ES naudotojo sutikimo politika

Skelbimų suasmeninimo nustatymai „Google“ leidėjo skelbimų žymose

Laikydamiesi atnaujintos „Google“ ES naudotojo sutikimo politikos, turite atskleisti tam tikrą informaciją naudotojams iš Europos ekonominės erdvės (EEE) bei JK ir gauti jų sutikimą dėl slapukų ar kitų vietinių saugyklų naudojimo, kai to teisiškai reikalaujama ir dėl asmens duomenų rinkimo, bendrinimo ir naudojimo siekiant suasmeninti skelbimus. Ši politika atitinka ES el. privatumo direktyvos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus.

Skelbimų suasmeninimo nustatymai puslapiuose, kuriuose naudojamos „Google“ leidėjo ir „AdSense“ žymos

Skelbimų užklausų teikimas

Gavusi skelbimų užklausas, „Google“ pagal numatytuosius nustatymus teikia suasmenintus skelbimus, kurie parenkami pagal tinklalapio turinį ir atskiro naudotojo, kuris lankosi puslapyje, istoriją. „Google“ taip pat gali teikti nesuasmenintus skelbimus. Sužinokite daugiau apie suasmenintus ir nesuasmenintus skelbimus

Jei laikotės „Google“ sutikimo politikos reikalavimų ir norite teikti suasmenintus skelbimus visiems naudotojams, esantiems Europos ekonominėje erdvėje bei JK ir apsilankiusiems svetainėje, jokie skelbimų žymų pakeitimai nereikalingi. Nesuasmenintų skelbimų teikimą galite įgalinti programos „AdSense“ turiniui arba „Google Ad Manager“ naudotojo sąsajoje.

Jei kai kuriems naudotojams norite rodyti suasmenintus, o kitiems – nesuasmenintus skelbimus, „Google“ leidėjo žymos ir „AdSense“ ar „Ad Manager“ nesinchronizuotos skelbimų žymos leidėjams suteikia galimybę suaktyvinti nesuasmenintų skelbimų teikimą kiekviename puslapyje. Tai gali būti naudinga, jei visiems ar kai kuriems naudotojams leidžiate rinktis matyti suasmenintus arba nesuasmenintus skelbimus.

Nors šiuose skelbimuose nenaudojami slapukai siekiant suasmeninti skelbimus, juose slapukai naudojami tam, kad būtų nustatyta dažnumo riba, teikiamos apibendrintos skelbimų ataskaitos ir kovojama su apgaulėmis bei piktnaudžiavimu. Todėl reikalingas naudotojų sutikimas naudoti slapukus šiais tikslais šalyse, kuriose taikomos El. privatumo direktyvos nuostatos dėl slapukų. Sužinokite daugiau apie nesuasmenintus skelbimus

Jei naudojate „Google“ leidėjo žymą

Naudokite šį metodą: googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

Jei naudojate „AdSense“ ir „Ad Manager“ nesinchronizuotą skelbimo žymą

Nustatykite šią vertę: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Naudojant šiuos metodus, teikiant vėlesnes „Google“ skelbimų užklausas iš puslapio bus suaktyvintos nesuasmenintų skelbimų užklausos pagal šias palaikomas skelbimų žymas: „Google“ leidėjo žymą, „GPT Light“, „AdSense“ ar „Ad Manager“ asinchronines skelbimų žymas (adsbygoogle.js), senąją sinchroninę „AdSense“ žymą (show_ads.js) ir IMA SDK. Norėdami patikrinti, ar skelbimo žyma teikia nesuasmenintų skelbimų užklausas, suraskite skelbimo užklausą naršyklės kūrėjo įrankiuose ir ieškokite parametro &npa=1.

Iškvietus setRequestNonPersonalizedAds(0) arba nustačius requestNonPersonalizedAds=0, skelbimai vėl bus suasmeninami. Jei puslapyje yra kelių tipų „Google“ skelbimų žymos (pvz., ir „Google“ leidėjo žyma, ir „AdSense“ / „Ad Manager“ asinchroninė žyma), gali būti neįmanoma numatyti, kas bus vykdoma pirmiausia, todėl saugumo sumetimais naudokite kiekvieno tipo žymos nesuasmenintų skelbimų valdiklius.

Skelbimų užklausų pristabdymas

Naudojant „Google“ leidėjo žymą ir „AdSense“ / „Ad Manager“ asinchronines žymas, galima įkelti puslapį ir palaukti aiškaus signalo prieš teikiant skelbimų užklausas. Tai gali būti naudinga, jei prieš teikiant skelbimų užklausas reikia palaukti, kol naudotojas atliks veiksmus sutikimo prašymo naudotojo sąsajoje.

Jei naudojate „Google“ leidėjo žymą: galite pavėlinti skelbimų užklausas naudodami nesinchronizuotą režimą.

 • Jei norite neleisti žymai siųsti skelbimų užklausų įkeliant pradinį puslapį, naudokite funkciją disableInitialLoad(). Tai reikia atlikti prieš suaktyvinant bet kokias skelbimų užklausas naudojant display().
 • Nustatykite skelbimo sritis naudodami kreipinius į googletag.cmd.push(...), kaip ir įprastai.
 • Kai naudotojas pasirinks, sutikti ar nesutikti, prireikus iškvieskite setRequestNonPersonalizedAds(1).
 • Norėdami tęsti skelbimų užklausų siuntimą, naudokite funkciją refresh().
 • Jei neiškviesite refresh(), skelbimai nebus rodomi. Naudojant enableSyncRendering() užklausų pavėlinti negalima.

Jei naudojate „AdSense“ ar „Ad Manager“ asinchroninį skelbimo kodą

 • Naudokite (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1, jei norite uždrausti žymai siųsti skelbimų užklausas. Tai reikia atlikti prieš suaktyvinant bet kokias skelbimų užklausas naudojant adsbygoogle.push(...).
 • Nustatykite skelbimo sritis naudodami kreipinius į adsbygoogle.push(...), kaip ir įprastai.
 • Kai naudotojas pasirinks sutikti ar nesutikti, prireikus nustatykite requestNonPersonalizedAds=1.
 • Norėdami atnaujinti skelbimų užklausų siuntimą, naudokite (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0.
 • Jei nenustatysite pauseAdRequests=0, skelbimai nebus rodomi.

Naudojant šį būdą, skelbimų užklausos nesiunčiamos, tačiau įvairūs scenarijai vis tiek įkeliami. Nors esamus slapukus „Google“ domenuose galima nuskaityti, nauji slapukai nebus nustatomi. Bet kokie su esamais slapukais susieti duomenys nebus naudojami skelbimams teikti ar įvertinti.

Jei naudojate sutikimo tvarkymo sprendimą, kuris suteikia galimybę atidėti scenarijų įkėlimą iki naudotojui pasirenkant, taip pat galite atidėti gpt.js ir adsbygoogle.js įkėlimą. Naudojant kitų tipų „Google“ skelbimų žymas, negalima pristabdyti skelbimų užklausų. Turite stengtis jų neįkelti, kol būsite pasiruošę pateikti suasmenintų arba nesuasmenintų skelbimų užklausų.

Jei reikia daugiau pagalbos dėl „AdSense“ žymų, žr. straipsnį „Skelbimų suasmeninimo nustatymų skelbimų kodo pavyzdžiai“.

Skelbimų tinkinimo nustatymai AMP puslapiuose

Teikiant skelbimų užklausas iš AMP puslapių, galima pasirinkti tuos pačius skelbimų suasmeninimo nustatymus kaip ir pirmiau aprašytuose ne AMP puslapiuose: leidėjai gali pasirinkti rodyti nesuasmenintus skelbimus visiems naudotojams, esantiems Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir JK, arba suasmenintus ar nesuasmenintus skelbimus atsižvelgdami į sutikimą. Toliau pateikiami nurodymai, kaip AMP puslapiuose konfigūruoti kiekvieną scenarijų, pagal kurį teikiamos skelbimų užklausos naudojant <amp-ad type=”doubleclick”> arba <amp-ad type=”adsense”>.

Nesuasmenintų skelbimų teikimas visiems EEE ir JK naudotojams

Jei AMP skelbimų žymose nenaudojate konfigūravimo realiuoju laiku (RTC), galite paprasčiausiai įgalinti nesuasmenintų skelbimų teikimą „Google Ad Manager“ arba „AdSense“ naudotojo sąsajoje ir AMP puslapiuose nebereikės atlikti kitų keitimų.

Jei AMP skelbimų žymose naudojate konfigūravimą realiuoju laiku (RTC), galite sukonfigūruoti puslapį, kad iš jo nebūtų siunčiamos RTC užklausos naudotojams, kuriems turi būti rodomi nesuasmeninti skelbimai (t. y. esantiems EEE ir JK). Toliau nurodyti reikiami komponentai ir konfigūracijos (amp-geo bei amp-consent), kurių reikia norint tai atlikti. 


<!-- Pirmiausia turime nustatyti plėtinį „amp-geo“. Apibrėžiame grupę „eea“, į kurią įtrauktos visos Europos ekonominės erdvės šalys. Turėsite nuolat atnaujinti šį sąrašą, nes EEE narės laikui bėgant gali keistis. -->
amp-geo layout="nodisplay"
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

<!-- Dabar turime nustatyti sutikimą, kurio skirtasis laikas yra 0 (t. y. sutikimo naudotojo sąsaja iš viso nerodoma), o numatytoji sutikimo būsena – „rejected“ (atmesta). Taip bus sustabdyti RTC iškvietimai ir „DoubleClick“ leidėjams ar „AdSense“ bus nurodoma teikti nesuasmenintus skelbimus. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
   "policy": {
    "default": {
     "waitFor": {
      "my_consent": []
     }
     "timeout": {
      "seconds": 0,
      "fallbackAction": "reject"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

Turite pridėti atributą data-block-on-consent prie bet kokių esamų puslapio komponentų amp-ad, kaip nurodyta toliau.

<!-- Galiausiai turime nustatyti skelbimo žymą ir nurodyti blokuoti pagal sutikimą. -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Suasmenintų ar nesuasmenintų skelbimų teikimas atsižvelgiant į sutikimą

Kadangi AMP negalima naudoti tinkintos „JavaScript“, suasmenintų ar nesuasmenintų skelbimų užklausų teikimas priklauso nuo komponento amp-consent konfigūracijos ir atributų data-block-on-consent bei data-npa-on-unknown-consent. Tarkime, kad jau sukonfigūravote komponentą amp-consent ir susiejote jį su visomis puslapio žymomis <amp-ad> naudodami data-block-on-consent. Galimi toliau nurodyti atvejai.

 • Jei naudotojas suteikė leidimą pateikus komponentą amp-consent (paragintas davė sutikimą), skelbimų užklausos bus teikiamos įprastai.
 • Jei naudotojas nesuteikė leidimo pateikus komponentą amp-consent (paragintas nedavė sutikimo), bus teikiamos nesuasmenintų skelbimų užklausos.
 • Jei naudotojo amp-consent atsakymas nežinomas (naudotojas atmetė raginimą sutikti):
  • pagal numatytuosius nustatymus nesiunčiamos jokios skelbimų užklausos;
  • jei data-npa-on-unknown-consent nustatytas kaip true, bus teikiamos nesuasmenintų skelbimų užklausos.
 • Jei sukonfigūruosite komponentą amp-geo, kad sutikimas nebūtų taikomas atsižvelgiant į naudotojo geografinę vietovę, užklausos bus siunčiamos įprastai.

Jei žymose <amp-ad> nenaudojamas data-block-on-consent arba komponentas amp-consent sukonfigūruotas netinkamai, užklausos siunčiamos įprastai.

Toliau nurodyta pavyzdinė konfigūracija, kurią naudojant visi EEE ir JK naudotojai bus raginami duoti sutikimą, o tolesnė elgsena aprašyta pirmiau.

<!-- Pirmiausia turime nustatyti plėtinį „amp-geo“. Apibrėžiame grupę „eea“, į kurią įtrauktos visos Europos ekonominės erdvės šalys. Turėsite nuolat atnaujinti šį sąrašą, nes EEE narės laikui bėgant gali keistis. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Dabar turime nustatyti sutikimą šalių grupės „eea“ naudotojams. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 

<!-- Galiausiai turime nustatyti skelbimo žymą ir nurodyti laukti sutikimo, kai reikia. -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>
 

Atminkite, kad yra kitų būdų paraginti tam tikrus naudotojus duoti sutikimą, pvz., sukonfigūruoti puslapį, kad iš jo būtų siunčiama CORS POST užklausa į galutinį tašką, sukonfigūruotą naudojant checkConsentHref. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite „amp-consent“ dokumentus.

Kitų žymų skelbimų suasmeninimo nustatymai

Atšaukto kainos pasiūlymo parodymo „Google“ leidėjo žymos

Jei naudojate atšaukto kainos pasiūlymo parodymo „Google“ leidėjo žymas, galite pažymėti skelbimo užklausą kaip nesuasmenintą įtraukdami toliau nurodytą eilutę į API kreipinį.

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options);

Parametro options vertę nustatykite kaip sveikąjį skaičių 1, kad pažymėtumėte skelbimo užklausą kaip nesuasmenintą, arba kaip 0, kad būtų siunčiamos suasmenintų skelbimų užklausos.

Praleidus šį nustatymą, skelbimai pagal numatytuosius nustatymus bus suasmeninami.

Pavyzdys

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Užklausos be žymų

Jei naudojate užklausas be žymių, skelbimo užklausą galite pažymėti kaip nesuasmenintą, pridėdami parametrą npa=[int] tiesiai prie žymos užklausos URL. Rekomenduojame nurodyti parametrą netoli žymos pradžios, kad jis nebūtų sutrumpintas. Nurodydami npa=1, pažymėsite skelbimo užklausą kaip nesuasmenintą. Jei nepateiksite parametro, skelbimai pagal numatytuosius nustatymus bus suasmeninami. Pavyzdys:

https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

„AdSense“ paieškai

Gavusi skelbimų užklausas, „Google“ pagal numatytuosius nustatymus teikia suasmenintus skelbimus, kurie parenkami pagal naudotojo paieškos užklausą ir atskiro ieškančio naudotojo istoriją. „Google“ taip pat gali teikti nesuasmenintus skelbimus. Sužinokite daugiau apie suasmenintus ir nesuasmenintus skelbimus.

Jei kai kuriems naudotojams norite rodyti suasmenintus, o kitiems – nesuasmenintus skelbimus, „AdSense“ paieškai žymos leidėjams suteikia galimybę suaktyvinti nesuasmenintų skelbimų teikimą kiekviename puslapyje. Tai gali būti naudinga, jei visiems ar kai kuriems naudotojams leidžiate rinktis matyti suasmenintus arba nesuasmenintus skelbimus. 

Jei naudojate tinkintus paieškos skelbimus su žiniatinklio skelbimo žyma, tinkintų paieškos skelbimų žymoje pridėkite toliau nurodytą eilutę prie pageOptions:
personalizedAds: false,


Jei naudojate „AdMob“ žymą: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


Jei naudojate „iOS“ žymą: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Naudojant šiuos metodus, nesuasmeninti skelbimai bus suaktyvinti pateikus konkrečią užklausą. Šis parametras neįsimenamas. Jei parametras netaikomas tolesnėms konkretaus naudotojo užklausoms, bus grąžinta numatytoji elgsena – teikti suasmenintų skelbimų užklausas.

„Google“ skelbimų mobiliesiems SDK

Daugiau informacijos apie „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK rasite programų kūrėjo svetainėje („iOS“ GMA SDK, „Android“ GMA SDK).

„Google“ interaktyviųjų medijos skelbimų (skirtų vaizdo įrašams) SDK

Vaizdo įrašo užklausų atveju pridėdami parametrą npa=1 prie skelbimo žymos, galite nurodyti „Google“ laikyti vaizdo įrašo turinį nesuasmenintu. Tai galite atlikti naudodami neautomatiškai sukurtą pagrindinę vaizdo įrašo žymą arba konkrečiai platformai pritaikytą IMA SDK (HTML5 IMA SDK, „iOS“ IMA SDK, „Android“ IMA SDK arba „Google Cast“ IMA SDK).

Jei vaizdo įrašų leistuvėje naudojama „Google Ad Manager“ dinaminių skelbimų įterpimo funkcija, į vaizdo įrašų kada panorėjus (VOD) arba tiesioginio srauto užklausą taip pat galima įtraukti parametrą npa=1, kad jis būtų perduotas į bet kurias įtrauktas skelbimų užklausas (DAI HTML5 SDK, „DAI Cast“ SDK, „DAI iOS“ SDK, „DAI Android“ SDK, „DAI Roku“ SDK, „DAI tvOS“ SDK).

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta