EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntö

Personoidut ja personoimattomat mainokset

EU-alueella asuvien käyttäjien suostumusta koskevat AdSensen hallintatoiminnot sisältävät laajan valikoiman personoitujen ja personoimattomien mainosten käyttöönottoon liittyviä vaihtoehtoja. Tässä artikkelissa käsitellään näiden kahden mainostyypin eroja. Lue lisätietoja mainosten personointiin liittyvien asetusten käyttämisestä Googlen julkaisijan mainostageissa.

Personoidut mainokset

Personoitu mainonta (aiemmalta nimeltään kiinnostuksiin perustuva mainonta) on tehokas työkalu, joka parantaa käyttäjille näytettävien mainosten osuvuutta ja mainostajien sijoitetun pääoman tuottoprosenttia (ROI). Teemme kaikissa julkaisijoille tarkoitetuissa tuotteissa käyttäjien kiinnostuksen kohteisiin liittyviä päätelmiä sen perusteella, millä sivustoilla käyttäjät vierailevat tai mitä sovelluksia he käyttävät. Näiden tietojen avulla mainostajat voivat kohdistaa kampanjansa käyttäjien kiinnostuksen kohteiden mukaan, mikä johtaa entistä parempaan käyttökokemukseen niin käyttäjien kuin mainostajienkin kannalta. Lue lisätietoja personoituja mainoksia koskevista mainostajakäytännöistä.

Google määrittelee mainoksen personoiduksi, jos mainoksen valinta perustuu aiemmin kerättyyn tai muuhun aiempaan dataan joko täysin tai osittain. Tällaista dataa voivat olla esimerkiksi käyttäjän aiemmat hakulausekkeet, käyttäjän toiminta, käynnit sivustoilla tai sovelluksissa, demografiset tiedot tai sijainti. Tällä tarkoitetaan siis esimerkiksi demografista kohdistusta, kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa kohdistusta, uudelleenmarkkinointia, kohdistamista asiakaskohdistusluetteloihin sekä kohdistamista asiakasluetteloihin, jotka on ladattu Display & Video 360:een tai Campaign Manageriin.

Personoimattomat mainokset

Personoimattomat mainokset ovat mainoksia, jotka eivät perustu käyttäjän aiempaan toimintaan. Ne kohdistetaan kontekstuaalisten tietojen perusteella, eli niissä voidaan käyttää esimerkiksi käyttäjän nykyiseen sijaintiin perustuvaa yleistä maantieteellistä kohdistusta (esim. kaupungin tasolla) tai kohdistusta, joka pohjautuu käyttäjän tutkiman sivuston tai sovelluksen sisältöön tai käyttäjän antamiin hakulausekkeisiin. Google ei salli näissä mainoksissa minkäänlaista personoitua kohdistamista eikä myöskään demografista kohdistamista tai käyttäjäluetteloon kohdistamista.

Vaikka personoimattomissa mainoksissa ei käytetä evästeitä tai mobiilimainosten tunnisteita kohdistamiseen, niitä käytetään kuitenkin näyttötiheyden rajoittamiseen, mainosten yhteenvetoraportointiin sekä petosten ja väärinkäytön ehkäisemiseen. Tästä syystä sinun on pyydettävä käyttäjien suostumus evästeiden tai mobiilimainosten tunnisteiden käyttöön lain edellyttämissä tilanteissa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukaisesti tietyissä ETA-maissa.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?