Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Παραδείγματα κώδικα διαφήμισης για ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων

Εάν ικανοποιείτε τις απαιτήσεις της Πολιτικής συναίνεσης και θέλετε να προσφέρετε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε όλους τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου που επισκέπτονται τον ιστότοπό σας, δεν θα χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στην προσθήκη ετικετών σε διαφημίσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προβολή μη εξατομικευμένων διαφημίσεων στις διεπαφές χρήστη του AdSense ή του Google Ad Manager.

Ωστόσο, αν έχετε συγκεκριμένες απαιτήσεις, για παράδειγμα αν θέλετε να προβάλλετε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε ορισμένους χρήστες και μη εξατομικευμένες διαφημίσεις σε άλλους χρήστες, θα ήταν χρήσιμο να ανατρέξετε στα παρακάτω παραδείγματα.

Έχετε υπόψη ότι τα παρακάτω δείγματα κώδικα δεν αποτελούν παραδείγματα που λειτουργούν κανονικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλώς ως υποδείξεις σχετικά με το πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων.

Κώδικας διαφήμισης για μη εξατομικευμένες διαφημίσεις

Αν θέλετε να προβάλλετε μη εξατομικευμένες διαφημίσεις ανά σελίδα, ανατρέξτε στο παρακάτω παράδειγμα:

<html>
<head>
<title>Your site title</title>
</head>
<body>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;</script>
// The line above makes sure you are requesting non-personalized ads. It needs to come before you use <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> and it suffices to have one such line per page.
<!-- One test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>

<!-- Another test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
// This triggers the ad request.

</body>
</html>

Κώδικας διαφήμισης για εξατομικευμένες διαφημίσεις

Αν θέλετε να προβάλλετε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε ορισμένους χρήστες και μη εξατομικευμένες διαφημίσεις σε άλλους χρήστες, ανατρέξτε στο παρακάτω παράδειγμα:

<html>
<head>
<title>Your site title</title>
</head>
<body>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1;</script>
// This will pause ad requests, so users have time to interact with your consent solution.

/* Set up the consent solution and act according to the user choice. 

If the user declines personalized ads, make sure to call (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;
Remember that you need user consent for using cookies even for non-personalized ads in countries where the EU eprivacy directive requires it.

Later, you can call (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 to resume sending ad requests. Without making this call, no ads will be shown.

*/

<!-- One test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>

<!-- Another test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
// This usually triggers the ad request, but you have paused these.

</body>
</html>
 

Αυτόματες διαφημίσεις: κώδικας διαφήμισης για μη εξατομικευμένες διαφημίσεις

Αν θέλετε να προβάλλετε μη εξατομικευμένες αυτόματες διαφημίσεις ανά σελίδα, ανατρέξτε το παρακάτω παράδειγμα:

<html>
<head>
<title>Your site title</title>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client: "ca-pubxxx", enable_page_level_ads: true});
</script>
</head>
<body>

</body>
</html>
 

Αυτόματες διαφημίσεις: κώδικας διαφήμισης για εξατομικευμένες διαφημίσεις

Αν θέλετε να προβάλλετε εξατομικευμένες αυτόματες διαφημίσεις σε ορισμένους χρήστες και μη εξατομικευμένες αυτόματες διαφημίσεις σε άλλους χρήστες, ανατρέξτε στο παρακάτω παράδειγμα:

<html>
<head>
<title>Your site title</title>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1;
// This will pause ad requests, so users have time to interact with your consent solution.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client: "ca-pubxxx", enable_page_level_ads: true});
// This usually triggers the ad request, but you have paused these.
</script>
</head>
<body>

<script>
/* Set up the consent solution and act according to the user choice. 

If the user declines personalized ads, make sure to call (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;
Remember that you need user consent for using cookies even for non-personalized ads in countries where the EU eprivacy directive requires it.

Later, you can call (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 to resume sending ad requests. Without making this call, no ads will be shown.

*/
</script>

</body>
</html>
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας