Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων στις ετικέτες διαφημίσεων εκδοτών της Google

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google, πρέπει να προβείτε σε ορισμένες αποκαλύψεις στους χρήστες σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο και να λάβετε τη συναίνεσή τους για τη χρήση των cookie ή άλλου τοπικού αποθηκευτικού χώρου, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και για τη συλλογή, την κοινοποίηση και τη χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς εξατομίκευσης διαφημίσεων. Αυτή η πολιτική αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις της Οδηγίας της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων για σελίδες που χρησιμοποιούν ετικέτες GPT και AdSense

Υποβολή αιτημάτων για διαφημίσεις

Από προεπιλογή, τα αιτήματα για διαφημίσεις που υποβάλλονται στην Google προβάλλουν εξατομικευμένες διαφημίσεις, με την επιλογή των διαφημίσεων να βασίζεται τόσο στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας όσο και στο ιστορικό του κάθε χρήστη που επισκέπτεται τη σελίδα. Η Google υποστηρίζει επίσης την προβολή μη εξατομικευμένων διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εξατομικευμένες και τις μη εξατομικευμένες διαφημίσεις

Εάν πληροίτε τις απαιτήσεις της Πολιτικής συναίνεσης και θέλετε να προσφέρετε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε όλους τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου που επισκέπτονται τον ιστότοπό σας, δεν θα χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στην προσθήκη ετικετών σε διαφημίσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προβολή μη εξατομικευμένων διαφημίσεων στις διεπαφές χρήστη του AdSense για Περιεχόμενο ή του Google Ad Manager.

Αν θέλετε να προβάλλετε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε ορισμένους χρήστες και μη εξατομικευμένες διαφημίσεις σε άλλους χρήστες, χρησιμοποιήστε τις ασύγχρονες ετικέτες διαφημίσεων GPT και AdSense/Ad Manager, με τις οποίες οι εκδότες μπορούν να ενεργοποιήσουν την προβολή μη εξατομικευμένων διαφημίσεων ανά σελίδα. Αυτό μπορεί να σας φανεί χρήσιμο, αν δώσετε σε όλους ή σε ορισμένους από τους χρήστες σας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ εξατομικευμένων και μη εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Αυτές οι διαφημίσεις δεν χρησιμοποιούν cookie για την εξατομίκευση διαφημίσεων. Ωστόσο, χρησιμοποιούν cookie, για να επιτρέπεται ο περιορισμός συχνότητας και οι συγκεντρωτικές αναφορές διαφημίσεων, καθώς και για να αντιμετωπίζονται περιστατικά απάτης και κατάχρησης. Συνεπώς, απαιτείται συναίνεση για τη χρήση cookie για αυτούς τους σκοπούς από τους χρήστες που βρίσκονται σε χώρες όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με τα cookie βάσει της Οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην ΕΕ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μη εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Για την ετικέτα GPT:

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο: googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

Για την ασύγχρονη ετικέτα διαφήμισης AdSense και Ad Manager:

Ορίστε την τιμή: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Αυτές οι μέθοδοι θα ενεργοποιήσουν αιτήματα μη εξατομικευμένων διαφημίσεων για τα επόμενα αιτήματα για διαφημίσεις Google από τη σελίδα που εκδίδουν οι ακόλουθες υποστηριζόμενες ετικέτες διαφημίσεων: GPT, GPT Light, ασύγχρονες ετικέτες διαφημίσεων AdSense ή Ad Manager (adsbygoogle.js), η παλιά σύγχρονη ετικέτα AdSense (show_ads.js) και το Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA. Επαληθεύστε αν μια ετικέτα διαφήμισης υποβάλλει αιτήματα για μη εξατομικευμένες διαφημίσεις, εντοπίζοντας το αίτημα για διαφήμιση στα εργαλεία για προγραμματιστές του προγράμματος περιήγησης και αναζητώντας την παράμετρο &npa=1.

Η κλήση του setRequestNonPersonalizedAds(0) ή η ρύθμιση του requestNonPersonalizedAds=0 θα επανενεργοποιήσει την εξατομίκευση. Αν μια σελίδα περιέχει πολλούς τύπους ετικετών διαφημίσεων Google (για παράδειγμα, μια ετικέτα GPT και μια ασύγχρονη ετικέτα AdSense/Ad Manager), ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόβλεψη σχετικά με το ποια ετικέτα θα εκτελεστεί πρώτη. Συνεπώς, μια ασφαλής λύση είναι να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο μη εξατομικευμένων διαφημίσεων για κάθε τύπο ετικέτας.

Παύση αιτημάτων για διαφημίσεις

Οι ασύγχρονες ετικέτες GPT και AdSense/Ad Manager υποστηρίζουν τεχνικές για τη φόρτωση της σελίδας σας. Ωστόσο, πριν αρχίσουν να εκδίδουν αιτήματα για διαφημίσεις, θα πρέπει να περιμένουν ένα ρητό χαρακτηριστικό ταυτοποίησης. Αυτό μπορεί να σας φανεί χρήσιμο, αν πρέπει να περιμένετε την αλληλεπίδραση του χρήστη με μια διεπαφή χρήστη αιτήματος συναίνεσης, πριν την έκδοση αιτημάτων για διαφημίσεις.

Όταν χρησιμοποιείτε το GPT: Τα αιτήματα για διαφημίσεις είναι δυνατό να καθυστερήσουν, αν χρησιμοποιείτε την ασύγχρονη λειτουργία.

 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση disableInitialLoad(), για να αποτρέψετε την αποστολή αιτημάτων για διαφημίσεις από την ετικέτα κατά την αρχική φόρτωση της σελίδας. Αυτό πρέπει να γίνει πριν την ενεργοποίηση κάποιου αιτήματος για διαφήμιση με τη χρήση του display().
 • Ρυθμίστε τις θέσεις υποδοχής διαφημίσεων, χρησιμοποιώντας κλήσεις στο googletag.cmd.push(...), όπως συνήθως.
 • Αφού ο χρήστης ορίσει μια επιλογή σχετικά με την παραχώρηση της συναίνεσής του, καλέστε το setRequestNonPersonalizedAds(1), αν χρειαστεί.
 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση refresh(), για να συνεχιστεί η αποστολή αιτημάτων για διαφημίσεις.
 • Αν δεν καλέσετε τη συνάρτηση refresh(), δεν θα εμφανίζονται διαφημίσεις. Τα αιτήματα δεν είναι δυνατό να καθυστερήσουν, αν χρησιμοποιείτε το enableSyncRendering().

Όταν χρησιμοποιείτε τον ασύγχρονο κώδικα διαφήμισης AdSense ή Ad Manager:

 • Χρησιμοποιήστε το (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1, για να αποτρέψετε την αποστολή αιτημάτων για διαφημίσεις από την ετικέτα. Αυτό πρέπει να γίνει πριν την ενεργοποίηση κάποιου αιτήματος για διαφήμιση με τη χρήση του adsbygoogle.push(...).
 • Ρυθμίστε τις θέσεις υποδοχής διαφημίσεων, χρησιμοποιώντας κλήσεις στο adsbygoogle.push(...), όπως συνήθως.
 • Αφού ο χρήστης ορίσει μια επιλογή σχετικά με την παραχώρηση της συναίνεσής του, ορίστε το requestNonPersonalizedAds=1, αν χρειαστεί.
 • Χρησιμοποιήστε το (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0, για να συνεχίσετε την αποστολή αιτημάτων για διαφημίσεις.
 • Αν δεν ορίσετε το pauseAdRequests=0, δεν θα εμφανίζονται διαφημίσεις.

Αυτή η τεχνική αποκλείει την αποστολή αιτημάτων για διαφημίσεις, ωστόσο εξακολουθούν να φορτώνονται διάφορα σενάρια. Ενώ τα υπάρχοντα cookie στους τομείς της Google μπορεί να διαβαστούν, δεν θα οριστούν νέα cookie. Τυχόν δεδομένα που έχουν συσχετιστεί με υπάρχοντα cookie δεν θα χρησιμοποιούνται για την προβολή ή τη μέτρηση διαφημίσεων.

Αν η λύση διαχείρισης συναινέσεων που χρησιμοποιείτε προσφέρει τη δυνατότητα αναβολής της φόρτωσης σεναρίων έως ότου ο χρήστης ορίσει μια επιλογή, τότε μια άλλη δυνατότητα είναι η αναβολή της φόρτωσης των gpt.js και adsbygoogle.js. Άλλοι τύποι ετικετών διαφημίσεων Google δεν υποστηρίζουν την παύση των αιτημάτων για διαφημίσεις. Πρέπει να αποφύγετε τη φόρτωσή τους, έως ότου είστε έτοιμοι να υποβάλετε αιτήματα για εξατομικευμένες ή μη εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες AdSense, ανατρέξτε στα παραδείγματα κώδικα διαφήμισης για τις ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων.

Ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων για σελίδες AMP

Τα αιτήματα για διαφημίσεις από σελίδες AMP παρέχουν τις ίδιες ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων με τις σελίδες που δεν είναι AMP και περιγράφηκαν παραπάνω: Οι εκδότες μπορούν να επιλέξουν να προβάλλουν μη εξατομικευμένες διαφημίσεις σε όλους τους χρήστες που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο ή μπορούν να επιλέξουν να προβάλλουν εξατομικευμένες/μη εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει συναίνεσης. Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης κάθε σεναρίου για σελίδες AMP που υποβάλλουν αιτήματα για διαφημίσεις με το <amp-ad type=”doubleclick”> ή με το <amp-ad type=”adsense”>.

Προβολή μη εξατομικευμένων διαφημίσεων σε όλους τους χρήστες του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου

Αν οι ετικέτες διαφήμισης AMP δεν χρησιμοποιούν τη Διαμόρφωση σε πραγματικό χρόνο (RTC), μπορείτε απλώς να ενεργοποιήσετε την προβολή μη εξατομικευμένων διαφημίσεων στις διεπαφές χρήστη του Google Ad Manager ή του AdSense. Αν το κάνετε αυτό, δεν χρειάζονται περαιτέρω αλλαγές στις σελίδες AMP.

Αν οι ετικέτες διαφήμισης AMP χρησιμοποιούν τη Διαμόρφωση σε πραγματικό χρόνο (RTC), η σελίδα σας μπορεί να διαμορφωθεί, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αποστολή αιτημάτων RTC για τους χρήστες που θα λαμβάνουν μη εξατομικευμένες διαφημίσεις (δηλαδή, για τους χρήστες στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ακολουθούν τα απαραίτητα στοιχεία και οι διαμορφώσεις (amp-geo και amp-consent), για να γίνει αυτό. 


<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
amp-geo layout="nodisplay"
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

<!-- Next we need to setup the consent with 0 timeout (i.e. it doesn’t show a consent UI  at all) and default “rejected” consent state. This halts RTC callouts and signals DFP/AdSense to serve non-personalized ads. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
   "policy": {
    "default": {
     "waitFor": {
      "my_consent": []
     }
     "timeout": {
      "seconds": 0,
      "fallbackAction": "reject"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

Πρέπει να προσθέσετε το χαρακτηριστικό data-block-on-consent σε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία amp-ad στη σελίδα, όπως περιγράφεται παρακάτω:

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it block on consent -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Προβολή εξατομικευμένων/μη εξατομικευμένων διαφημίσεων βάσει συναίνεσης

Δεδομένου ότι το AMP δεν επιτρέπει προσαρμοσμένη JavaScript, η υποβολή αιτημάτων για εξατομικευμένες ή μη εξατομικευμένες διαφημίσεις βασίζεται στη διαμόρφωση ενός στοιχείου amp-consent, καθώς και στα χαρακτηριστικά data-block-on-consent και data-npa-on-unknown-consent. Ας υποθέσουμε ότι έχετε διαμορφώσει ένα στοιχείο amp-consent και το έχετε συνδέσει με όλες τις ετικέτες <amp-ad> στη σελίδα, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό data-block-on-consent:

 • Αν ο χρήστης απαντήσει καταφατικά στο στοιχείο amp-consent (δηλαδή, αν αποδεχτεί την προτροπή συναίνεσης), τα αιτήματα για διαφημίσεις θα υποβάλλονται κανονικά.
 • Αν ο χρήστης απαντήσει αρνητικά στο στοιχείο amp-consent (δηλαδή, αν απορρίψει την προτροπή συναίνεσης), θα υποβάλλονται αιτήματα για μη εξατομικευμένες διαφημίσεις.
 • Αν η απάντηση του χρήστη στο στοιχείο amp-consent είναι άγνωστη (δηλαδή, αν ο χρήστης παραβλέψει την προτροπή συναίνεσης)
  • Από προεπιλογή, δεν αποστέλλονται καθόλου αιτήματα για διαφημίσεις
  • Αν το χαρακτηριστικό data-npa-on-unknown-consent οριστεί ως true, θα υποβάλλονται αιτήματα για μη εξατομικευμένες διαφημίσεις
 • Αν διαμορφώσετε ένα στοιχείο amp-geo, έτσι ώστε η συναίνεση να μην ισχύει βάσει της γεωγραφικής τοποθεσίας του χρήστη, τότε τα αιτήματα αποστέλλονται κανονικά.

Αν οι ετικέτες <amp-ad> δεν χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό data-block-on-consent ή αν το στοιχείο amp-consent δεν έχει διαμορφωθεί σωστά, τότε τα αιτήματα αποστέλλονται κανονικά.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα διαμόρφωσης που ζητά τη συναίνεση όλων των χρηστών στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την επακόλουθη συμπεριφορά όπως περιγράφεται παραπάνω:

<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Next we need to setup the consent for users in the “eea” country group -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it to wait for consent when necessary -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>
 

Έχετε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ζητήσετε επιλεκτικά τη συναίνεση των χρηστών. Ένας τρόπος είναι να διαμορφώσετε τη σελίδα, έτσι ώστε να αποστέλλεται ένα αίτημα CORS POST σε ένα τελικό σημείο, το οποίο διαμορφώνετε μέσω του checkConsentHref. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα διαβάζοντας την τεκμηρίωση του στοιχείου amp-consent.

Ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων για άλλες ετικέτες

Ετικέτες επιστροφής GPT

Αν χρησιμοποιείτε ετικέτες επιστροφής GPT, μπορείτε να επισημάνετε ένα αίτημα για μη εξατομικευμένη διαφήμιση, συμπεριλαμβάνοντας τo παρακάτω στην κλήση API:

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options)

Ρυθμίστε την παράμετρο options στην ακέραιη τιμή 1, για να επισημάνετε το αίτημα για μη εξατομικευμένη διαφήμιση, και στην τιμή 0 για αιτήματα για διαφημίσεις που είναι κατάλληλα για εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Αν παραλείψετε αυτήν τη ρύθμιση, οι εξατομικευμένες διαφημίσεις επιτρέπονται από προεπιλογή.

Παράδειγμα:

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Αιτήματα χωρίς ετικέτες

Αν χρησιμοποιείτε αιτήματα χωρίς ετικέτες, μπορείτε να επισημάνετε ένα αίτημα για διαφήμιση ως μη εξατομικευμένη διαφήμιση, προσθέτοντας την παράμετρο npa=[int] απευθείας στο URL του αιτήματος ετικέτας. Συνιστούμε να καθορίσετε την παράμετρο νωρίς στην ετικέτα, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος περικοπής. Ορίστε την παράμετρο npa=1, για να επισημάνετε το αίτημα για μη εξατομικευμένη διαφήμιση. Αν η παράμετρος αυτή παραλειφθεί, επιτρέπονται από προεπιλογή οι εξατομικευμένες διαφημίσεις. Για παράδειγμα:

https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

AdSense για Αναζήτηση

Από προεπιλογή, τα αιτήματα για διαφημίσεις που υποβάλλονται στην Google προβάλλουν εξατομικευμένες διαφημίσεις, με την επιλογή της διαφήμισης να βασίζεται τόσο στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας όσο και στο ιστορικό κάθε μεμονωμένου χρήστη που επισκέπτεται τη σελίδα. Η Google υποστηρίζει επίσης την προβολή μη εξατομικευμένων διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εξατομικευμένες και τις μη εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Αν θέλετε να προβάλλετε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε ορισμένους χρήστες και μη εξατομικευμένες διαφημίσεις σε άλλους χρήστες, χρησιμοποιήστε τις ετικέτες του AdSense για Αναζήτηση, με τις οποίες μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προβολή μη εξατομικευμένων διαφημίσεων ανά σελίδα. Αυτό μπορεί να σας φανεί χρήσιμο, αν δώσετε σε όλους ή σε ορισμένους από τους χρήστες σας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ εξατομικευμένων και μη εξατομικευμένων διαφημίσεων. 

Για την ετικέτα διαφήμισης ιστού για τις Προσαρμοσμένες διαφημίσεις αναζήτησης: Προσθέστε το εξής στο pageOptions στην ετικέτα Προσαρμοσμένων διαφημίσεων αναζήτησης:
personalizedAds: false,


Για την ετικέτα AdMob: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


Για την ετικέτα iOS: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Αυτές οι μέθοδοι θα ενεργοποιήσουν αιτήματα για μη εξατομικευμένες διαφημίσεις για το συγκεκριμένο αίτημα. Πρόκειται για μια παράμετρο χωρίς επίβλεψη κατάστασης. Αν η παράμετρος δεν έχει οριστεί σε επόμενα αιτήματα για τον συγκεκριμένο χρήστη, η συμπεριφορά θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη της κατάσταση, δηλαδή στην υποβολή αιτημάτων για εξατομικευμένες διαφημίσεις.

SDK διαφημίσεων Google για κινητά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SDK διαφημίσεων Google για κινητά, ανατρέξτε στον ιστότοπο προγραμματιστών εφαρμογών (GMA SDK για iOS, GMA SDK για Android).

SDK διαδραστικών διαφημίσεων μέσων Google (για βίντεο)

Στα αιτήματα βίντεο, μπορείτε να υποδείξετε ότι θέλετε η Google να αντιμετωπίζει το περιεχόμενο βίντεο ως μη εξατομικευμένο, όταν προσθέτετε την παράμετρο npa=1 στην ετικέτα διαφήμισης. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με μια μη αυτόματη ετικέτα κύριου βίντεο ή με τη χρήση οποιουδήποτε Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA ειδικά για πλατφόρμες (Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA για HTML5, Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA για iOS, Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA για Android, Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA για Google Cast).

Αν το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιεί τη λειτουργία Εισαγωγής δυναμικής διαφήμισης του Google Ad Manager, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την παράμετρο npa=1 με ένα βίντεο κατά απαίτηση (VOD) ή με ένα αίτημα ζωντανής ροής για τη μεταβίβαση της παραμέτρου σε τυχόν αιτήματα για διαφημίσεις που περιλαμβάνονται (DAI HTML5 SDK, DAI Cast SDK, DAI iOS SDK, DAI Android SDK, DAI Roku SDK, DAI tvOS SDK).

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας