Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Kết nối công cụ tìm kiếm hiện có với AdSense

Nếu đã tạo công cụ tìm kiếm thông qua Công cụ tìm kiếm có thể lập trình, bạn có thể kết nối công cụ đó với tài khoản AdSense và kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo liên quan trên các trang kết quả tìm kiếm. Hãy tìm hiểu thêm về cách kết nối công cụ tìm kiếm với AdSense.

Lưu ý: Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập bằng chính tài khoản mà bạn đã dùng để đăng ký AdSense, đồng thời đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu của công cụ tìm kiếm mà bạn muốn liên kết với tài khoản AdSense của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157