Đơn vị quảng cáo

Giới thiệu về quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết hiển thị danh sách các chủ đề có liên quan đến nội dung trên trang của bạn. Quảng cáo liên kết được nhắm mục tiêu chặt chẽ theo sở thích của người dùng. Vì trực tiếp tương tác với các chủ đề, nên người dùng có thể sẽ quan tâm nhiều hơn đến các quảng cáo mà họ nhìn thấy sau cùng.

AdSense trả tiền cho các nhà xuất bản dựa trên số lần nhấp vào quảng cáo liên kết từ các chủ đề, chứ không phải dựa trên số lần nhấp vào chính các chủ đề ban đầu. Quảng cáo trên trang liên kết là quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp của Google, tương tự như các quảng cáo hiển thị trong các đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh chuẩn.

Hành vi thích ứng của quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết có hành vi thích ứng theo mặc định. Quảng cáo này cho phép bạn hỗ trợ nhiều thiết bị (tức là máy tính, điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị khác) bằng cách tự động điều chỉnh kích thước của quảng cáo cho vừa với bố cục trang của bạn. Mục đích của quảng cáo liên kết là để hoạt động với các trang web có thiết kế thích ứng, nhưng quảng cáo này vẫn sẽ hoạt động trên các trang web không thích ứng. Bất kể người dùng sử dụng thiết bị nào để truy cập vào trang web của bạn, quảng cáo liên kết thích ứng đều có thể giúp bạn cung cấp trải nghiệm quảng cáo tuyệt vời.

Quảng cáo liên kết có kích thước cố định

Để đảm bảo quảng cáo liên kết liên tục mang đến trải nghiệm người dùng tích cực, chúng tôi chỉ cho phép quảng cáo liên kết có kích thước cố định hiển thị ở các kích thước quảng cáo sau.

  • 728x15
  • 468x15
  • 200x90
  • 180x90
  • 160x90
  • 120x90

Xin lưu ý rằng một số kích thước quảng cáo cố định có thể có ít khoảng không quảng cáo hơn. Vui lòng cân nhắc điều này khi chọn kích thước quảng cáo cố định vì việc đó có thể tác động tiêu cực đến thu nhập của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?