นำโฆษณาอัตโนมัติออกจากพื้นที่ของเว็บไซต์

หากคุณเห็นโฆษณาอัตโนมัติอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต์ ให้ใช้ตัวอย่างการตั้งค่าโฆษณาเพื่อนำโฆษณาออกจากพื้นที่ดังกล่าว โฆษณาก็จะไม่แสดงในพื้นที่นี้ในหน้าเว็บที่คล้ายกันทั่วทั้งเว็บไซต์อีก จากนั้นโฆษณาอัตโนมัติจะย้ายโฆษณาไปยังตำแหน่งใกล้เคียง

นำโฆษณาออกจากพื้นที่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกโฆษณา จากนั้น ภาพรวม
 3. ในตารางที่แสดงเว็บไซต์ทั้งหมด ให้คลิก "แก้ไข" แก้ไข ข้างเว็บไซต์ที่ต้องการ
 4. ในตัวอย่างการตั้งค่าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการนำออก
 5. คลิก "ลบ" ลบ
 6. คลิกนำออก
 7. เลือกเหตุผลจากรายการแบบเลื่อนลง เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยปรับปรุงคำแนะนำตำแหน่งโฆษณาอัตโนมัติ
 8. คลิกส่ง โฆษณาก็จะไม่แสดงในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
 9. คลิกนำไปใช้กับเว็บไซต์

  อาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง การตั้งค่าใหม่จึงจะมีผล

หากไม่พบพื้นที่โฆษณาที่นำออก

หน้าเว็บแต่ละหน้าอาจมีพื้นที่โฆษณาต่างกันไป หากนำพื้นที่โฆษณาออกจากหน้าเว็บหนึ่ง คุณอาจไม่เห็นพื้นที่โฆษณาเดียวกันนี้เมื่อไปที่หน้าอื่นในเว็บไซต์ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราจะแสดงข้อความในหน้าตัวอย่างการตั้งค่าโฆษณา

แสดงโฆษณาในพื้นที่อีกครั้ง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกโฆษณา จากนั้น ภาพรวม
 3. ในตารางที่แสดงเว็บไซต์ทั้งหมด ให้คลิก "แก้ไข" แก้ไข ข้างเว็บไซต์ที่ต้องการ
 4. คลิกรูปแบบโฆษณาภายใน "การตั้งค่าเว็บไซต์"
 5. คลิก "คืนค่า" คืนค่า ข้างๆ พื้นที่ที่ต้องการคืนค่า โฆษณาก็จะแสดงในพื้นที่นี้อีกครั้ง
 6. คลิกนำไปใช้กับเว็บไซต์

  อาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง การตั้งค่าใหม่จึงจะมีผล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว