ES naudotojo sutikimo politika

Nepilnamečių EEE naudotojų turinio skelbimų užklausos žyma (TFUA)

Galite pažymėti savo skelbimų užklausas, kad jos būtų laikomos skirtomis nepilnamečiams Europos ekonominės erdvės (EEE) naudotojams. Ši funkcija padės lengviau laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Atminkite, kad pagal BDAR galite turėti kitų teisinių įsipareigojimų. Peržiūrėkite Europos Sąjungos rekomendacijas ir pasitarkite su savo teisininku. Atminkite, kad „Google“ įrankiai skirti darbui palengvinti ir jokio leidėjo neatleidžia nuo įstatymu numatytų įsipareigojimų. Sužinokite daugiau, kokios įtakos BDAR turi leidėjams.

Naudojant šią funkciją, į skelbimų užklausą bus įtrauktas TFUA (angl. „Tag For Users under the Age of Consent in Europe“ – Europos nepilnamečių naudotojų žyma) parametras. Šis parametras išjungia konkrečios skelbimų užklausos suasmenintą reklamavimą, įskaitant pakartotinę rinkodarą. Be to, išjungia užklausas trečiųjų šalių skelbimų teikėjams, pvz., skelbimų įvertinimo taškus ir trečiųjų šalių skelbimų serverius. Parametras nepaveikia „Google“ pagrindinių verčių naudojimo. Todėl turite užtikrinti, kad pagrindinių verčių naudojimas būtų suderinamas su BDAR. 

TFUA parametro įtraukimas į skelbimų užklausą turi pirmumo teisę prieš visus kitus taikomus svetainės lygio nustatymus.

Jei naudojate „Google“ reklamavimo paslaugas ir norėtumėte pateikti vaikams skirto turinio užklausą, remdamiesi COPPA svetainės, padomenio ar programos lygiu, o ne pažymėdami skelbimų užklausą, žr. „Svetainės arba skelbimų užklausos kaip vaikams skirto turinio žymėjimas“. Sužinokite daugiau apie TFCD ir COPPA

„JavaScript“ žymos

Jei jūsų puslapyje naudojamas asinchroninis skelbimo kodas (adsbygoogle.js), skirtas skelbimų iš „AdSense“ (AFC) užklausai, pateikite nepilnamečiams naudotojams tinkamų skelbimų užklausas pagal BDAR, kiekvienoje žymoje įtraukdami parametrą data-tag-for-under-age-of-consent="1".  Pavyzdys:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Jei naudojate senesnę sinchroninę skelbimo žymą (show_ads.js), kiekvienoje skelbimo žymoje nustatykite kintamąjį google_tag_for_under_age_of_consent=1.  Pavyzdys:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Žymos <amp-ad>

<amp-ad type="adsense"> palaiko nepilnamečiams skirto turinio žymėjimo užklausas per komponentą amp-consent. Šis komponentas leidžia leidėjui nurodyti checkConsentHref, galutinį tašką, dėl kurio pateikiama užklausa prieš išsiunčiant užklausas iš bet kokio komponento puslapyje, kuriame nurodytas atributas data-block-on-consent. Paskaitykite daugiau apie amp-consent ir ConsentHref atsakymų formatą.

Jei leidėjo ConsentHref galutinis taškas pateikia raktus tfua arba tfcd, paskesnės „AdSense“ užklausos bus pažymėtos atitinkamai kaip nepilnamečių vaikų arba vaikams skirto turinio. Pavyzdžiui, AMP puslapis su sutikimo komponentu ir skelbimu:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Bus įgalintas šis „AdSense“ nepilnamečių naudotojų turinio skelbimų užklausos atsakymas iš leidėjo ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent):

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

Be to, TFUA ir TFCD galima nustatyti statiškai žymose <amp-ad> naudojant taikomą JSON objektą, pvz.:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Galiausiai, kad galėtumėte visiškai laikytis BDAR reikalavimų, atminkite, kad kituose AMP komponentuose, teikiančiuose užklausas trečiosioms šalims, pvz., amp-analytics ir amp-pixel, taip pat galima nustatyti data-block-on-consent.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?