Thứ nguyên kiểu quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh

Thứ nguyên kiểu quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh cho phép bạn hiểu hiệu suất kiếm tiền của các kiểu quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh của mình.

Giá trị

  • Không có: Lưu lượng truy cập quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm không có kiểu quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh.
  • Tên kiểu: Lưu lượng truy cập quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm có kiểu quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh cụ thể (trong đó "Tên kiểu" là tên bạn đã cung cấp khi tạo kiểu quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?