การติดตั้งโค้ดโฆษณา

ตำแหน่งที่ควรวางโค้ดหน่วยโฆษณาใน HTML

หลังจากที่สร้างหน่วยโฆษณาแล้ว คุณจะต้องวางโค้ด 2 รายการต่อไปนี้ในหน้าเว็บ

  • โค้ด AdSense ที่วางไว้ระหว่างแท็ก <head> และ </head> ของเว็บไซต์
  • โค้ดหน่วยโฆษณาที่วางไว้ระหว่างแท็ก <body> และ </body> ของหน้าเว็บที่ต้องการให้โฆษณาปรากฏ

คุณต้องวางโค้ดทั้งสองให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นโฆษณาอาจไม่ปรากฏในเว็บไซต์

หากเป็นผู้ใช้ WordPress รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเพิ่มโค้ด AdSense

หน้า HTML ตัวอย่างก่อนเพิ่มโค้ด AdSense และโค้ดหน่วยโฆษณา

<html>
<head>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
</body>
</html>

หน้า HTML ตัวอย่างที่มีโค้ด AdSense ในส่วนหัวและมีโค้ดหน่วยโฆษณาในส่วนเนื้อหา

<html>
<head>
<script data-ad-client="ca-pub-1234567890123456" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
<ins class="adsbygoogle"></ins>
</body>
</html>
หมายเหตุ: โค้ดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง โปรดอย่าใช้ใน HTML ของเว็บไซต์จริง

กาววางตำแหน่งโฆษณาในเว็บไซต์ด้วย HTML

เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ ของเว็บไซต์ (รูปภาพ ย่อหน้า ฯลฯ) คุณเปลี่ยนตำแหน่งของโฆษณา Google ได้โดยใช้แท็ก HTML (<div>, <table> ฯลฯ) ตัวอย่างเช่น หากคุณวางโค้ดหน่วยโฆษณาไว้ระหว่างแท็ก HTML <div align="center"> และ </div> โฆษณาก็จะปรากฏที่กลางหน้าเว็บ

<html>
<head>
<script data-ad-client="ca-pub-1234567890123456" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
<div align="center">
<ins class="adsbygoogle"></ins>
</div>
</body>
</html>

หมายเหตุ: โค้ดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง โปรดอย่าใช้ใน HTML ของเว็บไซต์จริง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร