การจัดการเว็บไซต์

จะทำอย่างไรหากเว็บไซต์ของคุณไม่พร้อมแสดงโฆษณา

เว็บไซต์ของคุณต้องได้รับการดำเนินการ

บางครั้งคุณต้องแก้ไขบางสิ่งในเว็บไซต์เพื่อให้พร้อมแสดงโฆษณา เคล็ดลับด้านล่างจะช่วยเตรียมความพร้อมให้เว็บไซต์

วิธีทำให้เว็บไซต์ได้รับการอนุมัติ

ไม่มีโค้ดหรือโค้ดไม่สมบูรณ์

  • คุณวางโค้ดลงใน HTML ของเว็บไซต์แล้วหรือยัง
  • คุณวางโค้ดระหว่างแท็ก <head> กับ </head> หรือไม่
  • คุณวางโค้ดในเว็บไซต์ที่ใช้ลงชื่อสมัครใช้ AdSense หรือไม่
วิธีเชื่อมต่อเว็บไซต์กับ AdSense อีกวิธีหนึ่ง

หากไม่ต้องการวางโค้ดไว้ระหว่างแท็ก <head> และ </head> ของเว็บไซต์ คุณก็ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใน Search Console แทนได้ หากเราตรวจพบว่าคุณได้ยืนยันเว็บไซต์ใน Search Console แล้วเราจะตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณพร้อมที่จะแสดงโฆษณาแล้วหรือยัง

เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณไม่ได้

  • คุณระบุ URL ถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อผิดพลาด โปรดนำเว็บไซต์ออกจากรายการเว็บไซต์ แล้วเพิ่มเว็บไซต์ใหม่ที่มี URL ถูกต้อง
  • เว็บไซต์ของคุณเริ่มทำงานแล้วหรือยัง ตรวจสอบว่าเว็บไซต์เผยแพร่และแสดงบนเว็บแล้ว
  • AdSense เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านได้หรือไม่ หากการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์มีการป้องกัน ให้พิจารณานำการเข้าสู่ระบบออกชั่วคราวเพื่อให้เราเข้าถึงเว็บไซต์ได้ โปรดทราบว่าหลังจากที่บัญชีมีการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว คุณจะสร้างการเข้าสู่ระบบของโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเพื่อแสดงโฆษณา Google ในหน้าเว็บที่มีการเข้าสู่ระบบได้
  • โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ AdSense เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ไหม ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บล็อกโปรแกรมรวบรวมข้อมูลในไฟล์ robots.txt
  • เว็บไซต์ของคุณมีใบรับรอง SSL ที่ถูกต้องจากผู้ออกใบรับรองที่ระบบรู้จักไหม (ไม่ใช่ใบรับรองแบบ Self-signed) และเว็บไซต์เปลี่ยนเส้นทาง HTTP ไปที่ HTTPS ด้วยหรือไม่ (ใช้ได้เมื่อคุณใช้ HTTPS เท่านั้น)

เว็บไซต์ของคุณมีการละเมิดนโยบาย

มีการละเมิดนโยบายในเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องหาทางแก้ไขก่อนเว็บไซต์จึงจะพร้อมใช้งาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายโปรแกรมหรือดูวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายในศูนย์นโยบาย คุณขอรับการตรวจทานเว็บไซต์ได้อีกครั้งหลังจากที่แก้ไขการละเมิดแล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว