Cho phép và chặn quảng cáo

Xem xét quảng cáo bằng cách sử dụng Trung tâm xem xét quảng cáo

Trung tâm xem xét quảng cáo cho phép bạn xem và thực hiện hành động đối với những quảng cáo riêng lẻ đã xuất hiện trên các trang của bạn.

Xem xét quảng cáo

Chọn tab Chưa được xem xét để xem quảng cáo đã xuất hiện trên trang web của bạn trong 30 ngày qua. Xin lưu ý rằng quảng cáo phải có ít nhất số lượt hiển thị tối thiểu để đủ điều kiện cho việc xem xét.

Bạn có thể chọn xem các quảng cáo chưa được xem xét theo các tiêu chí xếp hạng sau:

 • Nhiều lượt hiển thị nhất: Quảng cáo được xếp hạng theo số lượt hiển thị mà quảng cáo đó nhận được. Khi sử dụng tùy chọn này, những quảng cáo mà bạn xem xét trước tiên là những quảng cáo xuất hiện thường xuyên nhất.
 • Được ưu tiên xem xét: Các quảng cáo được ưu tiên xem xét vì có thể chứa nội dung nhạy cảm hoặc vì chúng tôi dự đoán rằng các quảng cáo này có thể có số lượt hiển thị cao trong tương lai. Khi sử dụng tùy chọn này, bạn sẽ xem xét các quảng cáo quan trọng nhất trước tiên.

Xem xét kỹ quảng cáo. Bạn có thể nhấp vào quảng cáo để xem thêm thông tin. Trong chế độ xem chi tiết, bạn sẽ có thể xem trước quảng cáo với kích thước đầy đủ và nhìn thấy các thông tin như kích thước quảng cáo, loại quảng cáo, URL đích, Tài khoản Google Ads hoặc mạng quảng cáo và các thông tin khác.

Để trợ giúp bạn thêm trong việc quyết định chặn quảng cáo nào, chúng tôi cung cấp thông tin sau đây liên quan đến hiệu quả hoạt động cho từng quảng cáo:

 • Hiển thị: hiển thị cho bạn biểu đồ số lần hiển thị mỗi ngày mà quảng cáo đã có trong hơn 30 ngày qua. Bạn có thể sử dụng biểu đồ để biết liệu quảng cáo đã phân phát gần đây hay quảng cáo đã ngừng phân phát hoàn toàn. Xin lưu ý rằng quảng cáo chưa được phân phát gần đây vẫn có thể hiển thị lại (trừ khi quảng cáo đó đã bị chặn), nhưng quảng cáo ngừng càng lâu thì khả năng hiển thị càng ít.
Mẹo: Nếu đang tìm các quảng cáo cụ thể, bạn có thể nhập vào thanh tìm kiếm hoặc sử dụng các tùy chọn lọc để tìm quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể tìm quảng cáo theo văn bản, URL đích của quảng cáo hoặc miền mà quảng cáo đó được phân phát.

Đánh dấu quảng cáo là đã được xem xét

Nếu bạn hài lòng với một quảng cáo để tiếp tục hiển thị trên các trang của mình, bạn có thể đánh dấu quảng cáo đó là đã được xem xét. Quảng cáo đó sẽ di chuyển đến tab Đã được xem xét, vì vậy, bạn không cần phải xem xét lại.

Để đánh dấu các quảng cáo riêng lẻ là đã được xem xét:

 • Di chuột qua quảng cáo và nhấp vào Chọn quảng cáo này Chọn, sau đó nhấp vào Đánh dấu là đã được xem xét.

Để đánh dấu một trang quảng cáo là đã được xem xét:

 • Nhấp vào Đánh dấu tất cả là đã được xem xét.

Chặn quảng cáo

Nếu không muốn một quảng cáo xuất hiện lại trên các trang của mình, bạn có thể chặn quảng cáo đó. Quảng cáo mà bạn chặn sẽ chuyển đến tab Đã chặn.

Để chặn quảng cáo:

 • Di chuột qua quảng cáo và nhấp vào Chặn quảng cáo nàyChặn.

Cách chặn tất cả quảng cáo từ Tài khoản Google Ads:

 • Nhấp vào quảng cáo, sau đó nhấp vào Chặn tài khoản trong chế độ xem chi tiết.

  Từ giờ trở đi, tất cả quảng cáo từ Tài khoản Google Ads này sẽ luôn bị chặn. Tùy chọn này áp dụng cho tất cả các loại nhắm mục tiêu (theo ngữ cảnh, dựa trên mối quan tâm và vị trí).

  Lưu ý: Việc chặn quảng cáo từ một Tài khoản Google Ads có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của bạn.

Cách xem danh sách các Tài khoản Google Ads bạn đã chặn:

 • Nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm, sau đó nhấp vào Xem các Tài khoản Google Ads bị chặn.

  Hệ thống sẽ liệt kê các Tài khoản Google Ads bị chặn theo tên tài khoản, tức là tên mạng hoặc tên công ty của Tài khoản Google Ads đó. Nếu bạn thấy tên tài khoản "Nhà quảng cáo ẩn danh", thì có nghĩa là nhà quảng cáo Google Ads chưa chỉ định tên mạng hoặc tên công ty.

Các nội dung cập nhật mà bạn thực hiện cho quảng cáo sẽ có hiệu lực trên các trang của bạn trong vòng vài giờ.

Bạn đổi ý?

Sau khi thực hiện hành động đối với một quảng cáo hoặc Tài khoản Google Ads, bạn có thể nhấp vào Hủy ngay lập tức. Sau đó, bạn vẫn có thể thay đổi ý định:

 • Quảng cáo: Để bỏ chặn quảng cáo, hãy truy cập vào tab Đã chặn, rồi nhấp vào Bỏ chặn quảng cáo nàyChặn.
 • Tài khoản Google Ads​: Để bỏ chặn một Tài khoản Google Ads: nhấp vào Thêm Xem thêm, nhấp vào Xem các Tài khoản Google Ads bị chặn, rồi nhấp vào Bỏ chặn bên cạnh Tài khoản Google Ads đó.

Các nội dung cập nhật đối với quảng cáo hoặc Tài khoản Google Ads mà bạn đã thực hiện trước đây có thể mất tới một ngày để hiển thị trên các trang của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?