การจัดการเว็บไซต์

นำเว็บไซต์ออกจากรายการเว็บไซต์

หากคุณไม่ต้องการใช้การกระทำระดับเว็บไซต์ในเว็บไซต์เช่น การแสดงโฆษณา คุณก็นำออกจากรายการเว็บไซต์ได้

โปรดทราบว่าการนำเว็บไซต์ออกจะหยุดการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์

นำเว็บไซต์ออก

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกเว็บไซต์
  3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำเว็บไซต์ออก
    หมายเหตุ หากปุ่มนำเว็บไซต์ออกเป็นสีเทา ให้ตรวจสอบก่อนว่าเว็บไซต์ของคุณไม่มีโดเมนย่อยอื่นใด หลังจากนำโดเมนย่อยออกแล้วจึงจะนำเว็บไซต์นั้นออกได้
  4. เลือกเว็บไซต์ที่คุณต้องการนำออก จากนั้นคลิกนำเว็บไซต์ออก
  5. คลิกนำออก ระบบก็จะนำเว็บไซต์ออก

    คุณจะเพิ่มเว็บไซต์นี้ได้อีกในภายหลัง แต่เราต้องตรวจสอบก่อนว่าเว็บไซต์พร้อมแสดงโฆษณาอีกครั้งหรือไม่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว