Hướng dẫn triển khai mã

Nhận và sao chép mã quảng cáo

Bạn nhận và sao chép mã quảng cáo từ trang Quảng cáo trong tài khoản AdSense của mình. Cách tạo mã quảng cáo của bạn sẽ tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng Quảng cáo tự động hay đơn vị quảng cáo.

Cách nhận và sao chép mã quảng cáo

Hãy chọn một tùy chọn bên dưới và làm theo hướng dẫn để nhận và sao chép mã quảng cáo của bạn:

Quảng cáo tự động

Để tạo mã quảng cáo của bạn, trước tiên bạn cần thiết lập Quảng cáo tự động cho toàn bộ trang web của mình. Nếu đã thực hiện việc này, bạn có thể lấy mã quảng cáo cho Quảng cáo tự động bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Quảng cáo.
 3. Trên trang "Quảng cáo tự động", hãy nhấp vào Thiết lập Quảng cáo tự động.
 4. Trong hộp "Thiết lập Quảng cáo tự động trên trang web của bạn", hãy nhấp vào Sao chép mã.

  Auto ads code box

Công việc tiếp theo

Sau khi bạn đã sao chép mã quảng cáo của mình, bước tiếp theo là dán mã đó giữa các thẻ <head></head> của trang. Để được trợ giúp thực hiện bước này, hãy xem các tài nguyên sau:

Đơn vị quảng cáo

Để tạo mã quảng cáo của bạn, trước tiên bạn cần tạo một đơn vị quảng cáo. Nếu đã tạo một đơn vị quảng cáo, bạn có thể nhận mã quảng cáo của mình bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Quảng cáo.
 3. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo.
 4. Trong bảng "Đơn vị quảng cáo hiện tại", hãy tìm đơn vị quảng cáo có mã mà bạn muốn nhận.
 5. Di chuột qua đơn vị quảng cáo đó và nhấp vào biểu tượng nhận mã Nhúng.
 6. Sao chép toàn bộ mã quảng cáo. 

Công việc tiếp theo

Sau khi bạn đã sao chép mã quảng cáo, bước tiếp theo là dán mã vào HTML của trang. Để được trợ giúp thực hiện bước này, hãy xem các tài nguyên sau:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?