หน่วยโฆษณา

ตรวจสอบว่าไซต์ของคุณมีสิทธิ์ใช้เนื้อหาที่ตรงกันหรือไม่

เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาที่ตรงกัน เว็บไซต์ของคุณจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของเราในด้านปริมาณการเข้าชมและจำนวนของหน้าที่ไม่ซ้ำ คุณจะตรวจสอบได้ว่าเว็บไซต์ของคุณมีสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาที่ตรงกันหรือไม่โดยไปที่หน้าเว็บไซต์ ในบัญชี AdSense

วิธีตรวจสอบว่าไซต์ของคุณมีสิทธิ์หรือไม่

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกเว็บไซต์
  3. คลิกเนื้อหาที่ตรงกัน
    หากไม่เห็นเนื้อหาที่ตรงกันภายใต้ "เว็บไซต์" หมายความว่าขณะนี้คุณไม่มีสิทธิ์ใช้เนื้อหาที่ตรงกัน
  4. ในหน้า "เนื้อหาที่ตรงกัน" ให้ตรวจสอบดูว่าเว็บไซต์แสดงอยู่ในรายการหรือไม่
    • หากมีเว็บไซต์ของคุณในรายการ คุณสามารถวางหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันในหน้าใดก็ได้
    • หากไม่มีเว็บไซต์ของคุณในรายการ แสดงว่าเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์ใช้เนื้อหาที่ตรงกันในขณะนี้

หากเว็บไซต์ของคุณอย่างน้อย 1 รายการมีสิทธิ์ คุณจะเห็นตัวเลือกในการสร้างหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันในหน้าโฆษณาในบัญชีของคุณ เรียนรู้วิธีสร้างหน่วยเนื้อหาที่ตรงกัน

เราตรวจสอบสิทธิ์ของไซต์เป็นประจำ หากไซต์ของคุณยังไม่มีสิทธิ์ โปรดกลับมาตรวจสอบในภายหลังเมื่อคุณมีการเข้าชมและ/หรือหน้าที่ไม่ซ้ำมากขึ้น

หากไซต์ของคุณเป็นโดเมนย่อย

โปรดทราบว่า สำหรับโดเมนย่อย (เช่น m.example.com, forum.example.com ฯลฯ) เนื้อหาที่แนะนำที่เราแสดงจะอยู่ในโดเมนระดับบนสุดทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณวางหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันในโดเมนย่อยที่มีสิทธิ์ example.exampleblog.com หน่วยเนื้อหาที่ตรงกันจะมีเนื้อหาที่แนะนำสำหรับโดเมนย่อยทั้งหมดของ exampleblog.com

หากคุณเป็นเจ้าของไซต์หลายแห่ง

หากคุณเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีหลายเว็บไซต์ คุณอาจพบว่าเว็บไซต์ของคุณส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาที่ตรงกัน ในกรณีนี้ เราขอให้คุณวางหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันบนเว็บไซต์ที่มีสิทธิ์เท่านั้น หากคุณวางหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันบนเว็บไซต์ที่ไม่มีสิทธิ์ เราจะไม่สามารถแสดงเนื้อหาที่แนะนำสำหรับหน่วยดังกล่าวได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว