Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hướng dẫn triển khai mã

Giới thiệu về mã AdSense

"Mã AdSense" là tên của đoạn mã HTML mà bạn đặt trên trang web của mình để nhận Quảng cáo tự động và nhiều tính năng khác của AdSense. Để khai thác tối đa AdSense, hãy đặt mã AdSense trên mọi trang trong trang web của bạn. Tìm hiểu cách nhận mã AdSense.

Mẹo: Bạn là người dùng WordPress? Hãy nhận trợ giúp về việc thêm mã AdSense.

Điểm hạn chế

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1062904506239795967
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157