Oglasne jedinice

Provjera ispunjava li web-lokacija uvjete za podudarni sadržaj

Da biste ispunili uvjete za podudarni sadržaj, vaša web-lokacija najprije mora ispuniti naše minimalne zahtjeve u vezi s opsegom prometa i brojem jedinstvenih stranica. Provjerite ispunjava li vaša web-lokacija uvjete za podudarni sadržaj na stranici Web-lokacije svog AdSense računa.

Provjerite ispunjava li vaša web-lokacija uvjete:

  1. Prijavite se na AdSense račun.
  2. Kliknite Web-lokacije.
  3. Kliknite Podudarni sadržaj.
    Ako u odjeljku "Moje web-lokacije" ne vidite Podudarni sadržaj, trenutačno ne ispunjavate uvjete za podudarni sadržaj.
  4. Na stranici "Podudarni sadržaj" provjerite je li vaša web-lokacija navedena:
    • Ako je navedena, jedinice podudarnog sadržaja možete postaviti na sve svoje stranice.
    • Ako web-lokacija nije navedena, trenutačno ne ispunjava uvjete za podudarni sadržaj.

Ako barem jedna od vaših web-lokacija ispunjava uvjete, na stranici Oglasi svog računa vidjet ćete opciju za izradu jedinica podudarnog sadržaja. Saznajte kako izraditi jedinicu podudarnog sadržaja.

Redovito provjeravamo ispunjavaju li web-lokacije uvjete. Ako vaša web-lokacija još ne ispunjava uvjete, slobodno ponovno provjerite kasnije kada budete imali više prometa i/ili jedinstvenih stranica.

Web-lokacija je poddomena

Imajte na umu da se preporuke koje generiramo za poddomene (na primjer, m.example.com, forum.example.com itd.) odnose na cijelu vršnu domenu. Na primjer, ako postavite jedinice podudarnog sadržaja na poddomenu koja ispunjava uvjete example.exampleblog.com, jedinice podudarnog sadržaja obuhvaćat će preporuke za sve poddomene exampleblog.com.

Za vlasnike više web-lokacija

Ako ste izdavač s više web-lokacija, moguće je da su neke od vaših web-lokacija koje ispunjavaju uvjete za podudarni sadržaj. U tom ćete slučaju moći postaviti jedinice podudarnog sadržaja samo na svoje web-lokacije koje ispunjavaju uvjete. Ako jedinice podudarnog sadržaja postavite na web-lokacije koje ne ispunjavaju uvjete, te jedinice nećemo moći ispuniti preporukama.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem