Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Đặt chiều cao của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu

AdSense tự động điều chỉnh chiều cao của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu để đảm bảo chúng vừa khít với không gian hiện có. Định kích thước tự động có nghĩa là hầu hết các nhà xuất bản sẽ không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào về chiều cao của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu. Tuy nhiên, nếu có các yêu cầu cụ thể đối với chiều cao của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể sửa đổi mã quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu để đặt chiều cao mong muốn. Tùy thuộc vào việc liệu nguồn cấp dữ liệu của bạn có ở một trang web không đáp ứng hay đáp ứng, bạn có thể đặt chiều cao cố định hoặc chiều cao biến đổi.

Hãy yên tâm rằng các ví dụ được mô tả trong bài viết này là các sửa đổi chấp nhận được đối với mã quảng cáo AdSense. Bạn sẽ không vi phạm chính sách chương trình AdSense nếu sửa đổi mã quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu của mình theo các cách đã được phê duyệt này.

Cách đặt chiều cao cố định (trang web không đáp ứng)

Bạn có thể chỉ định chiều cao cố định cho quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu bằng cách thêm thuộc tính chiều cao vào mã quảng cáo của bạn, ví dụ: height:120px. Hãy sử dụng tùy chọn này nếu đơn vị quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu của bạn ở trong một vùng chứa cố định, nghĩa là đơn vị đó không đáp ứng.

Nếu không biết chiều cao cần đặt, bạn có thể sử dụng các công cụ dành cho nhà phát triển của trình duyệt để xác định chiều cao chính xác cho quảng cáo của mình khi không có khoảng trắng. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Cách xác định kích thước hình ảnh trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Ví dụ này cho thấy quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu có chiều cao cố định là 120px:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-12345" crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block;height:120px"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout="image-top"
     data-ad-layout-key="xxxxxxxx"
     data-ad-client="ca-pub-12345"
     data-ad-slot="123456"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Cách đặt chiều cao biến đổi (trang web đáp ứng)

Nếu chiều rộng đơn vị quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu của bạn phụ thuộc vào chiều rộng màn hình, tức là đơn vị đó có tính đáp ứng, bạn sẽ cần phải sử dụng các truy vấn phương tiện CSS trong mã quảng cáo của bạn để chỉ định một chiều cao khác theo chiều rộng màn hình.

Để xác định độ cao cần đặt, chúng tôi khuyên bạn nên:

  1. Đổi kích thước trang web của bạn với phạm vi chiều rộng màn hình, ví dụ: 350px, 500px, 1000px.
  2. Đối với mỗi chiều rộng, hãy sử dụng các công cụ dành cho nhà phát triển của trình duyệt để xác định chiều cao chính xác cho quảng cáo của bạn khi không có khoảng trắng. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Cách xác định kích thước hình ảnh trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Ví dụ này cho thấy quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu có chiều cao 180px cho chiều rộng màn hình lên 350px, chiều cao 130px cho chiều rộng màn hình từ 500 đến 800px và chiều cao 200px cho màn hình rộng hơn 800px:

<style>
  @media (min-width: 350px) {
    .infeed {
      height: 180px;
    }
 @media (min-width: 500px) {
    .infeed {
      height: 130px;
    }
  }
 @media (min-width: 800px) {
    .infeed {
      height: 200px;
    }
  }

</style>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-12345" crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle infeed"
     style="display:block;"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout="image-top"
     data-ad-layout-key="xxxxxxxx"
     data-ad-client="ca-pub-12345"
     data-ad-slot="123456"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Quan trọng: Chúng tôi đã đánh dấu các sửa đổi bạn cần thực hiện với mã quảng cáo của bạn trong ví dụ trên. Đảm bảo sử dụng tên lớp giống nhau (ví dụ: nguồn cấp dữ liệu) trong suốt mã quảng cáo của bạn.
Sau khi bạn đã thay đổi mã quảng cáo của mình, đừng quên thử quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu của bạn trên các kích thước màn hình khác nhau để đảm bảo chiều cao mà bạn đã chọn hoạt động trên các thiết bị.

Tại sao quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu của tôi đôi khi có thêm khoảng trắng hoặc nút Thêm?

Các đơn vị quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu đáp ứng và hỗ trợ nhiều khung nhìn. Các đơn vị đó tự động điều chỉnh kích thước để phù hợp với bố cục trang của bạn bằng cách mở rộng đến chiều rộng đầy đủ của vùng chứa nguồn cấp dữ liệu mà chúng nằm trong đó. Chiều cao của chúng dựa trên nội dung của chính quảng cáo và Cài đặt quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu mà bạn đã chọn trong AdSense.

Đôi khi, khi quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu nằm trong khung nhìn của người dùng (trong màn hình đầu tiên), chúng tôi không thể điều chỉnh chiều cao quảng cáo mà không chỉnh sửa nội dung bên dưới quảng cáo. Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể để lại một vài khoảng trống hoặc hiển thị nút Thêm More button để mở rộng quảng cáo. Chúng tôi làm việc này để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false