EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntö

Julkaisijoille tarkoitettuja työkaluja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen

Käyttäjän etu on jo kauan ollut lähtökohtana kaikessa Googlen toiminnassa. Olemme käyttäjiemme luotettavia kumppaneita emmekä milloinkaan myy käyttäjien henkilötietoja. Tarjoamme työkaluja, kuten Oma tili sekä Miksi tämä mainos‑ ja Estä tämän mainoksen näkyminen ‑valinnat, jotka edistävät avoimuutta ja antavat käyttäjille mahdollisuuden hallita omaa mainoskokemustaan. Tuemme myös Coalition for Better Adsin, Digital News Initiativen, Google News Initiativen ja ads.txt:n kaltaisia hankkeita, jotta voimme olla mukana luomassa toimivaa ja kestävää mainosekosysteemiä sekä auttaa sinua ja muita kaltaisiasi julkaisijoita liiketoiminnan kasvattamisessa. 

Viime elokuussa ilmoitimme, että sitoudumme noudattamaan Euroopassa sittemmin voimaan tullutta uutta yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), joka koskee Euroopan talousalueella (ETA) olevia käyttäjiä. Olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä kanssasi, jotta voimme siirtyä noudattamaan uuden asetuksen vaatimuksia mahdollisimman sujuvasti. Tässä ohjekeskuksen artikkelissa on lisätietoja siitä, millä tavoin tuemme sinua GDPR-asetuksen aiheuttamissa muutoksissa. Etsimäsi tieto saattaa löytyä myös usein kysytyistä kysymyksistä.

Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Julkaisijoille tarkoitetuissa tuotteissamme (Google Ad Manager, Ad Exchange, AdMob ja AdSense) sekä sinä että Google toimitte itsenäisinä henkilötietojen hallinnoijina eli rekisterinpitäjinä. Google toimii rekisterinpitäjänä, sillä teemme säännöllisesti dataan liittyviä päätöksiä toimittaessamme tuotteen käyttäjille ja pyrkiessämme parantamaan sitä. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun testaamme mainosten näyttöalgoritmeja, seuraamme loppukäyttäjien viivettä ja pyrimme turvaamaan ennusteita laativan järjestelmämme tarkkuuden. Hyödynnämme dataa myös erilaisissa ominaisuuksissa, kuten avointen huutokauppojen optimoidussa hinnoittelussa, jotta voimme näyttää osuvia ja tehokkaita mainoksia. Täällä on lisätietoja siitä, miten käsittelemme dataa Ad Managerissa ja Ad Exchangessa. 

Googlen julkaisijatuotteiden asema rekisterinpitäjänä ei anna Googlelle mitään lisäoikeuksia dataan, joka on peräisin siitä, että julkaisija käyttää kyseisiä tuotteita. Googlen ja julkaisijoiden välisen sopimuksen ehdot sekä ominaisuuskohtaiset asetukset, joita julkaisija valitsee tuotteiden käyttöliittymistä, säätelevät jatkossakin Googlen oikeutta käyttää dataa.

Sinun ei tarvitse pyytää käyttäjän suostumusta, joka koskee käyttäjän toimintaa Googlen sivustoilla (pyydämme suostumuksen itse, kun käyttäjät käyvät sivustoillamme). Edellytämme ainoastaan, että pyydät käyttäjiltä suostumuksen siihen, millä tavoin käytät mainostuotteitamme verkko-omaisuuksissasi. Edellytämme jo entuudestaan, että Euroopan talousalueella olevilta käyttäjiltä pyydetään suostumus tiettyjä asioita varten. Päivitämme nämä vaatimukset nyt GDPR-asetuksen mukaisiksi. Pyydämme, että lisäät linkin tälle käyttäjille näkyvälle sivulle, jolla kerrotaan, kuinka Google hallinnoi dataa mainostuotteissaan. Näin tarjoat käyttäjillesi tietoa siitä, miten Google käsittelee heidän henkilötietojaan, ja noudatat EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntöämme.

Suostumuksen pyytämiseen liittyvä tuki

Ekosysteemin kannalta GDPR tuo mukanaan merkittäviä uusia velvoitteita. Lisätietoja niistä on jäljempänä lakeihin ja säädöksiin liittyvissä ohjelinkeissä. EU‑alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytännön muutokset, joista aiemmin ilmoitimme, ovat näiden uusien vaatimusten mukaisia. Olemme myös päivittäneet EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntöön liittyvän ohjesivun ja lisänneet sinne vastauksia kysymyksiin, joita asiakkaat ovat meille esittäneet. 

Google tarjoaa käyttöösi valinnaisia työkaluja, joiden avulla voit pyytää käyttäjien suostumusta verkkosivuillasi ja sovelluksissa. Näitä työkaluja ovat muun muassa

Teemme jatkossakin yhteistyötä IAB Europen kanssa läpinäkyvyys- ja suostumuskehykseen liittyvässä hankkeessa. Pyrimme myös varmistamaan, että alan ratkaisut ovat yhteensopivia julkaisijoille tarkoitettujen Googlen mainontatuotteiden (Ad Manager ja AdSense) kanssa.

Personoitujen mainosten hallinta

Tarjoamme julkaisijoille myös seuraavia uusia ominaisuuksia mainosten personoinnin hallintaa varten:

  • Mainosteknologiatyökalut (Ad Manager ‑ohjekeskus, AdMob-ohjekeskus ja AdSense-ohjekeskus), joiden avulla voit valita kumppaneita näyttämään mainoksia Euroopan talousalueella oleville sivustojesi ja sovellustesi käyttäjille sekä tekemään asiaan liittyviä mittauksia, kun mainosjakauman myyntiin käytetään ohjelmallisia kanavia, kuten Programmatic Guaranteed ‑kanavaa. Voit valita haluamasi kumppanit sellaisten yritysten joukosta, jotka ovat ilmoittaneet meille noudattavansa GDPR-asetuksen vaatimuksia. Kaikkien näiden yritysten on noudatettava myös datan käyttöä koskevaa käytäntöämme, jotta käyttäjien data varmasti suojataan asiaankuuluvalla tavalla. Näihin työkaluihin liittyvien mainosteknologian tarjoajien kattava luettelo on saatavilla Ad Manager-, AdSense- ja AdMob-tuotteiden ohjekeskuksista. (Mittaus- ja mainosteknologiakumppanit, jotka eivät vielä ole toimittaneet meille tarvittavia tietoja, voivat ottaa yhteyttä tällä lomakkeella.)
  • Ad Managerin rivikohtien hallintaominaisuudet (Ad Manager ‑ohjekeskus), joiden avulla voit valita tagipohjaisia rivikohtia näytettäväksi Euroopan talousalueella oleville käyttäjille personoidussa tai personoimattomassa tilassa. 
  • Personoimaton mainosratkaisu (Ad Manager ‑ohjekeskus ja AdSense‑ohjekeskus), jonka avulla voit tarjota Euroopan talousalueella oleville käyttäjille mahdollisuuden valita personoidut tai personoimattomat mainokset (tai valita, että kaikille Euroopan talousalueella oleville käyttäjille näytetään vain personoimattomia mainoksia). Personoimattomissa mainoksissa käytetään vain kontekstuaalisia tietoja, mukaan lukien yleisiä (kaupunkitason) sijaintitietoja. ​
    • Vaikka näissä mainoksissa ei käytetä evästeitä mainosten personoimiseen, evästeitä käytetään kuitenkin näyttötiheyden rajoittamiseen, mainosten yhteenvetoraportointiin sekä petosten ja väärinkäytön ehkäisemiseen. Siksi evästeiden käyttämiseen näihin tarkoituksiin on pyydettävä suostumus, jos käyttäjä oleskelee maassa, johon sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin evästeitä koskevia ehtoja.

Lisätietoja GDPR:ään liittyvistä laeista ja säädöksistä

Lisätietoja GDPR:stä ja siitä, miten se vaikuttaa digitaalisiin julkaisijoihin ja mainontaan:

Mainonnassa käytettäviin evästeisiin liittyvää suostumusta koskevia ohjeita:

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?