Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Annonser för Sök

Annonsinställningar för sökformat

Här beskriver vi alla tillgängliga annonsinställningar för anpassade sökannonser.

Globala alternativ

Använd dessa inställningar för att använda samma format på alla dina annonser:

Inställning Beskrivning
Teckensnitt Ange teckensnitt för texten i annonserna. Du kan välja bland olika teckensnitt från Google Fonts.
Teckenfärg Ange teckenfärg för texten i annonserna.
Bakgrundsfärg Ange bakgrundsfärg för annonserna.
Utfyllnad Ange utfyllnad ovanför, nedanför och längs sidorna av annonserna.
Kanter Ange storlek och färg på kanterna i annonserna.
När pekaren hålls över Ange emfas- och bakgrundsfärg för annonserna när muspekaren hålls över dem.

Rubrik

Använd dessa inställningar för att formatera rubriken i annonserna:

Inställning Beskrivning
Teckensnitt Ange teckensnitt och teckenfärg för rubrikerna.
Teckenstorlek Ange teckenstorlek för rubrikerna.
Radhöjd Ange radhöjd för rubrikerna.
Emfas Välj om rubrikerna ska vara fetstilta, kursiverade eller understrukna.
Utfyllnad Ange utfyllnad ovanför, nedanför och längs sidorna av rubrikerna.
När pekaren hålls över Ange emfas- och bakgrundsfärg för rubrikerna när muspekaren hålls över dem.

Visningsadress

Använd dessa inställningar för att ange formatet på webbadresstexten i annonserna:

Inställning Beskrivning
Teckensnitt Ange teckensnitt och teckenfärg för webbadresstexten.
Teckenstorlek Ange teckenstorlek för webbadresstexten.
Radhöjd Ange radhöjd för webbadresstexten.
Emfas Välj om webbadresstexten ska vara fetstilt, kursiverad eller understruken.
När pekaren hålls över Ange emfas- och teckenfärg för webbadresstexten när muspekaren hålls över den.
Utfyllnad Ange utfyllnad ovanför, nedanför och längs sidorna av webbadresserna.

Beskrivning

Använd dessa inställningar för att ange formatet på beskrivningstexten i annonserna:

Inställning Beskrivning
Teckensnitt Ange teckensnitt och teckenfärg för beskrivningarna.
Teckenstorlek Ange teckenstorlek för beskrivningarna.
Radhöjd Ange radhöjd för beskrivningarna.
Emfas Välj om beskrivningarna ska vara fetstilta, kursiverade eller understrukna.
Utfyllnad Ange utfyllnad ovanför, nedanför och längs sidorna av beskrivningarna.

sökord

Använd dessa inställningar för att ange sökordet för söknätverket i annonserna:

Inställning Beskrivning
Textfärg Ange teckensnitt och teckenfärg för sökorden för söknätverket.
Emfas Välj om sökorden ska vara fetstilta, kursiverade eller understrukna.

Annonsavgränsare

Använd dessa inställningar för att ange formatet på annonsavgränsaren i annonserna:

Inställning Beskrivning
Avgränsarfärg Ange annonsavgränsarens färg.

Annonsmärke

Observera att vissa inställningar för annonsmärken kanske inte är tillgängliga för vissa mallar. Använd dessa inställningar för att ange formatet på annonsmärket i dina annonser:

Inställning Beskrivning
Teckensnitt Ange teckensnittet för annonsmärket. Du kan välja bland olika teckensnitt från Google Fonts.
Teckenfärg Ange teckenfärgen på texten i annonsmärket.
Bakgrundsfärg Ange bakgrundsfärgen för annonsmärket.
Teckenstorlek Ange teckenstorleken för annonsmärket.
Radhöjd Ange radhöjden för annonsmärket.
Emfas Välj om annonsmärket ska vara fetstilt, kursiverat eller understruket.
Utfyllnad Ange utfyllnad ovanför, nedanför och längs sidorna av annonsen.
Kanter Ange kantens storlek, färg och radie för annonsmärket.

Bild

Om din layout innehåller en bild kan du använda dessa inställningar för att ange formatet på bilden i dina annonser:

Inställning Beskrivning
Ikonfärg Ange ikonens färg.
Ikon Välj en anpassad ikon eller standardikon.
Storlek Ange bildens bredd och höjd.

Vänster behållare

Om din layout innehåller en bild i den vänstra kolumnen kan du använda dessa inställningar för att ange formatet på bilden i dina annonser:

Inställning Beskrivning
Bakgrundsfärg Ange annonsbildens bakgrundsfärg.
Marginaler Ange marginaler ovanför, nedanför och längs sidorna av annonsbilden.
Utfyllnad Ange utfyllnad ovanför, nedanför och längs sidorna av annonsbilden.
Kanter Ange kantens storlek, färg och radie för annonsbilden.
Bredd Ange bredden på annonsbilden.
Höjd Ange höjden på annonsbilden.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny