EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntö

Mainospyynnön taggaus sellaisille ETA-alueen käyttäjille tarkoitetuksi, jotka ovat liian nuoria antamaan suostumustaan (TFUA-parametri)

Voit merkitä mainospyyntösi sellaisille Euroopan talousalueella oleville käyttäjille tarkoitetuiksi, jotka ovat liian nuoria antamaan itse suostumustaan. Tämän ominaisuuden tarkoituksena on helpottaa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten noudattamista. Huomaa, että sinulla voi olla myös muita GDPR:n mukaisia oikeudellisia velvoitteita. Tutustu Euroopan talousaluetta koskeviin ohjeisiin ja neuvottele oikeudellisten neuvonantajiesi kanssa. Muista, että Googlen työkalut on suunniteltu helpottamaan velvoitteiden noudattamista. Niiden käyttäminen ei vapauta julkaisijaa mistään lain mukaisista velvoitteista. Lue lisätietoja siitä, miten GDPR vaikuttaa julkaisijoiden toimintaan.

Tätä ominaisuutta käytettäessä mainospyyntöön lisätään TFUA-parametri (Tag For Users under the Age of Consent in Europe). Tämä parametri poistaa personoidun mainonnan (myös uudelleenmarkkinoinnin) käytöstä kyseisen mainospyynnön osalta. Lisäksi parametri poistaa käytöstä pyynnöt kolmantena osapuolena toimiville mainospalveluiden tarjoajille, kuten mainosten mittauksessa käytettäville pikseleille ja kolmansien osapuolten mainospalvelimille. Parametri ei vaikuta Googlen avainarvojen käyttöön. Varmista, että avainarvojen käyttösi on GDPR:n mukaista. 

TFUA-parametrin sisällyttäminen mainospyyntöön ohittaa kaikki käytössä olevat sivustotason asetukset.

Jos käytät Googlen mainontapalveluita ja haluat pyytää COPPA-lain mukaista lapsille kohdistetun pyynnön käsittelyä sivusto-, aliverkkotunnus- tai sovellustasolla (mainospyyntötason sijaan), katso lisätietoja kohdasta Sivuston tai mainospyynnön taggaus lapsille suunnatuksi. Lue lisätietoja TFCD:stä ja COPPA-laista.

JavaScript-tagit

Jos sivustosi käyttää asynkronista mainoskoodia (adsbygoogle.js) mainosten pyytämiseen AdSensesta (AFC), voit lisätä kuhunkin tagiin parametrin data-tag-for-under-age-of-consent="1". Näin voit pyytää sellaisille käyttäjille sopivia mainoksia, jotka ovat liian nuoria antamaan itse suostumustaan GDPR:n mukaisesti.  Esimerkki:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Jos käytät vanhempaa synkrononista mainostagia (show_ads.js), määritä jokaisessa mainostagissa muuttuja google_tag_for_under_age_of_consent=1.  Esimerkki:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

<amp-ad>-tagit

<amp-ad type="adsense">-tagit tukevat pyyntöjen merkitsemistä amp-consent-komponentilla sellaisia käyttäjiä varten, jotka ovat liian nuoria antamaan suostumustaan. Tämän komponentin avulla julkaisija voi määrittää checkConsentHref-päätepisteen, johon lähetetään kysely ennen kuin pyyntöjä lähetetään mistä tahansa sellaisesta sivun komponentista, jossa on määritetty data-block-on-consent-attribuutti. Lue lisätietoja amp-consent-komponentin käytöstä ja ConsentHref-vastausten muodosta.

Jos julkaisijan ConsentHref-päätepiste palauttaa tfua- tai tfcd-avaimen, myöhemmät AdSense-pyynnöt merkitään avaimen mukaisesti joko lapsille kohdistetuiksi tai sellaisille käyttäjille tarkoitetuiksi, jotka ovat liian nuoria antamaan suostumustaan. Tässä on esimerkki AMP-sivusta, jossa on suostumuksen pyytämiskomponentti ja mainos:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Seuraava vastaus julkaisijan ConsentHref-päätepisteestä (https://publisher.com/api/check-consent) määrittää, että AdSense-mainospyyntö voidaan käsitellä sellaisille käyttäjille tarkoitetulla tavalla, jotka ovat liian nuoria antamaan itse suostumustaan:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

TFUA- ja TFCD-tagit voidaan myös määrittää staattisesti <amp-ad>-tageihin käyttämällä JSON-objektia seuraavalla tavalla:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Huomaa myös, että GDPR-vaatimusten noudattamisen helpottamiseksi data-block-on-consent-attribuutti voidaan määrittää muillekin AMP-komponenteille, jotka lähettävät pyyntöjä kolmansille osapuolille (esim. amp-analytics ja amp-pixel).

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?