Hướng dẫn triển khai mã

Vị trí đặt mã AdSense trong HTML

Sau khi đã tạo mã AdSense, bạn cần dán mã này giữa các thẻ <head></head> của trang web. Bạn nên đặt mã AdSense trên mỗi trang trên toàn bộ trang web để thu được hiệu quả tối đa từ AdSense.

Bạn là người dùng WordPress? Nhận trợ giúp về việc thêm mã AdSense.

Các ví dụ sau đây cho bạn biết vị trí nên đặt mã AdSense:

Trang HTML mẫu trước khi thêm mã AdSense

<html>
<head>
Đây là phần đầu của trang
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần thân của trang của bạn.
</body>
</html>

Trang HTML mẫu đã thêm mã AdSense vào thẻ <head>

<html>
<head>
<script data-ad-client="ca-pub-1234567890123456" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
Đây là phần đầu của trang
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần thân của trang của bạn.
</body>
</html>

Lưu ý: Đây chỉ mã mẫu. Vui lòng không sử dụng mã này trong mã thuộc trang web của riêng bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố