การติดตั้งโค้ดโฆษณา

การเปลี่ยนจากโฆษณาระดับหน้าเว็บไปเป็นโฆษณาอัตโนมัติ

โฆษณาอัตโนมัติจะแทนที่และปรับปรุงโฆษณาระดับหน้าเว็บ หากคุณมีโฆษณาระดับหน้าเว็บในเว็บไซต์ เราได้ย้ายการตั้งค่าที่มีอยู่ไปยังโฆษณาอัตโนมัติแล้ว โดยคุณจะดู "การตั้งค่าโดยรวม" ใหม่ได้ในหน้าโฆษณาอัตโนมัติในบัญชี คุณไม่จำเป็นต้องวางโค้ดโฆษณาอีกครั้ง เนื่องจากโฆษณาอัตโนมัติและโฆษณาระดับหน้าเว็บจะใช้โค้ดโฆษณาเดียวกัน

มีอะไรใหม่ในโฆษณาอัตโนมัติ

โฆษณาอัตโนมัติต่อยอดมาจากโฆษณาระดับหน้าเว็บ และนำเสนอโอกาสใหม่ๆ เช่น

  • โฆษณารูปแบบใหม่ (เช่น แบบข้อความและดิสเพลย์, inArticle ฯลฯ) นอกเหนือจากรูปแบบที่มีอยู่ เช่น โฆษณาด้านล่างสุดและวิกเน็ตต์
  • การตั้งค่า URL ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณแสดงโฆษณาอัตโนมัติที่แตกต่างกันในหน้าเว็บต่างๆ ของเว็บไซต์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาอัตโนมัติ และการตั้งค่า URL ขั้นสูง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร