Tại sao một số trang của tôi không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm?

Tìm kiếm trang web sẽ không thể tìm kiếm bất kỳ trang nào chưa được bot tìm kiếm của Google thu thập thông tin và chưa được thêm vào chỉ mục của Google. Bot tìm kiếm không liên quan đến trình thu thập thông tin của AdSense và chạy theo lịch trình khác.

Để giúp cải thiện mức độ phù hợp của bạn trong chỉ mục của Google, chúng tôi khuyến khích bạn thử Google Search Console - cách miễn phí và dễ dàng để gửi tất cả các trang của bạn cho Google và nhận báo cáo chi tiết về trạng thái thu thập thông tin của bạn. Việc sử dụng Google Search Console không đảm bảo các trang của bạn được bao gồm trong chỉ mục của Google, nhưng có thể giúp bạn có thêm nhiều trang thân thiện với trình thu thập thông tin hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào Search Console.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?