Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie

Een advertentieverzoek taggen voor EER-gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt (TFUA)

U kunt uw advertentieverzoeken markeren voor behandeling van content die bedoeld is voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt. Deze functie is ontworpen om te kunnen voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Let op dat u mogelijk andere wettelijke verplichtingen heeft op grond van de AVG. Raadpleeg de richtlijnen van de Europese Unie en overleg met uw eigen juridisch adviseur. Vergeet niet dat de tools van Google zijn ontworpen om naleving eenvoudiger te maken en niet om een uitgever te ontdoen van zijn wettelijke verplichtingen. Meer informatie over hoe de AVG van invloed is op uitgevers

Wanneer u deze functie gebruikt, wordt er een TFUA-parameter (een tag voor gebruikers in Europa die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt) opgenomen in het advertentieverzoek. Met deze parameter wordt gepersonaliseerd adverteren, waaronder remarketing, uitgeschakeld voor dat specifieke advertentieverzoek. De parameter schakelt ook verzoeken voor externe advertentieleveranciers uit, zoals pixels voor advertentiemeting en ad serving door derden. De parameter is niet van invloed op uw gebruik van Google-sleutelwaarden. Als gevolg hiervan moet u ervoor zorgen dat uw gebruik van sleutelwaarden voldoet aan de AVG. 

Wanneer u de TFUA-parameter opneemt in een advertentieverzoek, heeft deze voorrang op alle instellingen die van toepassing zijn op siteniveau.

Als u de advertentieservices van Google gebruikt en een aanvraag wilt indienen voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen conform COPPA, op site-, subdomein- of app-niveau in plaats van per advertentieverzoek, raadpleegt u Een site of advertentieverzoek taggen voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen. Meer informatie over TFCD en COPPA

JavaScript-tags

Als uw pagina de asynchrone advertentiecode (adsbygoogle.js) gebruikt om advertentieverzoeken in te dienen vanuit AdSense (AFC), dient ​​u advertentieverzoeken in die geschikt zijn voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt conform de AVG, door in elke tag de parameter data-tag-for-under-age-of-consent="1" op te nemen.  Voorbeeld:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Als u de oudere synchrone advertentietag (show_ads.js) gebruikt, stelt u de variabele google_tag_for_under_age_of_consent=1 in elke advertentietag in.  Voorbeeld:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

<amp-ad>-tags

De tag <amp-ad type="adsense"> ondersteunt markeringsverzoeken voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt via de component amp-consent. Met dat component kan de uitgever checkConsentHref specificeren, een eindpunt dat wordt opgevraagd voordat verzoeken worden verzonden vanaf een component waarin het kenmerk data-block-on-consent wordt gespecificeerd. Meer informatie over amp-consent en de indeling van ConsentHref-reacties

Als het ConsentHref-eindpunt van de uitgever de sleutels 'tfua' of 'tfcd' retourneert, worden daaropvolgende AdSense-verzoeken respectievelijk gemarkeerd voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt of voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen. Overweeg bijvoorbeeld een AMP-pagina met een toestemmingscomponent en een advertentie:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Het volgende antwoord van de ConsentHref van de uitgever (https://publisher.com/api/check-consent) maakt voor het AdSense-advertentieverzoek een behandeling mogelijk voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

TFUA en TFCD kunnen ook statisch worden ingesteld op <amp-ad>-tags door het JSON-targetingobject als volgt te gebruiken:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Houd er ten slotte rekening mee dat u, om volledig te kunnen voldoen aan de AVG-vereisten, data-block-on-consent ook kunt instellen voor andere AMP-componenten die verzoeken doen aan derden, zoals amp-analytics en amp-pixel.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?