Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Câu hỏi thường gặp về Quảng cáo trong bài viết

Bên dưới là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Quảng cáo gốc trong bài viết:

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả
Tôi có thể đặt bao nhiêu Quảng cáo trong bài viết trên trang của mình?
Bạn có thể đặt Quảng cáo trong bài viết (và/hoặc các loại quảng cáo khác) trên trang của mình với số lượng tùy ý, miễn là quảng cáo không nhiều hơn nội dung của bạn. Tìm hiểu thêm về chính sách về giá trị khoảng không quảng cáo của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn đặt nhiều Quảng cáo trong bài viết lên trang, hãy đảm bảo bạn sắp xếp đủ nội dung ở giữa các quảng cáo để giảm thiểu sự gián đoạn đối với người đọc.
AdSense tính chiều rộng cho Quảng cáo trong bài viết của tôi như thế nào?
Chiều rộng của Quảng cáo trong bài viết luôn bằng với chiều rộng của vùng chứa gốc (<div>, <iframe>, v.v.) chứa quảng cáo đó.
AdSense xác định chiều cao cho Quảng cáo trong bài viết của tôi như thế nào?
Chiều cao của Quảng cáo trong bài viết được AdSense tự động điều chỉnh để đảm bảo rằng tất cả thành phần của quảng cáo đều phù hợp với không gian hiện có.
Có bất kỳ giới hạn kích thước nào dành cho Quảng cáo trong bài viết không?
Có một giới hạn kích thước: Quảng cáo trong bài viết phải có chiều rộng tối thiểu là 250 pixel.
Tại sao đôi khi quảng cáo hiển thị xuất hiện thay vì Quảng cáo trong bài viết?
Bạn cũng có thể chọn hiển thị quảng cáo hiển thị bên trong đơn vị Quảng cáo trong bài viết. Hiển thị cả hai loại quảng cáo có thể giúp tăng doanh thu của bạn. Bạn có thể tắt tùy chọn này trong phần "Tùy chọn toàn phạm vi" của phần Cài đặt Quảng cáo trong bài viết.
Tôi có thể xem lại Quảng cáo trong bài viết trong Trung tâm xem xét quảng cáo không?
Có. Tuy nhiên, vì Quảng cáo trong bài viết là quảng cáo gốc nên chúng sẽ xuất hiện với định dạng hiển thị thông thường trong Trung tâm xem xét quảng cáo và sẽ không giống hệt như khi xuất hiện trên trang web của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính