreksję lub inne formy samookaleczenia; promowanie lub chwalenie szkodliwych treści lub praktyk medycznych i zdrowotnych; grożenie komuś rzeczywistą krzywdą lub nawoływanie do ataków na inne osoby; promowanie, wychwalanie lub akceptowanie przemocy wobec innych osób; treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków, treści popierające te grupy lub organizacje oraz treści nawołujące do aktów terrorystycznych (w tym materiały rekrutacyjne) i pochwalające ataki przeprowadzone przez organizacje terrorystyczne lub międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków

 • mają na celu wykorzystywanie innych osób za pomocą wymuszeń.

  Przykłady: wyłudzanie pieniędzy pod groźbą udostępnienia kompromitujących informacji, rozpowszechnianie materiałów o charakterze pornograficznym bez zgody osób w nich przedstawionych, szantaż

Umożliwianie nieuczciwego postępowania

Nie zezwalamy na treści, które:

 • pomagają użytkownikom wprowadzać innych w błąd;

  Przykłady: tworzenie fałszywych dokumentów, takich jak paszporty, dyplomy lub akredytacje; sprzedaż lub dystrybucja prac pisemnych albo podchodzenie do egzaminu za inną osobę w zamian za wynagrodzenie; informacje lub produkty do fałszowania wyników testów narkotykowych

 • promują jakiekolwiek formy hackingu lub crackingu bądź dostarczają użytkownikom instrukcje albo sprzęt, które pozwalają na modyfikowanie oprogramowania, serwerów lub witryn internetowych albo na uzyskiwanie do nich nieuprawnionego dostępu.

  Przykłady: strony lub produkty umożliwiające nielegalny dostęp do telefonów komórkowych oraz innych systemów albo urządzeń do komunikacji bądź dostarczania treści; produkty lub usługi umożliwiające obejście praw autorskich, w tym obejście technologii zarządzania prawami cyfrowymi; produkty nielegalnie dekodujące sygnały kablowe albo satelitarne w celu uzyskania bezpłatnych usług; strony, które ułatwiają lub umożliwiają pobieranie filmów przesyłanych strumieniowo w przypadku, gdy nie zezwala na to dostawca treści

Treści wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na treści, które:

 • podają nieprawdziwe informacje lub ukrywają dane wydawcy, treści lub główny cel miejsca docelowego w internecie;
 • nakłaniają użytkowników do interakcji z treścią pod pretekstem innych działań lub w niejasnych celach;
 • służą do wyłudzania informacji na temat użytkowników;
 • promują treści, produkty lub usługi za pomocą fałszywych, nieuczciwych lub wprowadzających w błąd twierdzeń;

  Przykład: programy szybkiego bogacenia się

 • fałszywie sugerują powiązania z inną osobą, organizacją, produktem lub usługą;

  Przykłady: podszywanie się pod produkty i usługi Google, niewłaściwe używanie logo firm

 • dotyczą polityki, kwestii społecznych czy spraw istotnych dla opinii publicznej i są kierowane do użytkowników z innego kraju; podają nieprawdziwe informacje o kraju pochodzenia wydawcy bądź innych istotnych szczegółach na jego temat lub je ukrywają.

Złośliwe lub niechciane oprogramowanie

Nie zezwalamy na treści, które:

 • zawierają złośliwe oprogramowanie („malware”), które może stanowić zagrożenie dla komputera, urządzenia lub sieci albo służyć do uzyskiwania do nich nieupoważnionego dostępu;

  Przykłady: wirusy komputerowe, ransomware, robaki internetowe, konie trojańskie, rootkity, keyloggery, dialery, programy szpiegowskie, programy udające oprogramowanie zabezpieczające i inne złośliwe programy lub aplikacje

 • naruszają zasady Google dotyczące niechcianego oprogramowania.

  Przykłady: brak przejrzystych informacji o funkcjach oprogramowania lub wszystkich konsekwencjach jego instalacji; nieprzekazanie klientowi warunków korzystania z oprogramowania lub umowy licencyjnej użytkownika; łączenie różnych programów lub aplikacji bez wiedzy użytkownika; wprowadzanie zmian w systemie bez zgody użytkownika; utrudnianie użytkownikom wyłączenia lub odinstalowania oprogramowania; nieprawidłowe zastosowanie publicznie dostępnych interfejsów API Google podczas interakcji z usługami Google

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie zezwalamy na treści, które:

 • zawierają tekst, obrazy, dźwięki, filmy lub gry o wyraźnym charakterze seksualnym;

  Przykłady: czynności seksualne, takie jak seks genitalny, analny lub oralny; masturbacja; pornografia rysunkowa lub hentai; sugestywne prezentowanie nagości

 • przedstawiają czynności seksualne z udziałem osób, które nie wyraziły na to zgody, symulowane lub rzeczywiste;

  Przykłady: gwałt, kazirodztwo, zoofilia, nekrofilia, filmy pornograficzne przedstawiające sceny rzekomo autentycznych gwałtów, tortur lub zabójstw, pornografia z lolitami lub nastolatkami, randki z osobami niepełnoletnimi

 • mogą być interpretowane jako promowanie aktu seksualnego w zamian za wynagrodzenie.

  Przykłady: prostytucja, usługi towarzyskie i escort, masaż intymny, pieszczoty intymne

Międzynarodowe usługi matrymonialne

Nie zezwalamy na treści, które:

 • ułatwiają zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem.

  Przykłady: korespondencyjny wybór partnerów, międzynarodowe agencje matrymonialne, wycieczki w celu poznania partnera

Tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny

Nie zezwalamy na treści, które:

 • wydają się odpowiednie dla całej rodziny, ale zawierają tematykę tylko dla dorosłych, w tym seks lub przemoc, albo przedstawiają dzieci lub popularne postacie dziecięce w sposób nieodpowiedni dla wszystkich odbiorców.

Materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i pedofilią

Nie zezwalamy na treści, które:

 • promują seksualne wykorzystywanie nieletnich.

  Przykłady: materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci lub inne treści wizualne, które przedstawiają albo promują pociąg seksualny osób dorosłych do osób niepełnoletnich lub zachęcają do takich zachowań

Google stanowczo zabrania zarabiania na materiałach wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci lub pedofilią. Google zawsze dokłada wszelkich starań w walce z wykorzystaniem seksualnym dzieci w internecie i zdecydowanie wspiera bezpieczeństwo rodziny w internecie. Zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci definiuje się jako obrazy przedstawiające osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) uczestniczące w czynności o charakterze seksualnym, jak stosunek płciowy, seks oralny lub masturbacja, jak również lubieżne przedstawienie narządów płciowych (zakrytych lub odkrytych). Ta definicja obejmuje fotografie, filmy, filmy rysunkowe, rysunki, obrazy i rzeźby. Obraz może przedstawiać prawdziwe dziecko; może to być także obraz wygenerowany komputerowo, przekształcony, zestawiony z kilku obrazów lub w inny sposób zmodyfikowany tak, by przedstawiać osobę wyglądającą jak dziecko (np. w programie Photoshop). Obejmuje to też nakłanianie niepełnoletnich do czynności seksualnych. Pedofilia odnosi się do wszelkich treści i materiałów (zdjęć, tekstów, filmów itp.), które przedstawiają lub promują pociąg seksualny ze strony osób dorosłych do osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) lub zachęcają do takich zachowań.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?