Управление на уебсайтове

Показване на реклами на нов сайт

След като профилът Ви в AdSense е активиран, можете да започнете да показвате реклами на допълнителни сайтове. Можете да показвате реклами на всеки сайт, при условие че спазвате правилата на програмата AdSense. За да показвате реклами на нов сайт, първо го добавете в списъка със сайтовете си в AdSense.

Забележка: Ако поставите рекламния си код в сайт, който не е в списъка със сайтовете Ви, на него няма да се показват реклами.

Промяна на съществуващия Ви сайт

Ако искате да промените сайта, където понастоящем показвате реклами, първо трябва да добавите новия към списъка със сайтовете си, преди да поставите рекламния си код.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?