Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie

Voldoen aan het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie

Kies opties voor advertentieweergave en verkrijg toestemming van gebruikers

Overeenkomstig het geüpdatete beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie van Google moet u bepaalde openbaarmakingen doen aan uw gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk en indien wettelijk vereist toestemming verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag, en om persoonlijke gegevens te verzamelen, delen en gebruiken om advertenties te personaliseren. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de ePrivacy-richtlijn van de EU en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Google wil uitgevers ondersteunen bij de uitvoering van taken om aan dit beleid te voldoen. Daarom biedt Google de hieronder beschreven opties voor advertentieweergave voor gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk. Als u geen van de hieronder beschreven wijzigingen aanbrengt, wordt de veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie weer gebruikt.

De EER omvat de lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Aan de slag

 1. Log in op uw AdSense-account.
 2. Klik op Opties voor blokkeren en dan Content en dan Alle sites en dan Toestemming van gebruikers in de Europese Unie.

  De pagina 'Toestemming van gebruikers in de Europese Unie' wordt weergegeven. Update de instellingen voor de gedeelten op deze pagina zoals hieronder wordt beschreven.

Houd er rekening mee dat deze instellingen alleen van toepassing zijn op AdSense voor content. Ga voor de zoekinstellingen in AdSense naar instellingen voor gepersonaliseerde advertenties in advertentietags voor Google-uitgevers.

Kiezen welk type advertenties u wilt weergeven

U kunt ervoor kiezen aan al uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven met de instelling 'Niet-gepersonaliseerde advertenties' hieronder. Als u uw gebruikers echter een keuze wilt geven tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties, selecteert u 'Gepersonaliseerde advertenties' en volgt u de instructies om per verzoek niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Gepersonaliseerde advertenties

Google kan gepersonaliseerde advertenties en niet-gepersonaliseerde advertenties aan uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk blijven weergeven. Deze instelling wordt gebruikt, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.

Gepersonaliseerde advertenties bereiken gebruikers op basis van hun interesses, demografische gegevens en andere criteria. Omdat aanbieders van advertentietechnologie met gepersonaliseerde advertenties persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen verzamelen, ontvangen en gebruiken, moet u al deze aanbieders van advertentietechnologie duidelijk identificeren wanneer u toestemming van de gebruiker verkrijgt voor het verzamelen, delen en gebruiken van persoonlijke gegevens om advertenties te personaliseren.

Niet-gepersonaliseerde advertenties

Google geeft aan al uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk uitsluitend niet-gepersonaliseerde advertenties weer.

Niet-gepersonaliseerde advertenties worden getarget met behulp van contextuele informatie in plaats van het eerdere gedrag van een gebruiker. Hoewel voor deze advertenties geen cookies worden gebruikt voor personalisatie van advertenties, worden wel cookies gebruikt om een frequentielimiet in te stellen, voor verzamelde advertentierapportage en om fraude en misbruik te bestrijden. Toestemming om cookies voor die doeleinden te gebruiken is daarom vereist van gebruikers in landen waarop de bepalingen uit de ePrivacy-richtlijn van de Europese Unie ten aanzien van cookies van toepassing zijn.

Als u zich al heeft afgemeld voor gepersonaliseerde advertenties, moet u hier nog steeds de optie Niet-gepersonaliseerde advertenties selecteren om ervoor te zorgen dat er alleen niet-gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven. Google past de meer beperkende instellingen toe.

Aanbieders van advertentietechnologie selecteren (voor gepersonaliseerde advertenties)

Google wil u helpen het geüpdatete beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie van Google na te leven. Daarom heeft u de mogelijkheid de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur te selecteren uit een lijst van bedrijven die ons informatie hebben gegeven over hun naleving van de AVG. Al deze bedrijven moeten ook voldoen aan ons beleid inzake gegevensgebruik om ervoor te zorgen dat gegevens van uitgevers zijn beschermd.

Als u deze aanbieders van advertentietechnologie selecteert (waaronder Google en andere advertentienetwerken en leveranciers), kunnen zij gegevens over uw gebruikers gebruiken om advertenties te personaliseren en te meten.

 1. Klik op Een csv met opbrengstgegevens downloaden om te bepalen welke aanbieders van advertentietechnologie u moet selecteren.
  Opmerking: De opbrengstgegevens voor aanbieders van advertentietechnologie zijn schattingen. Ook is er sprake van overlap: bij een enkele vertoning kunnen meerdere aanbieders van advertentietechnologie zijn betrokken. In die gevallen wordt de impact op de opbrengst dubbel geteld over meerdere rijen.
 2. Kies een veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie of maak een aangepaste set:
  • Veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie: deze instelling wordt gebruikt, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.
  • Aangepaste set aanbieders van advertentietechnologie: selecteer de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur.
 3. Zorg ervoor dat het voor de gebruikers duidelijk is welke aanbieders u heeft geselecteerd en verkrijg toestemming van de gebruikers in overeenstemming met het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie.

  U kunt dit doen door de aanbieders van advertentietechnologie die u heeft gekozen, te vermelden in een toestemmingsproces of door deze te vermelden op een afzonderlijke pagina van uw site waarnaar u gebruikers doorverwijst vanuit een toestemmingsproces. In beide gevallen moet u een link bieden naar de door iedere aanbieder geleverde informatie waarin de activiteiten van de aanbieder worden beschreven. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. U vindt de relevante URL's in de beschikbare csv-bestanden (voor uw aangepaste lijst of voor de lijst van veelgebruikte aanbieders).

Toestemming verkrijgen instellen

U kunt een eigen toestemmingsdialoogvenster maken om op uw site(s) een bericht weer te geven waarin gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk om toestemming wordt gevraagd. Meer informatie over het doorgeven van toestemmingssignalen aan AdSense.

Raadpleeg onze AVG-probleemoplosser voor meer informatie en hulp bij het verkrijgen van toestemming van gebruikers in de EU.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen