Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie

Instellingen voor advertentiepersonalisatie in de advertentietags van Google-uitgevers

Overeenkomstig het geüpdatete beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie van Google moet u bepaalde openbaarmakingen doen aan uw gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en indien wettelijk vereist toestemming verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag, en om persoonlijke gegevens te verzamelen, delen en gebruiken om advertenties te personaliseren. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de ePrivacy-richtlijn en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Instellingen voor advertentiepersonalisatie voor pagina's waarop GPT- en AdSense-tags worden gebruikt

Advertentieverzoeken

Bij advertentieverzoeken aan Google worden standaard gepersonaliseerde advertenties weergegeven, waarbij de advertentieselectie wordt gebaseerd op zowel de content van de webpagina als de geschiedenis van de individuele gebruiker die de pagina bezoekt. Google ondersteunt ook de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties. Meer informatie over gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties

Als u voldoet aan de vereisten van ons beleid ten aanzien van toestemming en u gepersonaliseerde advertenties wilt weergeven aan alle gebruikers in de Europese Economische Ruimte die uw site bezoeken, hoeft u uw advertentietags niet aan te passen. U kunt niet-gepersonaliseerde advertenties inschakelen in de UI van AdSense voor content of Google Ad Manager.

Als u gepersonaliseerde advertenties aan sommige gebruikers en niet-gepersonaliseerde advertenties aan andere gebruikers wilt weergeven, bieden GPT-tags en asynchrone AdSense/Ad Manager-advertentietags uitgevers een manier om de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties per pagina te activeren. Dit kan nuttig zijn als u alle of sommige van uw gebruikers een keuze wilt bieden tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties.

Hoewel bij deze advertenties geen cookies worden gebruikt voor advertentiepersonalisatie, worden er wel cookies gebruikt voor frequentielimieten, voor verzamelrapporten en voor de bestrijding van fraude en misbruik. Toestemming om cookies voor die doeleinden te gebruiken, is daarom vereist van gebruikers in landen waarop de bepalingen uit de ePrivacy-richtlijn ten aanzien van cookies van toepassing zijn. Meer informatie over niet-gepersonaliseerde advertenties

Voor de GPT-tag:

Gebruik deze methode: googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

Voor de asynchrone advertentietag van AdSense en Ad Manager:

Stel deze waarde in: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Bij deze methoden worden niet-gepersonaliseerde advertentieverzoeken geactiveerd voor daaropvolgende Google-advertentieverzoeken van de pagina die worden verzonden door de volgende ondersteunde advertentietags: GPT, GPT Light, asynchrone AdSense- of Ad Manager-advertentietags (adsbygoogle.js), de oude synchrone AdSense-tag (show_ads.js) en de IMA-SDK. Controleer of een advertentietag niet-gepersonaliseerde advertenties activeert door het advertentieverzoek op te zoeken via de ontwikkelaarstools van uw browser en te zoeken naar de parameter &npa=1.

U kunt personalisatie heractiveren door setRequestNonPersonalizedAds(0) aan te roepen of requestNonPersonalizedAds=0 in te stellen. Als een pagina meerdere typen Google-advertentietags bevat (bijvoorbeeld een GPT-tag en een asynchrone AdSense/Ad Manager-tag), is wellicht niet te voorspellen welke als eerste wordt uitgevoerd. Gebruik daarom voor alle zekerheid de beheeroptie voor niet-gepersonaliseerde advertenties voor elk type tag.

Advertentieverzoeken onderbreken

GPT-tags en asynchrone AdSense/Ad Manager-tags ondersteunen technieken waarmee uw pagina wordt geladen, maar waarbij er op een expliciet signaal wordt gewacht voordat de tags met de verzending van advertentieverzoeken beginnen. Dit kan nuttig zijn als u moet wachten tot de gebruiker interactie heeft met een toestemmingsverzoek in de UI voordat advertentieverzoeken mogen worden verzonden.

Als u GPT gebruikt: uitstel van advertentieverzoeken is mogelijk als u de asynchrone modus gebruikt.

 • Gebruik de functie disableInitialLoad() om te voorkomen dat de tag advertentieverzoeken verzendt wanneer de pagina voor het eerst wordt geladen. U moet dit doen voordat u met display() advertentieverzoeken activeert.
 • Stel uw advertentieruimten zoals gewoonlijk in door aanroepen te verzenden naar googletag.cmd.push(...).
 • Nadat de gebruiker een toestemmingskeuze heeft gemaakt, roept u setRequestNonPersonalizedAds(1) aan, indien nodig.
 • Gebruik de functie refresh() om de verzending van advertentieverzoeken te hervatten.
 • Als u refresh() niet aanroept, worden er geen advertenties weergegeven. Uitstel van verzoeken is niet mogelijk als u enableSyncRendering() gebruikt.

Als u asynchrone AdSense- of Ad Manager-advertentiecode gebruikt:

 • Gebruik (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1 om te voorkomen dat de tag advertentieverzoeken verzendt. U moet dit doen voordat u met adsbygoogle.push(...) advertentieverzoeken activeert.
 • Stel uw advertentieruimten zoals gewoonlijk in door aanroepen te verzenden naar adsbygoogle.push(...).
 • Nadat de gebruiker een toestemmingskeuze heeft gemaakt, roept u requestNonPersonalizedAds=1 aan, indien nodig.
 • Gebruik (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 om de verzending van advertentieverzoeken te hervatten.
 • Als u pauseAdRequests=0 niet instelt, worden er geen advertenties weergegeven.

Met deze techniek wordt de verzending van advertentieverzoeken geblokkeerd, maar worden er nog wel steeds verschillende scripts geladen. Bestaande cookies op de domeinen van Google kunnen worden gelezen, maar er worden geen nieuwe cookies ingesteld. Gegevens die aan bestaande cookies zijn gekoppeld, worden niet gebruikt voor advertentieweergave of -meting.

Als uw oplossing voor toestemmingsbeheer een manier biedt om het laden van scripts uit te stellen totdat de gebruiker een keuze heeft gemaakt, is een andere mogelijkheid het laden van gpt.js en adsbygoogle.js. Andere typen Google-advertentietags ondersteunen de onderbreking van advertentieverzoeken niet. U moet daarom voorkomen dat deze worden geladen voordat u gereed bent om gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde advertenties aan te vragen.

Instellingen voor advertentiepersonalisatie voor AMP-pagina's

Advertentieverzoeken van AMP-pagina's bieden dezelfde instellingen voor advertentiepersonalisatie als de niet-AMP-pagina's die eerder zijn beschreven. Uitgevers kunnen ervoor kiezen niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven aan alle gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) of ze kunnen ervoor kiezen op selectieve wijze gepersonaliseerde/niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven op basis van toestemming. Hieronder volgen instructies voor het configureren van elk scenario voor AMP-pagina's die advertenties aanvragen met <amp-ad type=”doubleclick”> of <amp-ad type=”adsense”>.

Niet-gepersonaliseerde advertenties weergeven aan alle gebruikers in de EER

Als uw AMP-advertentietags Real Time Config (RTC) niet gebruiken, kunt u de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties inschakelen in de UI van Google Ad Manager of AdSense. U hoeft verder geen wijzigingen aan te brengen op uw AMP-pagina's.

Als uw AMP-advertentietags Real Time Config (RTC) wel gebruiken, kan uw pagina worden geconfigureerd om te voorkomen dat RTC-verzoeken worden verzonden voor gebruikers die niet-gepersonaliseerde advertenties moeten ontvangen (gebruikers in de EER). Hieronder volgen de benodigde componenten en configuraties (amp-geo en amp-consent) om dat te doen. 


<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
amp-geo layout="nodisplay"
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

<!-- Next we need to setup the consent with 0 timeout (i.e. it doesn’t show a consent UI  at all) and default “rejected” consent state. This halts RTC callouts and signals DFP/AdSense to serve non-personalized ads. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
   "policy": {
    "default": {
     "waitFor": {
      "my_consent": []
     }
     "timeout": {
      "seconds": 0,
      "fallbackAction": "reject"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

U moet het kenmerk data-block-on-consent aan bestaande amp-ad-componenten op de pagina toevoegen, zoals hieronder aangegeven:

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it block on consent -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Gepersonaliseerde/niet-gepersonaliseerde advertenties weergeven op basis van toestemming

Aangezien AMP geen aangepaste JavaScript-code toestaat, wordt het aanvragen van gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op de configuratie van een amp-consent-component en de kenmerken data-block-on-consent en data-npa-on-unknown-consent. Ervan uitgaande dat u een amp-consent-component heeft geconfigureerd en deze heeft gekoppeld aan alle <amp-ad>-tags op de pagina met data-block-on-consent, is het volgende van toepassing:

 • Als de gebruiker bevestigend heeft gereageerd op de amp-consent-component (de gebruiker accepteert de toestemmingsprompt), worden advertenties op de normale wijze aangevraagd.
 • Als de gebruiker negatief heeft gereageerd op de amp-consent-component (de gebruiker heeft de toestemmingsprompt afgewezen), worden niet-gepersonaliseerde advertenties aangevraagd.
 • Als de reactie van de gebruiker op de amp-consent-component onbekend is (de gebruiker heeft de toestemmingsprompt gesloten), geldt het volgende:
  • Standaard worden er helemaal geen advertentieverzoeken verzonden.
  • Als data-npa-on-unknown-consent is ingesteld op true, worden niet-gepersonaliseerde advertenties aangevraagd.
 • Als u een amp-geo-component configureert zodat toestemming niet van toepassing is op basis van de geografische locatie van de gebruiker, worden verzoeken op de normale wijze verzonden.

Als uw <amp-ad>-tags data-block-on-consent niet gebruiken of als de amp-consent-component niet correct is ingesteld, worden verzoeken op de normale wijze verzonden.

Hieronder volgt een voorbeeld van een configuratie die alle gebruikers in de EER om toestemming vraagt. Het resulterende gedrag is zoals hierboven beschreven:

<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Next we need to setup the consent for users in the “eea” country group -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it to wait for consent when necessary -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>
 

Houd er rekening mee dat er andere manieren zijn om gebruikers selectief om toestemming te vragen, waaronder door de pagina te configureren om een CORS POST-verzoek te verzenden naar een eindpunt dat u configureert via checkConsentHref. U kunt meer informatie lezen in de amp-consent-documentatie.

Instellingen voor advertentiepersonalisatie voor andere tags

GPT-passbacktags

Als u GPT-passbacktags gebruikt, kunt u de volgende API-aanroep gebruiken om een advertentieverzoek als niet-gepersonaliseerd te markeren:

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options);

Stel de options-parameter in op het gehele getal 1 om het advertentieverzoek te markeren als NPA (niet-gepersonaliseerd) en op 0 voor advertentieverzoeken die in aanmerking komen voor gepersonaliseerde advertenties.

Als deze instelling wordt weggelaten, worden gepersonaliseerde advertenties standaard toegestaan.

Voorbeeld:

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Simpele URL's

Als u simpele URL's gebruikt, kunt u een advertentieverzoek als niet-gepersonaliseerd markeren door de parameter npa=[int] rechtstreeks aan de tagverzoek-URL toe te voegen. We adviseren u de parameter vroeg in de tag op te geven om te voorkomen dat deze wordt afgekapt. Geef npa=1 op om het advertentieverzoek als niet-persoonlijk te markeren. Als u de parameter weglaat, worden standaard gepersonaliseerde advertenties ingesteld. Voorbeeld:

https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

AdSense voor zoeken

Bij advertentieverzoeken aan Google worden standaard gepersonaliseerde advertenties weergegeven, waarbij de advertentieselectie wordt gebaseerd op zowel de zoekopdracht van de gebruiker als de geschiedenis van de individuele gebruiker die de zoekopdracht uitvoert. Google ondersteunt ook de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties. Meer informatie over gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties.

Als u aan sommige gebruikers gepersonaliseerde advertenties en aan andere gebruikers niet-gepersonaliseerde advertenties wilt weergeven, bieden de tags van AdSense voor zoeken uitgevers een manier om de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties per pagina te activeren. Dit kan nuttig zijn als u alle of sommige van uw gebruikers een keuze wilt bieden tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties. 

Voor de webadvertentietag voor aangepaste zoekadvertenties: voeg het volgende toe aan pageOptions in de tag voor aangepaste zoekadvertenties:
personalizedAds: false,


Voor de AdMob-tag: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


Voor de iOS-tag: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Met deze methoden worden niet-gepersonaliseerde advertentieverzoeken voor dat specifieke verzoek geactiveerd. Dit is een stateless parameter. Als de parameter niet wordt ingesteld in daaropvolgende verzoeken voor die gebruiker, wordt het standaardgedrag hersteld, oftewel er wordt om gepersonaliseerde advertenties verzocht.

SDK voor mobiele advertenties van Google

Raadpleeg de website voor app-ontwikkelaars (iOS-SDK voor mobiele advertenties van Google, Android-SDK voor mobiele advertenties van Google) voor meer informatie over de SDK voor mobiele advertenties van Google.

Google-SDK voor interactieve media-advertenties (voor video)

Voor videoverzoeken kunt u aangeven dat u wilt dat Google uw videocontent als niet-gepersonaliseerd behandelt wanneer u de parameter npa=1 aan uw advertentietag toevoegt. U kunt dit doen met een handmatig samengestelde hoofdvideotag of met een van de platformspecifieke IMA-SDK's (html5 IMA SDK, iOS IMA SDK, Android IMA SDK of Google Cast IMA SDK).

Als uw videospeler de Google Ad Manager-functie 'Dynamische advertentie-invoeging' gebruikt, kunt u hiervoor ook de parameter npa=1 opnemen in een verzoek voor video on demand (VOD) of live stream, zodat de parameter wordt doorgegeven aan opgenomen advertentieverzoeken (DAI html5 SDK, DAI Cast SDK, DAI iOS SDK, DAI Android SDK, DAI Roku SDK of DAI tvOS SDK).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?