Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Tùy chỉnh quảng cáo trong nguồn cấp của bạn

Tìm hiểu về cài đặt quảng cáo trong nguồn cấp và cách tạo kiểu cho quảng cáo trong nguồn cấp của bạn để phù hợp với nội dung.

Để tùy chỉnh quảng cáo trong nguồn cấp của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo danh sách kiểm tra này:

 • Chọn các yếu tố phù hợp cho quảng cáo của bạn.

  Ví dụ: có phải nội dung trong nguồn cấp dữ liệu chỉ có hình ảnh và tiêu đề không? Nếu vậy, hãy tắt cài đặt Hiển thị mô tả cho quảng cáo của bạn.

 • Chọn kích thước cho hình ảnh và dòng tiêu đề.

  Ví dụ: nếu nội dung của bạn sử dụng hình ảnh có kích thước trung bình, hãy chọn hình ảnh kích thước tương tự cho quảng cáo của bạn. Nếu nội dung sử dụng tiêu đề dài, hãy bật cài đặt dòng tiêu đề Dài cho quảng cáo của bạn.

  Example InFeed ad with long headline
 • Khớp màu sắc với nội dung của bạn.

  Ví dụ: nếu nội dung của bạn sử dụng tiêu đề màu xanh in đậm, hãy đặt màu sắc tương tự cho quảng cáo trong phần "Dòng tiêu đề".

 • Khớp phông chữ và kích thước phông chữ với nội dung của bạn.

  Ví dụ: nếu nội dung của bạn sử dụng phông chữ Roboto thì bạn nên chọn cài đặt phông chữ tương tự cho quảng cáo của mình.

 • Thêm khoảng đệm vào quảng cáo để quảng cáo phù hợp với nguồn cấp dữ liệu của bạn.

  Ví dụ: đảm bảo rằng khoảng trống giữa hình ảnh và văn bản khớp với khoảng trống trong nội dung của bạn.

  Example InFeed ad with no padding between the image and the text
 • Quyết định xem bạn có muốn văn bản bọc quanh hình ảnh không.

  Ví dụ: nếu văn bản bọc quanh hình ảnh trong nội dung, hãy bật tùy chọn Bọc văn bản.

  Example InFeed ad with text wrap turned on

Cài đặt quảng cáo trong nguồn cấp

Tất cả cài đặt có sẵn cho quảng cáo trong nguồn cấp được mô tả bên dưới:

Tùy chọn toàn cầu

Sử dụng các cài đặt sau để áp dụng kiểu cho toàn bộ quảng cáo của bạn:

Cài đặt Mô tả
Cho phép quảng cáo hiển thị hình ảnh đã chọn Bật tùy chọn này để cho phép quảng cáo hiển thị hình ảnh đã chọn xuất hiện trong đơn vị quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm
Phông chữ Đặt phông chữ cho tất cả văn bản trong quảng cáo của bạn. Bạn có thể chọn trong hàng loạt các phông chữ của Google.
Bọc văn bản Bật tùy chọn này nếu bạn muốn văn bản bọc quanh hình ảnh.
Màu nền Đặt màu nền cho quảng cáo.
Đường viền Đặt kiểu đường viền:
 • Đặt kích thước của đường viền bằng pixel.
 • Đặt màu đường viền cho quảng cáo.
Khoảng thừa Đặt khoảng thừa quanh đầu, cuối và các bên của quảng cáo bằng pixel.

Hình ảnh

Sử dụng các cài đặt sau để tạo kiểu cho hình ảnh của quảng cáo:

Cài đặt Mô tả
Căn trái Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn hình ảnh được căn chỉnh sang bên trái của quảng cáo.
Căn phải Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn hình ảnh được căn chỉnh sang bên phải của quảng cáo.
Kích thước Đặt kích thước của hình ảnh:
 • Chọn tỷ lệ cỡ ảnh là 1,91:1 hoặc 1:1. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn tùy chọn gần nhất với tỷ lệ cỡ ảnh trong nguồn cấp dữ liệu.
 • Chọn chiều rộng của hình ảnh. Bạn có thể chỉ định chiều rộng bằng phần trăm hoặc pixel.

Tìm hiểu cách xác định kích thước hình ảnh trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Khoảng thừa Đặt khoảng thừa quanh đầu, cuối hoặc các bên của hình ảnh bằng pixel.

Dòng tiêu đề

Sử dụng các cài đặt này để tạo kiểu cho văn bản dòng tiêu đề của quảng cáo.

Cài đặt Mô tả
Ngắn Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn quảng cáo có dòng tiêu đề ngắn.
Dài Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn quảng cáo có dòng tiêu đề dài.
Kiểu Đặt kiểu của dòng tiêu đề:
 • Đặt kích thước phông chữ của dòng tiêu đề bằng pixel.
 • Chọn xem bạn muốn dòng tiêu đề được căn chỉnh sang trái, chính giữa hay sang phải.
 • Chọn xem bạn có muốn dòng tiêu đề được in đậm không.
 • Chọn màu phông chữ cho dòng tiêu đề.
Khoảng thừa Đặt khoảng thừa quanh đầu, cuối và các bên của dòng tiêu đề bằng pixel.

Mô tả

Sử dụng những cài đặt sau để tạo kiểu cho văn bản mô tả của quảng cáo:

Cài đặt Mô tả
Hiển thị mô tả Bật tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị mô tả của quảng cáo.
Kiểu Đặt kiểu của mô tả:
 • Đặt kích thước phông chữ của mô tả bằng pixel.
 • Chọn xem bạn muốn mô tả được căn chỉnh sang trái, chính giữa hay sang phải.
 • Chọn xem bạn có muốn mô tả được in đậm hay không.
 • Chọn màu phông chữ cho mô tả.
Khoảng thừa Đặt khoảng thừa quanh đầu, cuối và các bên của mô tả bằng pixel.

URL

Sử dụng các cài đặt sau để tạo kiểu cho URL hiển thị của quảng cáo:

Cài đặt Mô tả
Kiểu Chọn kiểu của URL:
 • Đặt kích thước phông chữ của URL bằng pixel.
 • Chọn xem bạn muốn URL được căn chỉnh sang trái, chính giữa hay sang phải.
 • Chọn xem bạn có muốn URL được in đậm không.
 • Chọn màu phông chữ cho URL.
Khoảng thừa Đặt khoảng thừa quanh đầu, cuối hoặc các bên của URL hiển thị bằng pixel.

Nút

Sử dụng các cài đặt sau để tạo kiểu cho nút của quảng cáo:

Cài đặt Mô tả
Màu phông chữ Đặt màu phông chữ cho nút.
Màu đường viền Chọn màu đường viền cho nút.                                                                                                 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false