ยกเว้นหน้าบางหน้าในเว็บไซต์ไม่ให้แสดงโฆษณาอัตโนมัติ

คุณใช้การยกเว้นหน้าเว็บเพื่อหยุดไม่ให้โฆษณาอัตโนมัติปรากฏในหน้าบางหน้าของเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่ต้องการแสดงโฆษณาในหน้าแรก เมื่อเพิ่มการยกเว้นหน้าเว็บ ระบบจะลบล้างการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติของเว็บไซต์

URL ที่ไม่รองรับ

โปรดป้อน URL ที่ถูกต้องเมื่อคุณเพิ่มการยกเว้นหน้าเว็บ โฆษณาอัตโนมัติไม่รองรับ URL ที่มีส่วนย่อย (เช่น www.example.com/page#top) หรือพารามิเตอร์ (เช่น www.example.com/page?q=target)

เพิ่มการยกเว้นหน้าเว็บ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกโฆษณา จากนั้น ภาพรวม
 3. ในตารางที่แสดงเว็บไซต์ทั้งหมด ให้คลิก "แก้ไข" แก้ไข ข้างเว็บไซต์ที่ต้องการ
 4. คลิกจัดการในส่วน "การยกเว้นหน้าเว็บ"
 5. หากคุณมีการยกเว้นหน้าเว็บอยู่แล้ว ให้คลิก +เพิ่มการยกเว้น
 6. ป้อน URL ของหน้าเว็บหรือส่วนที่ต้องการยกเว้น
 7. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เฉพาะหน้านี้ - เพื่อยกเว้นโฆษณาใน URL ดังกล่าวเท่านั้น

   หรือ

  • ทุกหน้าในส่วนนี้ - เพื่อยกเว้นโฆษณาในส่วนทั้งส่วนของเว็บไซต์ซึ่งใช้คำนำหน้า URL เดียวกันกับที่ระบุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณป้อน URL example.com/sports ในกรณีนี้เราจะยกเว้นโฆษณาอัตโนมัติใน example.com/sports, www.example.com/sports และ example.com/sports/team แต่ไม่ยกเว้นใน subdomain.example.com/sports
 8. คลิกเพิ่ม
 9. คลิกนำไปใช้กับเว็บไซต์

  อาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง การตั้งค่าใหม่จึงจะมีผลกับ URL ที่เลือก

นำการยกเว้นหน้าเว็บออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกโฆษณา จากนั้น ภาพรวม
 3. ในตารางที่แสดงเว็บไซต์ทั้งหมด ให้คลิก แก้ไข ข้างเว็บไซต์ที่ต้องการ
 4. คลิกจัดการในส่วน "การยกเว้นหน้าเว็บ"
 5. หาการยกเว้นที่ต้องการนำออกในรายการการยกเว้นหน้าเว็บ
 6. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออก
 7. คลิกนำไปใช้กับเว็บไซต์

  อาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง การตั้งค่าใหม่จึงจะมีผลกับ URL ที่เลือก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว