ES naudotojo sutikimo politika

Nepilnamečių EEE ir JK naudotojų skelbimų užklausos žymos (TFUA) priskyrimas

Galite pažymėti skelbimų užklausas, kad jos būtų laikomos skirtomis nepilnamečiams Europos ekonominės erdvės (EEE) ir JK naudotojams. Naudojant šią funkciją lengviau laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Atminkite, kad pagal BDAR galite turėti kitų teisinių įsipareigojimų. Peržiūrėkite Europos Sąjungos rekomendacijas ir pasitarkite su savo teisininku. Atminkite, kad „Google“ įrankiai skirti palengvinti reikalavimų laikymuisi ir jokio konkretaus leidėjo neatleidžia nuo įstatymu numatytų įsipareigojimų. Sužinokite daugiau, kaip BDAR paveikia leidėjus

Naudojant šią funkciją, į skelbimų užklausą bus įtrauktas TFUA (angl. „Tag For Users under the Age of Consent in Europe“ – Europos nepilnamečių naudotojų žyma) parametras. Naudojant šį parametrą išjungiamas konkrečios skelbimų užklausos suasmenintas reklamavimas, įskaitant pakartotinę rinkodarą. Be to, išjungiamos užklausos trečiųjų šalių skelbimų teikėjams, pvz., skelbimų įvertinimo taškai ir trečiųjų šalių skelbimų serveriai. Šis parametras nepaveikia „Google“ pagrindinių verčių naudojimo. Todėl turite užtikrinti, kad pagrindinių verčių naudojimas atitiktų BDAR. 

TFUA parametro įtraukimas į skelbimų užklausą yra svarbesnis nei visi kiti taikomi svetainės lygio nustatymai.

Jei naudojate „Google“ reklamavimo paslaugas ir norėtumėte pateikti vaikams skirto turinio užklausą, remdamiesi COPPA svetainės, padomenio ar programos lygiu, o ne pažymėdami skelbimų užklausą, žr. straipsnį „Svetainės arba programos kaip vaikams skirto turinio žymėjimas“. Sužinokite daugiau apie TFCD ir COPPA

„JavaScript“ žymos

Jei puslapyje naudojamas nesinchronizuotas skelbimo kodas (adsbygoogle.js), skirtas skelbimų iš „AdSense“ (AFC) užklausai, pateikite nepilnamečiams naudotojams tinkamų skelbimų užklausas pagal BDAR, kiekvienoje žymoje įtraukdami parametrą data-tag-for-under-age-of-consent="1".  Pavyzdys:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Jei naudojate senesnę sinchronizuotą skelbimo žymą (show_ads.js), kiekvienoje skelbimo žymoje nustatykite kintamąjį google_tag_for_under_age_of_consent=1.  Pavyzdys:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Žymos <amp-ad>

Žymos <amp-ad type="adsense"> naudojamos žymint nepilnamečiams skirto turinio užklausas, pasitelkiant komponentą amp-consent. Šis komponentas suteikia galimybę leidėjui nurodyti checkConsentHref, galutinį tašką, dėl kurio pateikiama užklausa prieš išsiunčiant užklausas iš bet kokio komponento puslapyje, kuriame nurodytas atributas data-block-on-consent. Paskaitykite daugiau apie amp-consent ir ConsentHref atsakymų formatą

Jei leidėjo ConsentHref galutinis taškas pateikia raktus tfua arba tfcd, paskesnės „AdSense“ užklausos bus pažymėtos atitinkamai kaip nepilnamečių vaikų arba vaikams skirto turinio. Pavyzdžiui, AMP puslapis su sutikimo komponentu ir skelbimu:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Bus įgalintas šis „AdSense“ nepilnamečių naudotojų turinio skelbimų užklausos atsakymas iš leidėjo ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent):

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

Be to, TFUA ir TFCD galima nustatyti statiškai žymose <amp-ad> naudojant taikomą JSON objektą, pvz.:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Galiausiai, kad galėtumėte visiškai laikytis BDAR reikalavimų, atminkite, kad kituose AMP komponentuose, teikiančiuose užklausas trečiosioms šalims, pvz., amp-analytics ir amp-pixel, taip pat galima nustatyti data-block-on-consent.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta