Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Polityka w zakresie zgody użytkownika z UE

Dostosowywanie się do polityki w zakresie zgody użytkownika z UE

Wybieranie opcji wyświetlania reklam i uzyskiwanie zgody użytkowników na wykorzystanie danych

Zgodnie ze zaktualizowaną polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE musisz udzielać odpowiednich informacji użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii oraz uzyskać ich zgodę na stosowanie plików cookie lub innych środków do lokalnego przechowywania danych, jeśli jest to wymagane prawnie. Musisz też uzyskać ich zgodę na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam. Polityka ta odzwierciedla wymagania UE zawarte w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Aby pomóc wydawcom w wypełnieniu obowiązków, jakie nakłada na nich ta polityka, Google oferuje opisane poniżej opcje wyświetlania reklam użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii. Jeśli nie wprowadzisz żadnych zmian, na Twojej stronie nadal będą się wyświetlać reklamy najczęściej wybieranych dostawców technologii reklamowych.

W skład EOG wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Rozpocznij

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Ustawienia blokowania a potem Treść a potem Wszystkie witryny a potem Zgoda użytkowników z UE.

  Pojawi się strona „Zgoda użytkowników z UE”. Zaktualizuj na niej ustawienia w opisany niżej sposób.

Te ustawienia dotyczą tylko AdSense dla treści. Informacje o ustawieniach dotyczących AdSense dla wyszukiwania znajdziesz w artykule Ustawienia personalizacji reklam w tagach reklam wydawcy Google.

Wybierz rodzaj reklam, które chcesz wyświetlać

Jeśli wybierzesz omówione poniżej ustawienie „Reklamy niespersonalizowane”, wszystkim użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii będziesz wyświetlać tylko reklamy niespersonalizowane. Jeśli natomiast chcesz umożliwić użytkownikom wybór między reklamami spersonalizowanymi a niespersonalizowanymi, wybierz ustawienie „Reklamy spersonalizowane” i zastosuj się do instrukcji, aby na życzenie użytkownika wyświetlać reklamy niespersonalizowane.

Reklamy spersonalizowane

Google może nadal wyświetlać Twoim użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii zarówno reklamy spersonalizowane, jak i niespersonalizowane. Będziemy używać tego ustawienia, o ile nie wprowadzisz zmian na tej stronie.

Reklamy spersonalizowane docierają do użytkowników na podstawie ich zainteresowań, danych demograficznych i innych kryteriów. W przypadku reklam spersonalizowanych dostawcy technologii reklamowych mogą gromadzić, otrzymywać od użytkowników i wykorzystywać dane osobowe. Dlatego przy uzyskiwaniu zgody użytkownika na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby wyświetlania reklam spersonalizowanych musisz wyraźnie wskazać wszystkich takich dostawców technologii reklamowych.

Reklamy niespersonalizowane

Google będzie wyświetlać wszystkim Twoim użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii tylko reklamy niespersonalizowane.

Reklamy niespersonalizowane są kierowane na podstawie informacji kontekstowych, a nie wcześniejszych zachowań danego użytkownika. Choć reklamy te nie wykorzystują plików cookie na potrzeby personalizacji reklam, to używają ich, aby umożliwiać ograniczenie liczby wyświetleń, generowanie zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami. Dlatego też uzyskanie zgody na użycie plików cookie w tych celach jest wymagane w przypadku użytkowników z krajów, do których mają zastosowanie przepisy unijnej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące plików cookie. Google nie wymaga od Ciebie uzyskania zgody użytkowników na korzystanie z interfejsu Trust Token API przeglądarki na potrzeby walki z oszustwami i nadużyciami.

Jeśli na Twoim koncie wyświetlanie reklam spersonalizowanych zostało już wyłączone, wybierz Reklamy niespersonalizowane, aby wyświetlały się tylko reklamy tego typu. Google zastosuje bardziej restrykcyjne ustawienia.

Wybierz dostawców technologii reklamowych (w przypadku reklam spersonalizowanych)

Aby lepiej dostosować się do zaktualizowanej polityki Google w zakresie zgody użytkownika z UE, możesz wybrać preferowanych dostawców technologii reklamowych z listy firm, które poinformowały nas o swojej zgodności z RODO. Wszystkie te firmy muszą też przestrzegać naszych zasad używania danych, aby zapewniać ochronę danych wydawcy.

Jeśli wybierzesz tych dostawców technologii reklamowych (w tym Google oraz inne systemy licytujące i dostawców), będą oni mogli wykorzystywać informacje o Twoich użytkownikach do personalizacji reklam i pomiaru ich skuteczności.

Dostawcy technologii reklamowych to nie to samo co sieci zapośredniczenia. Wybór dostawcy nie ma wpływu na zapośredniczenie.
 1. Zaznacz grupę najczęściej wybieranych dostawców technologii reklamowych lub utwórz własną grupę:
  • Grupa najczęściej wybieranych dostawców technologii reklamowych: zastosujemy to ustawienie, o ile nie wprowadzisz zmian na tej stronie.
  • Niestandardowa grupa dostawców technologii reklamowych: wybierz preferowanych dostawców technologii reklamowych.
 2. Wyraźnie wskaż użytkownikom wybranych przez Ciebie dostawców i uzyskaj zgodę użytkowników na wykorzystanie danych zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE.

  Możesz wyszczególnić wybranych dostawców technologii reklamowych w ramach procesu uzyskiwania zgody na wykorzystanie danych albo zamieścić ich listę na osobnej stronie w swojej witrynie, na którą użytkownicy zostaną przekierowani podczas udzielania zgody na wykorzystanie danych. Aby zachować zgodność z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE, w obu tych przypadkach musisz podać link do szczegółowego opisu działań realizowanych przez każdego dostawcę.

Skonfiguruj narzędzie do uzyskiwania zgody użytkowników

Możesz utworzyć własne okno, które będzie wyświetlać w Twoich witrynach prośbę o udzielenie zgody na przetwarzanie danych skierowaną do użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii. Dowiedz się więcej o przekazywaniu AdSense sygnałów zgody.

Aby uzyskać więcej informacji i pomoc w zakresie zgody użytkownika z UE, skorzystaj z dostępnego w Centrum pomocy narzędzia do rozwiązywania problemów z RODO.

Dodatkowe uwarunkowania

Interfejs API Piaskownicy prywatności

Google eksperymentuje z nowymi sposobami wyświetlania i pomiaru reklam internetowych w sposób, który lepiej chroni prywatność użytkowników online. Właśnie w tym celu wprowadziliśmy w Chrome Piaskownicę prywatności. Podczas korzystania z niektórych interfejsów API Piaskownicy (w tym Topics, FledgeAttribution Reporting API) na potrzeby testowania origin możesz używać danych osobowych do personalizacji reklam lub uzyskiwania dostępu do pamięci lokalnej. Zgodnie z Polityką w zakresie zgody użytkownika z UE w takich przypadkach należy uzyskać prawnie wiążącą zgodę użytkownika – tak samo jak ma to miejsce obecnie w odniesieniu do personalizacji reklam i korzystania z opcjonalnych sposobów lokalnego przechowywania informacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
157
false
false