Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Εξατομικευμένες και μη εξατομικευμένες διαφημίσεις

Οι έλεγχοι λήψης συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ που χρησιμοποιούνται στο AdSense παρέχουν μια ποικιλία επιλογών για την ενεργοποίηση των εξατομικευμένων και των μη εξατομικευμένων διαφημίσεων. Αυτό το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο τύπων διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων στις ετικέτες διαφημίσεων εκδοτών της Google.

Εξατομικευμένες διαφημίσεις

Οι εξατομικευμένες διαφημίσεις (παλαιότερα γνωστές ως διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος) είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βελτιώνει τη συνάφεια των διαφημίσεων για τους χρήστες και αυξάνει την απόδοση επένδυσης (ROI) για τους διαφημιζομένους. Σε όλα τα προϊόντα των εκδοτών μας, προβαίνουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών βάσει των ιστοτόπων που επισκέπτονται ή των εφαρμογών που χρησιμοποιούν. Αυτό επιτρέπει στους διαφημιζομένους να στοχεύουν τις καμπάνιες τους σύμφωνα με αυτά τα ενδιαφέροντα, παρέχοντας μια βελτιωμένη εμπειρία τόσο στους χρήστες όσο και στους διαφημιζομένους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές των διαφημιζομένων για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Η Google θεωρεί ότι οι διαφημίσεις είναι εξατομικευμένες, όταν βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν στο παρελθόν ή σε δεδομένα ιστορικού, προκειμένου να καθοριστεί ή να επηρεαστεί η επιλογή των διαφημίσεων. Σε αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται τα προηγούμενα ερωτήματα αναζήτησης των χρηστών, η δραστηριότητά τους, οι επισκέψεις τους σε ιστοτόπους ή σε εφαρμογές, τα δημογραφικά τους στοιχεία ή η τοποθεσία τους. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται δεδομένα όπως τα εξής: η στόχευση βάσει δημογραφικών στοιχείων, η στόχευση κατηγορίας ενδιαφέροντος, το επαναληπτικό μάρκετινγκ, η στόχευση λιστών αντιστοιχίας πελατών και η στόχευση λιστών κοινού που μεταφορτώνονται στο Display & Video 360 ή στο Campaign Manager 360.

Μη εξατομικευμένες διαφημίσεις (NPA)

Οι μη εξατομικευμένες διαφημίσεις είναι διαφημίσεις που δεν βασίζονται στην προηγούμενη συμπεριφορά των χρηστών. Η στόχευσή τους πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας πληροφορίες βάσει περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της κατά προσέγγιση γεωγραφικής στόχευσης (π.χ. σε επίπεδο πόλης) που βασίζεται στην τρέχουσα τοποθεσία, καθώς και του περιεχομένου στον τρέχοντα ιστότοπο ή την εφαρμογή ή στους τρέχοντες όρους των ερωτημάτων. Η Google απαγορεύει κάθε εξατομικευμένη στόχευση, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων και της στόχευσης βάσει λίστας χρηστών.

Παρόλο που οι μη εξατομικευμένες διαφημίσεις δεν χρησιμοποιούν cookie ή αναγνωριστικά διαφημίσεων για κινητά για τη στόχευση διαφημίσεων, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν cookie ή αναγνωριστικά διαφημίσεων για κινητά για περιορισμό της συχνότητας, συγκεντρωτικές αναφορές διαφημίσεων και καταπολέμηση περιστατικών απάτης και κατάχρησης. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλίζετε συναίνεση για τη χρήση cookie ή αναγνωριστικών διαφημίσεων για κινητά για αυτούς τους σκοπούς στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, σύμφωνα με την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που ισχύει σε συγκεκριμένες χώρες του ΕΟΧ.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας