Sự cố đăng ký

Quy trình xác minh email

Email xác minh là gì và tôi phải làm gì nếu chưa nhận được email đó?

Nếu bạn sử dụng một Tài khoản Google hiện có khi nộp đơn cho AdSense, thì bạn không cần phải hoàn thành quy trình xác minh này.

Nếu bạn chọn tạo Tài khoản Google mới khi nộp đơn cho AdSense, bạn sẽ cần phải xác minh tài khoản này. Bạn sẽ không thể hoàn thành việc đăng ký cho đến khi hoàn tất việc xác minh.

Hãy xem ví dụ về biểu mẫu "Google AdSense: Tạo Tài khoản Google"
Create a Google Account form

Sau khi bạn đã cung cấp địa chỉ email và mật khẩu để sử dụng cho Tài khoản Google mới, bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác minh địa chỉ email của bạn. Bạn phải nhấp vào liên kết trong email xác minh này để xác nhận địa chỉ email của bạn.

Nếu bạn chưa nhận được email xác minh, nó có thể nằm trong thư mục Bulk/Spam của tài khoản email của bạn, do đó hãy kiểm tra ở đó trước khi yêu cầu một email thay thế.

Để yêu cầu gửi lại thông báo xác minh email:

  1. Truy cập vào trang chủ AdSense tại www.google.com.vn/adsense.
  2. Đăng nhập bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu được cung cấp cùng đơn đăng ký của bạn.
  3. Nhấp vào nút Đăng nhập.
  4. Nhấp vào Xác minh bằng cách nhận liên kết qua email.
  5. Kiểm tra tài khoản email của bạn.

Khi bạn nhận được email đó, chỉ cần nhấp vào liên kết để xác nhận địa chỉ email của bạn. Làm như vậy sẽ gửi đơn đăng ký của bạn cho chúng tôi để được xem xét và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng email trong 2-3 ngày.

Bài viết này có hữu ích không?