หน่วยโฆษณา

แจ้ง Google ว่าคุณมีเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนในหน่วยเนื้อหาที่ตรงกัน

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนคือเนื้อหาที่บุคคลอื่นจ่ายเพื่อให้คุณสร้างขึ้น โดยทั่วไปเพื่อโปรโมตแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของตนเองในเว็บไซต์ของคุณ หากคุณมีเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนในเว็บไซต์และใช้หน่วยเนื้อหาที่ตรงกัน คุณสามารถแจ้งให้ Google ทราบว่าบทความใดบ้างที่ได้รับการสนับสนุน จากนั้นเราจะทำเครื่องหมายบทความเหล่านี้เป็น "บทความที่ได้รับการสนับสนุน" ในคำแนะนำเนื้อหาที่ตรงกัน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันกับบทความที่ได้รับการสนับสนุน

Matched content unit with sponsored content

การเพิ่มเมตาแท็กในเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน

หากต้องการแจ้งให้ Google ทราบว่าบทความใดบ้างที่ได้รับการสนับสนุน ให้เพิ่มเมตาแท็กต่อไปนี้ลงใน HTML <head> ของแต่ละบทความที่ได้รับการสนับสนุน ดังนี้ <meta property="cr:sponsored" />

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน้า HTML ที่เพิ่มเมตาแท็ก

<html>
<head>
<meta property="cr:sponsored" />
<title>บทความที่ได้รับการสนับสนุน</title>
</head>

<body>
<h1>บทความที่ได้รับการสนับสนุน</h1>
</body>
</html>
โปรดทราบว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ Google อาจใช้เวลาถึง 1 เดือนในการรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บใหม่และตรวจหาเมตาแท็ก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร