Cách thiết lập Quảng cáo tự động cho AMP

Hãy thực hiện theo các bước sau để thiết lập Quảng cáo tự động cho AMP.

Trước khi bạn bắt đầu

Ví dụ: giả sử bạn có trang web example.com và lưu trữ các phiên bản AMP của mỗi trang trong example.com/amp/. Bạn sẽ thêm thẻ <link> vào <head> của mỗi trang AMP và không phải AMP để thể hiện nội dung nào thuộc về nhau.

Trong trang không phải AMP example.com/news:
<link rel="amphtml" href="http://example.com/amp/news">

Trong trang example.com/amp/news AMP:
<link rel="canonical" href="http://example.com/news">

Thiết lập Quảng cáo tự động cho AMP

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Quảng cáo.
  3. Nhấp vào Quảng cáo tự động cho AMP.
  4. Sử dụng kiểm soát này để bật định dạng quảng cáo "Văn bản & hiển thị hình ảnh".
  5. Giữ nguyên tùy chọn Tự động lấy định dạng mới nếu bạn muốn AdSense tự động thêm định dạng quảng cáo mới vào cài đặt Quảng cáo tự động cho AMP của bạn khi chúng được phát hành.
  6. Sao chép và dán tập lệnh amp-auto-ads vào thẻ <head> trên trang của bạn. Tập lệnh này sẽ tải các thư viện amp-auto-ads bắt buộc. Tìm hiểu thêm về thành phần amp-auto-ads.

  7. Sao chép và dán mã Quảng cáo tự động AMP ngay sau thẻ <body> mở.

    Quảng cáo tự động cho AMP sẽ bắt đầu xuất hiện trên các trang của bạn sau khoảng 10-20 phút.

Xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng cài đặt URL nâng cao đối với Quảng cáo tự động cho AMP.

Theo dõi hiệu suất của Quảng cáo tự động cho AMP

Bạn có thể theo dõi hiệu suất của Quảng cáo tự động cho AMP bằng cách xem Báo cáo định dạng quảng cáo trên trang Báo cáo. Quảng cáo tự động cho AMP được hiển thị với nhãn "Tự động/AMP" trong báo cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?