Cho phép và chặn quảng cáo

Cách xem xét quảng cáo bằng cách sử dụng Trung tâm xem xét quảng cáo

Trung tâm xem xét quảng cáo cho phép bạn xem và thực hiện hành động đối với những quảng cáo riêng lẻ đã xuất hiện trên các trang của bạn.

Xem xét quảng cáo

Chọn tab Chưa được xem xét để xem quảng cáo đã xuất hiện trên trang web của bạn trong 30 ngày qua. Để đảm bảo rằng bạn luôn luôn xem xét những quảng cáo quan trọng nhất trước tiên, quảng cáo được xếp hạng theo số lần hiển thị mà chúng đã nhận được. Lưu ý rằng quảng cáo phải nhận được ít nhất một số lượng nhỏ lần hiển thị để đủ điều kiện được xem xét.

Xem xét kỹ quảng cáo. Bạn có thể nhấp vào quảng cáo để xem thêm chi tiết. Trong chế độ xem chi tiết, bạn sẽ thấy một bản xem trước có kích thước đầy đủ của quảng cáo và các thông tin như kích thước, loại, URL đích, tài khoản Google Ads hoặc mạng quảng cáo, v.v.

Để tiếp tục giúp bạn xác định quảng cáo cần chặn, chúng tôi cung cấp thông tin liên quan đến hiệu suất sau cho mỗi quảng cáo:

 • Hiển thị: hiển thị cho bạn biểu đồ số lần hiển thị mỗi ngày mà quảng cáo đã có trong hơn 30 ngày qua. Bạn có thể sử dụng biểu đồ để biết liệu quảng cáo đã phân phát gần đây hay quảng cáo đã ngừng phân phát hoàn toàn. Lưu ý rằng quảng cáo chưa phân phát gần đây vẫn có thể hiển thị lại (trừ khi quảng cáo đó đã bị chặn), nhưng quảng cáo ngừng càng lâu thì khả năng hiển thị càng ít.
Nếu đang tìm kiếm các quảng cáo cụ thể, bạn có thể nhập vào thanh tìm kiếm hoặc sử dụng các tùy chọn lọc để tìm quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm quảng cáo theo văn bản, URL trang đích của quảng cáo hoặc miền mà quảng cáo được phân phát.

Đánh dấu quảng cáo là đã được xem xét

Nếu bạn hài lòng với một quảng cáo để tiếp tục hiển thị trên các trang của mình, bạn có thể đánh dấu quảng cáo đó là đã được xem xét. Quảng cáo đó sẽ di chuyển đến tab Đã được xem xét, vì vậy, bạn không cần phải xem xét lại.

Để đánh dấu các quảng cáo riêng lẻ là đã được xem xét:

 • Di chuột qua quảng cáo và nhấp vào Chọn quảng cáo này Chọn, sau đó nhấp vào Đánh dấu là đã được xem xét.

Để đánh dấu một trang quảng cáo là đã được xem xét:

 • Nhấp vào Đánh dấu tất cả là đã được xem xét.

Chặn quảng cáo

Nếu không muốn một quảng cáo xuất hiện lại trên các trang của mình, bạn có thể chặn quảng cáo đó. Quảng cáo mà bạn chặn sẽ chuyển đến tab Đã chặn.

Để chặn quảng cáo:

 • Di chuột qua quảng cáo và nhấp vào Chặn quảng cáo này Chặn.

Để chặn tất cả quảng cáo từ tài khoản Google Ads:

 • Nhấp vào quảng cáo, sau đó trong giao diện chi tiết, hãy nhấp vào Chặn tài khoản.

  Tất cả quảng cáo từ tài khoản Google Ads này sẽ luôn bị chặn. Tùy chọn này áp dụng cho tất cả các loại nhắm mục tiêu (theo ngữ cảnh, dựa trên sở thích và vị trí).

  Lưu ý rằng việc chặn quảng cáo từ tài khoản Google Ads có thể có tác động tiêu cực đến doanh thu của bạn.

Để xem danh sách tài khoản Google Ads bạn đã chặn:

 • Nhấp vào Thêm Khác, sau đó nhấp vào Xem tài khoản Google Ads bị chặn.

  Tài khoản Google Ads bị chặn được liệt kê theo tên tài khoản, tức là tên mạng hoặc tên công ty của tài khoản Google Ads. Nếu bạn thấy tên tài khoản "Nhà quảng cáo ẩn danh", điều đó có nghĩa là nhà quảng cáo Google chưa chỉ định tên mạng hoặc tên công ty.

Các cập nhật bạn thực hiện cho quảng cáo sẽ có hiệu lực trên các trang của bạn trong vòng vài giờ.

Bạn thay đổi ý định?

Sau khi đã thực hiện hành động đối với quảng cáo hoặc tài khoản Google Ads, bạn có thể nhấp ngay vào Hoàn tác. Bạn cũng có thể thay đổi ý định sau này:

 • Quảng cáo: Để bỏ chặn quảng cáo, hãy truy cập vào tab Đã chặn, sau đó nhấp vào Bỏ chặn quảng cáo này Chặn.
 • Tài khoản Google Ads: Để bỏ chặn tài khoản Google Ads: hãy nhấp vào Thêm Khác, nhấp vào Xem tài khoản Google Ads bị chặn, sau đó nhấp vào Bỏ chặn bên cạnh tài khoản Google Ads đó.

Cập nhật đối với quảng cáo hoặc tài khoản Google Ads mà bạn đã thực hiện trong quá khứ có thể mất tới một ngày để có tác dụng trên các trang của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?