יחידות מודעות

התאמה אישית של מודעה בגוף הפיד

במאמר זה מוסבר כיצד להגדיר מודעה בגוף בפיד ואיך לעצב אותה כך שתתאים לתוכן הדף.

כדי להתאים אישית מודעה בגוף הפיד, מומלץ לפעול לפי השלבים הבאים:

 • לבחור את הרכיבים המתאימים למודעה.

  לדוגמה, אם תוכן הפיד כולל רק תמונה וכותרת, יש לכבות את הגדרת המודעה הצג תיאור.

 • לבחור את גודל התמונה והכותרת.

  לדוגמה, אם תוכן הפיד כולל תמונות בגודל בינוני, יש לבחור גודל תמונה זהה עבור המודעה. אם התוכן כולל כותרות ארוכות, יש להפעיל עבור המודעה את הגדרת הכותרת ארוכה.

  Example InFeed ad with long headline
 • לבחור צבעים שתואמים לצבעי התוכן.

  לדוגמה, אם התוכן כולל כותרות מודגשות בצבע כחול, יש לבחור את אותן הגדרות עבור המודעה בקטע 'כותרת'.

 • לבחור גופן וגודל גופן שתואמים לעיצוב התוכן.

  לדוגמה, אם התוכן כתוב בגופן Roboto, יש לבחור אותן הגדרות גופן עבור המודעה.

 • להוסיף מרווחים למודעה כדי שתשתלב היטב בפיד.

  לדוגמה, יש לוודא שהמרווח בין התמונה לבין הטקסט תואם למרווח הקיים בתוכן.

  Example InFeed ad with no padding between the image and the text
 • להחליט אם לאפשר לטקסט לגלוש סביב התמונה.

  לדוגמה, אם הטקסט גולש סביב התמונות בתוכן הפיד, יש להפעיל את האפשרות גלישת טקסט.

  Example InFeed ad with text wrap turned on

הגדרות של מודעה בגוף הפיד

בקטע זה מפורטות כל ההגדרות הזמינות למודעות בגוף הפיד:

אפשרויות כלליות

ההגדרות הבאות מאפשרות להחיל סגנונות על המודעה כולה:

הגדרה תיאור
הצגה של מודעות נבחרות ברשת המדיה יש להפעיל הגדרה זו כדי לאפשר גם הצגה של מודעות נבחרות ברשת המדיה ביחידת המודעות בגוף הפיד. למידע נוסף
גופן יש להגדיר את הגופן של כל הטקסט במודעה. ניתן לבחור מתוך מגוון גופנים של Google.
גלישת טקסט יש להפעיל הגדרה זו אם ברצונך שהטקסט יגלוש מסביב לתמונה.
צבע רקע יש להגדיר את צבע הרקע של המודעה.
גבולות יש להגדיר את סגנון העיצוב של גבולות המודעה:
 • יש להגדיר את גודל הגבול בפיקסלים.
 • יש להגדיר את צבע הגבול של המודעה.
מרווח פנימי יש להגדיר מרווח פנימי סביב החלק העליון, החלק התחתון והצדדים של המודעה בפיקסלים.

תמונה

ההגדרות הבאות מאפשרות לעצב את תמונת המודעה:

הגדרה תיאור
מיושרת לימין יש לבחור באפשרות זו אם ברצונך ליישר את התמונה לצד ימין של המודעה.
מיושרת לשמאל יש לבחור באפשרות זו אם ברצונך ליישר את התמונה לצד שמאל של המודעה.
גודל יש להגדיר את הגודל של התמונה:
 • יש להגדיר לתמונה יחס גובה-רוחב של 1.91:1 או 1:1. מומלץ לבחור ביחס גובה-רוחב הקרוב ביותר לזה של התמונות בפיד.
 • יש להגדיר את רוחב התמונה. ניתן לציין את הרוחב באחוזים או בפיקסלים.

קרא איך לבדוק את גודל התמונות בפיד.

מרווח פנימי יש להגדיר מרווח פנימי סביב החלק העליון, החלק התחתון והצדדים של התמונה בפיקסלים.

כותרת

ההגדרות הבאות מאפשרות לעצב את טקסט הכותרת של המודעה:

הגדרה תיאור
קצרה יש לבחור באפשרות זו אם ברצונך שהמודעה תכלול כותרת קצרה.
ארוכה יש לבחור באפשרות זו אם ברצונך שהמודעה תכלול כותרת ארוכה.
סגנונות יש להגדיר את סגנון העיצוב של הכותרת:
 • יש להגדיר את גודל הגופן של הכותרת בפיקסלים.
 • יש לבחור את כיוון היישור של הכותרת: לימין, למרכז או לשמאל.
 • יש לבחור את עובי הגופן של הכותרת: מודגש או רגיל.
 • יש לבחור את צבע הגופן של הכותרת.
מרווח פנימי יש להגדיר מרווח פנימי סביב החלק העליון, החלק התחתון והצדדים של הכותרת בפיקסלים.

תיאור

ההגדרות הבאות מאפשרות לעצב את טקסט התיאור של המודעה:

הגדרה תיאור
הצג תיאור יש להפעיל הגדרה זו אם ברצונך להציג את תיאור המודעה.
סגנונות יש להגדיר את סגנון העיצוב של התיאור:
 • יש להגדיר את גודל הגופן של התיאור בפיקסלים.
 • יש לבחור את כיוון היישור של התיאור: לימין, למרכז או לשמאל.
 • יש לבחור את עובי הגופן של התיאור: מודגש או רגיל.
 • יש לבחור את צבע הגופן של התיאור.
מרווח פנימי יש להגדיר מרווח פנימי סביב החלק העליון, החלק התחתון והצדדים של התיאור בפיקסלים.

כתובת האתר

ההגדרות הבאות מאפשרות לעצב את כתובת האתר לתצוגה שתוצג במודעה:

הגדרה תיאור
סגנונות יש להגדיר את סגנון העיצוב של כתובת האתר:
 • יש להגדיר את גודל הגופן של כתובת האתר בפיקסלים.
 • יש לבחור את כיוון היישור של כתובת האתר: לימין, למרכז או לשמאל.
 • יש לבחור את עובי הגופן של כתובת האתר: מודגש או רגיל.
 • יש לבחור את צבע הגופן של כתובת האתר.
מרווח פנימי יש להגדיר מרווח פנימי סביב החלק העליון, החלק התחתון והצדדים של כתובת האתר בפיקסלים.

הלחצן

ההגדרות הבאות מאפשרות לעצב את הלחצן של המודעה:

הגדרה תיאור
צבע גופן יש להגדיר את צבע הגופן של הלחצן.
צבע גבול יש להגדיר את צבע הגבול של הלחצן.                                                                                                 
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה