Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hướng dẫn triển khai mã

Vị trí đặt mã AdSense trong HTML

Sau khi tạo mã AdSense, bạn cần dán mã này giữa các thẻ <head></head> của trang web. Bạn nên đặt mã AdSense trên mỗi trang trên toàn bộ trang web để thu được hiệu quả tối đa từ AdSense.

Mẹo: Bạn là người dùng WordPress? Hãy nhận trợ giúp về việc thêm mã AdSense.

Các ví dụ sau đây cho bạn biết vị trí nên đặt mã AdSense:

Trang HTML mẫu trước khi thêm mã AdSense

<html>
<head>
Đây là phần đầu của trang.
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần nội dung của trang.
</body>
</html>

Trang HTML mẫu đã thêm mã AdSense vào thẻ <head>

<html>
<head>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
Đây là phần đầu của trang.
<title>Example HTML page</title>
</head>
<body>
Đây là phần nội dung của trang.
</body>
</html>

Lưu ý: Đây chỉ mã mẫu. Vui lòng không sử dụng mã này trong mã thuộc trang web của riêng bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false