Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ

Časté otázky týkajúce sa GDPR

Prečo je Google v rámci GDPR prevádzkovateľ a nie sprostredkovateľ údajov?

Preskúmali sme všetky naše služby a pri každej z nich sme posudzovali, či vystupujeme ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ. V našich službách pre vlastníkov vystupujeme ako prevádzkovateľ, pretože v súvislosti s údajmi pravidelne prijímame rozhodnutia na poskytovanie a zlepšovanie služieb.

Ak ste napríklad vlastník v službe AdSense, vašim návštevníkom budeme zobrazovať reklamy. Ak je váš web venovaný napríklad záhradkárstvu, môžeme z toho odvodiť, že vaši návštevníci sú fanúšikovia záhradkárstva. Tieto údaje použijeme v prospech inzerentov: výrobca kosačiek môže mať záujem zobrazovať svoje reklamy fanúšikom záhradkárstva, aj keď navštevujú weby, ktoré nemajú so záhradkárstvom nič spoločné. Naše používanie týchto údajov v prospech iných strán znamená, že sme prevádzkovateľmi údajov, nie ich sprostredkovateľmi. Vlastník používajúci našu službu Ad Manager alebo Ad Exchange má nad používaním údajov väčšiu mieru kontroly. Môže aktivovať rovnaké používanie údajov ako v prípade služieb AdSense a AdMob. Prípadne sa môže rozhodnúť, že obmedzí používanie údajov Googlom. Stránky vlastníka, ktoré sú napríklad zamerané na lyžovanie, tak nebudú poskytovať informácie reklamám zobrazovaným na webe iného vlastníka. V súvislosti s týmito možnosťami kontroly sa však uplatňujú určité obmedzenia. Údaje od vlastníkov v službách Ad Manager a Ad Exchange používame na účely zlepšenia služby vrátane testovania algoritmov zobrazovania reklamy, na monitorovanie latencie koncového používateľa a na zabezpečenie presnosti nášho systému prognózy. Aj v tomto prípade sme práve z týchto dôvodov prevádzkovateľmi, nie sprostredkovateľmi údajov v službách Ad Manager a Ad Exchange.

Označenie služieb Googlu pre vlastníkov ako prevádzkovateľa neposkytuje Googlu žiadne ďalšie práva v súvislosti s údajmi odvodenými z používania služieb Ad Manager a Ad Exchange vlastníkom. Používanie údajov Googlom sa naďalej riadi podmienkami stanovenými v zmluve s vlastníkmi a akýmikoľvek nastaveniami funkcií vybratými vlastníkom prostredníctvom používateľského rozhrania našich služieb.

Ktoré služby si vyžadujú súhlas od koncových používateľov?

Naše Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ uvádzajú podrobnosti o tom, kde sa vyžaduje súhlas. Aktualizovali sme tiež stránku pomocníka pre Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, aby obsahovala odpovede na otázky, ktoré sme dostali od našich zákazníkov.

Naše Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ od vlastníkov tiež vyžadujú, aby poskytovali používateľom informácie o tom, ako budú ich údaje spracované. Vlastníkom odporúčame, aby poskytli odkaz na túto používateľskú stránku, ktorá vysvetľuje, ako služby Googlu používajú údaje. Týmto krokom splnia spomínanú podmienku našich pravidiel.

Ako plánuje Google vyžadovať súhlas?

Našou prvou prioritou bude vždy spolupracovať so zákazníkmi na zabezpečení súladu s pravidlami. Uvedomujeme si, že budú existovať rozmanité spôsoby, ako získať súhlas, a za predpokladu, že budú naše pravidlá splnené, nebudeme stanovovať konkrétny požadovaný postup. Vieme napríklad, že vlastníci chcú návštevníkom poskytovať rôzne možnosti. Na cookiechoices.org poskytujeme návrhy, ako môže súhlas vyzerať. Tieto návrhy odrážajú postup, ktorý sme využili pri našom nástroji Funding Choices na získanie súhlasu, hoci vlastníci môžu uprednostniť odlišný prístup. Nepredstavujeme si, že sa bude používať univerzálny postup vyhovujúci všetkým. Naše pravidlá sa vzťahujú na vlastníkov a inzerentov, ktorí používajú naše služby a majú koncových používateľov v EHP. V súvislosti s presadzovaním našich existujúcich pravidiel však nie je naším prvým krokom rozhodnutie ako také. Namiesto toho radšej zákazníka kontaktujeme, upozorníme na problém a budeme sa s ním snažiť spolupracovať na dosiahnutí súladu. Ak narazíte na web, ktorý nespĺňa Pravidlá spoločnosti Google pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, môžete nám to oznámiť odoslaním formulára na nahlásenie porušenia pravidiel.

Môže vlastník používať vaše služby bez získania súhlasu a ak áno, ako by to fungovalo?

Vyvinuli sme režim neprispôsobených reklám, ktorý umožňuje vlastníkom: 1) poskytnúť používateľom v EHP možnosť výberu medzi prispôsobenými a neprispôsobenými reklamami alebo 2) rozhodnúť sa zobrazovať všetkým používateľom v EHP iba neprispôsobené reklamy.

Aj keď neprispôsobené reklamy nepoužívajú súbory cookie na prispôsobenie reklám, používajú ich na obmedzenie frekvencie, vytváranie agregovaných prehľadov reklám a na boj proti podvodom a zneužitiu. Na tieto účely sa preto vyžaduje súhlas na používanie súborov cookie od používateľov v krajinách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o súboroch cookie v smernici o súkromí a elektronických komunikáciách.

Aké je riešenie Googlu pre neprispôsobené reklamy?

Neprispôsobené reklamy umožňujú vlastníkom poskytovať používateľom v EHP výber medzi prispôsobenými a neprispôsobenými reklamami, prípadne vybrať možnosť zobrazovať iba neprispôsobené reklamy všetkým používateľom v EHP. Neprispôsobené reklamy používajú iba kontextové informácie vrátane približnej všeobecnej oblasti (na úrovni mesta).

Nie je v prípade neprispôsobených reklám Google sprostredkovateľ namiesto prevádzkovateľa údajov?

Pri použití tohto riešenia bude Google ďalej pôsobiť v role prevádzkovateľa, nakoľko budeme naďalej rozhodovať v súvislosti s údajmi, ako je to zmienené vyššie, aby sme vykonávali optimalizáciu medzi vlastníkmi a zlepšovali službu.

Google sa pri používaní osobných údajov na aktivity, ako sú zobrazovanie kontextových reklám, nahlasovanie reklám a boj proti podvodom a zneužitiu, opiera o legitímne záujmy ako právny základ.

Aj keď neprispôsobené reklamy nepoužívajú súbory cookie na prispôsobenie reklám, používajú ich na obmedzenie frekvencie, vytváranie agregovaných prehľadov reklám a na boj proti podvodom a zneužitiu. Hoci sa v rámci nariadenia GDPR pri tomto spracovaní spoliehame na legitímne záujmy, na tieto účely sa naďalej vyžaduje súhlas na používanie súborov cookie od používateľov v krajinách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o súboroch cookie v smernici o súkromí a elektronických komunikáciách.

Ak vlastník používa rámec združenia IAB, aké možnosti má na použitie služieb Googlu pre vlastníkov pred zavedením úplnej integrácie z hľadiska predaja?

Zatiaľ sme neintegrovali rámec transparentnosti a súhlasu združenia IAB (TCF). Už niekoľko mesiacov so združením IAB Europe skúmame, ako môžu naše služby a pravidlá podporovať rámec TCF, ale technická integrácia ešte nie je dokončená. 

Kým Google nedokončí integráciu so združením IAB, poskytovateľom technológie reklamy vybratým v nastaveniach poskytovateľov technológie reklamy vlastníka bude vracať prispôsobené reklamy. Vlastníci budú mať naďalej možnosť vložiť do žiadosti o reklamy signál neprispôsobených reklám alebo budú môcť v používateľskom rozhraní služby Ad Manager nastaviť, aby sa všetkým používateľom v EHP zobrazovali len neprispôsobené reklamy. Pripomíname tiež, že technické špecifikácie rámca TCF združenia IAB sú určené pre weby. Špecifikácie pre mobilné aplikácie ešte nie sú dokončené. 

Ako bude Google vlastníkov informovať o prípadných budúcich zmenách pravidiel?

Dôkladne posudzujeme vplyv akýchkoľvek zmien, ktoré vykonáme v súvislosti s našimi Pravidlami pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ. Ak sa však regulačné pokyny výrazne zmenia (napríklad, keby pokyny mali uvádzať, že prispôsobené reklamy sa v skutočnosti môžu opierať o legitímne záujmy), takúto zmenu by sme sa snažili zahrnúť v našich pravidlách. Hoci vopred neupozorňujeme na všetky zmeny našich pravidiel, v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa našich Pravidiel pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ robíme výnimku. V prípade ďalších významných zmien sa budeme snažiť postupovať rovnako.

S našimi partnerskými vlastníkmi budeme ďalej aktívne diskutovať rovnako, ako sme diskutovali uplynulé mesiace, aby sme mohli zdieľať najnovšie aktuality a zahrnúť spätnú väzbu partnerov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory