การติดตั้งโค้ดโฆษณา

สร้างกลุ่ม URL ให้กับโฆษณาอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างกลุ่ม URL

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกโฆษณา
 3. ในหน้า "โฆษณาอัตโนมัติ" ให้คลิกกลุ่ม URL ใหม่
 4. ในหน้า "เลือก URL" ให้เลือก URL ที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่ม URL ถ้าไม่เห็น URL ที่ต้องการ ให้คลิกเพิ่ม URL และเพิ่ม URL ดังกล่าวลงในรายการ
 5. คลิกถัดไป
  หาก URL บางรายการเป็นของกลุ่ม URL อื่นๆ อยู่แล้ว ระบบจะถามว่าคุณต้องการย้าย URL เหล่านั้นไปไว้ในกลุ่ม URL ใหม่หรือไม่
 6. ในหน้า "เลือกโฆษณา" ให้ใช้ตัวควบคุมเพื่อเลือกรูปแบบโฆษณาให้กับกลุ่ม URL โปรดทราบว่ารูปแบบโฆษณาที่คุณเลือกจะลบล้างการตั้งค่าโดยรวม
  หากคุณไม่ต้องการแสดงโฆษณาใน URL ที่เลือกให้กับกลุ่ม URL ให้ยกเลิกการเลือกรูปแบบโฆษณาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่ต้องการแสดงโฆษณาใดเลยในส่วนกีฬาของเว็บไซต์
 7. ปล่อยให้ระบบเลือกรับรูปแบบใหม่โดยอัตโนมัติทิ้งไว้หากคุณต้องการให้ AdSense เพิ่มโฆษณารูปแบบใหม่ให้กับกลุ่ม URL เมื่อมีให้ใช้งานโดยอัตโนมัติ
 8. คลิกถัดไป
 9. ในหน้า "ตรวจสอบ" ให้ตั้งชื่อให้กลุ่ม URL และตรวจสอบข้อมูลสรุปการกำหนด
 10. คลิกเสร็จสิ้น

  การตั้งค่าใหม่จะใช้กับ URL ที่เลือกในอีกประมาณ 10-20 นาที

ปิดใช้กลุ่ม URL

หากไม่ต้องการใช้กลุ่ม URL อีกต่อไป ให้ปิดใช้โดยยกเลิกการเลือก URL ทั้งหมดในกลุ่ม

การติดตามประสิทธิภาพของกลุ่ม URL

ติดตามประสิทธิภาพของกลุ่ม URL ได้โดยใช้มิติข้อมูลตำแหน่งโฆษณาในรายงาน นอกจากนี้ยังติดตาม URL แต่ละรายการได้โดยการสร้างแชแนล URL และดูรายงานแชแนล URL

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร